Rynek budownictwa przemysłowego w Polsce urośnie do 2014 r. do 27 mld zł

Nadchodzące inwestycje w sektorze energetycznym, gazowniczym oraz produkcyjnym sprawią, że po słabszych dla branży latach 2009-2010, rynek budownictwa przemysłowego w Polsce powróci na ścieżkę długotrwałych wzrostów i będzie w stanie z powodzeniem zastąpić segment budownictwa drogowego jako główny motor napędowy branży budowlanej.

 

Dzięki ambitnym planom inwestycyjnym w energetyce i gazownictwie, a także kolejnym inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych, perspektywy dla rynku budownictwa przemysłowego w Polsce w najbliższych latach przedstawiają się bardzo optymistycznie, wynika z raportu „Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju

na lata 2011-2014” opublikowanego przez firmę badawczą PMR. Wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa przemysłowego w 2010 r. wyniosła 15,3 mld zł. Ponad 40% wartości rynku stanowiło budownictwo przemysłowo-magazynowe, a po blisko 30% udziałów generowały kompleksowe budowle na terenach przemysłowych oraz rurociągi i inne linie przesyłowe.

Analitycy PMR spodziewają się, że po spadkach w 2009 r. i niewielkim wzroście w 2010 r., w roku 2011 produkcja budowlana z tytułu budownictwa przemysłowego wzrośnie o ponad 13% do 17,4 mld zł. Wzrost napędzany będzie głównie realizacją rurociągów i linii przesyłowych (zwyżka o ok. 25%), a także odradzającą się budową obiektów przemysłowo-magazynowych (spodziewany wzrost o ponad 10%).

W najbliższych latach główną siłą napędową budownictwa przemysłowego będzie branża energetyczna, która stoi przed koniecznością zainwestowania w ciągu nadchodzących lat co najmniej 100 mld zł w nowe moce wytwórcze i sieci. Jednak realizacja ambitnych planów inwestycyjnych napotyka na kolejne przeszkody, a wiele projektów znajduje się na etapie przygotowywania przetargów.

Bardzo perspektywicznie przedstawiają się także planowane inwestycje gazowe. W najbliższych trzech latach w sektorze gazowniczym planowanych jest wiele przedsięwzięć, które mogą stać się źródłem zysku dla polskich firm budowlanych. Wśród projektów znajdują się zarówno duże, np. budowa kosztem 3 mld zł terminalu LNG w Świnoujściu, jak i mniejsze przedsięwzięcia związane z przesyłem gazu. Ponadto wiele nowych bloków energetycznych planowanych jest w technologii gazowej. Do tego dochodzą jeszcze potencjalne inwestycje w poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego.

Trzecią kluczową grupą inwestycji w budownictwie przemysłowym są zakłady produkcyjne, których większość lokowana jest w specjalnych strefach ekonomicznych, w których skupia się największa aktywność branży przemysłowej w Polsce. Rok 2011 okazał się dobrym okresem dla stref ekonomicznych, a wartość nowych inwestycji w tych strefach w ub.r. była znacznie wyższa od tej z 2010 roku. Ponadto po trudnych dla branży przemysłowej latach 2009-2010, w I połowie 2011 r. trend spadkowy w sferze pozwoleń budowlanych na budynki przemysłowe został wyhamowany – inwestorzy uzyskali pozwolenia na 2710 budynków (wzrost o 2,3% rok do roku) o powierzchni blisko 2,5 mln m kw. (wzrost o 17,3% rok do roku).

W ostatnich miesiącach nabrały również tempa przygotowania do budowy kilkunastu spalarni odpadów, na co wpływ mają m.in. obowiązujące normy unijne w dziedzinie ochrony środowiska. Natomiast branża paliwowa największe inwestycje ma w chwili obecnej za sobą i w najbliższych latach będzie to najmniej dynamiczny segment budownictwa przemysłowego.

– Oczekujemy, że w latach 2012-2013 budownictwo przemysłowe z powodzeniem utrzyma dodatnią dynamikę rzędu kilkunastu procent, która powinna wyraźnie przybrać na sile już w 2014 r. – ocenia Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu. – Przyspieszenie napędzane będzie głównie intensywną realizacją pierwszych zakontraktowanych bloków energetycznych. W rezultacie do 2014 r. segment przemysłowy może osiągnąć wartość nawet 27 mld zł, zastępując tym samym sektor drogowy jako główny motor rynku budowlanego w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar