Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska (o ile zostanie podane, gdyż nie jest wymagane) oraz adresu IP jest Grupa Wydawnicza Plattinum Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu publikacji komentarzy Państwa i odpowiedzi naszej na nie na portalnarzedzi.pl i przez e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja  prawnie uzasadnionych interesów redakcji portalnarzedzi.pl oraz administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony portalnarzedzi.pl. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do publikacji komentarzy, a po tym terminie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby publikować komentarz i odpowiedzieć na niego. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja portalnarzedzi.pl, Grupa Wydawnicza Plattinum Sp. z .o.o.