Polityka prywatności Portal Narzędzi
§1.
Administratorem danych osobowych serwisu www.portalnarzedzi.pl (dalej: Portal) jest Grupa Wydawnicza Plattinum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (26-600) Radomiu przy ul. Gazowej 4 lok. 214, wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem 00000259610, NIP: 9482436165, REGON: 140563281 (dalej: Wydawca).
§2.
Przetwarzaniu podlegają wyłącznie te dane, które użytkownik podaje lub udostępnia w historii przeglądania stron. Podczas zamieszczania w Portalu komentarzy, Użytkownik może podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, adres IP). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby publikować komentarz i odpowiedzieć na niego.
Wydawca przetwarza także dane Użytkownika dotyczące jego aktywności. Mogą to być dane dotyczące odwiedzić Portalu oraz jego podstron, miejsca, czasu wizyty w danym miejscu, sposobu korzystania z Portalu bądź usług związanych z Portalem. Są to dane dotyczące także urządzenia z którego korzysta Użytkownik lub przeglądarki, w tym dane o lokalizacyjne.
Przetwarzanie przez Wydawcę opisanych powyżej danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności Użytkownika w usługach jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Wydawcę drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach Portalu i podobnych narzędzi internetowych.
Dane Użytkownika przetwarzana są w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę. Jest to podstawa przetwarzania danych. Ponadto, podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy.
Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić korzystania z Portalu.
§3.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w następującym celu:
1. realizacji przez Wydawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na możliwości udostępnienia użytkownikowi treści na Portalu,
2. tworzenia statystyk, co realizuje prawnie uzasadnionych interes Wydawcy.
Wydawca będzie przetwarzał dane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
1. w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, do czasu jej cofnięcia bądź ograniczenia,
2. przez okres wykonania umowy bądź przedawnienia roszczeń z nią związanych,
3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, gdy przetwarzanie dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy.
Wydawca wskazuje, że Użytkownikowi przysługują następujące prawa do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
3. usunięcia danych, jeżeli zdaniem Użytkownika nie podstaw do tego, aby Wydawca przetwarzał dane osobowe,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego,
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wydawca może udostępnić dane podmiotem zewnętrznym wyłącznie w granicach prawa. Organy państwa mogą wystąpić do Wydawcy o udostępnienie danych osobowych na podstawie, co może wiązać się z obowiązkiem Wydawcy do udostępnienia tych danych.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Wydawcy na adres ul. Gazowa 4 lok. 214, 26-600 Radom lub wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres redakcja@gazetanarzedziowa.pl.
Wydawca wskazuje, że w przypadku gdy dane osobowe są niezbędne do wykonania przez Wydawcę usługi na rzecz Użytkownika, żądanie usunięcia danych skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie danej usługi.
§5.
Wydawca oświadcza, że Portal korzysta z plików “cookies” (ciasteczka).
Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
Wydawca wskazuje, że dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika, ale umożliwiają Wydawcy określenie czy przy użyciu danego komputera bądź urządzenia mobilnego odwiedzano Portal  i jakie jego Użytkownik miał wówczas preferencje co do zawartości Portalu.
Pliki cookies są wykorzystywane przez Wydawcę w następującym celu:
1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu,
2. statystycznym,
3. przystosowania Portalu do preferencji Użytkownika,
Użytkownik posiada uprawnienie do usunięcia plików cookies, które zostały pozostawione przez Portal. Sposób usunięcia plików cookies określa instrukcja obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
Pliki cookies mogą być także wykorzystane przez zainstalowane na Portalu programy zewnętrzne w formie tzw. wtyczek.
§6.
Wydawca wskazuje, że może dojść do sytuacji w której dane opisane w niniejszej polityce prywatności zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Wydawcy. Są to m.in. dostawcy usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i w oparciu o wytyczne administratora, przy czym podmioty te spełniają wymogi co do bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, np. organom ścigania.
§7.
W Portalu mogą być umieszczone przyciski, narzędzia lub treści, kierujące do usług innych przedsiębiorstw. Takie narzędzia to np. wtyczki do portali społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram).
Użytkownik korzystają z tych aplikacji może przysłać informacje do podmiotów zewnętrznych. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe określa regulamin danego portalu, z którego treść Użytkownik winien się zapoznać. Wydawca przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Wydawcy prowadzone w mediach społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Wydawcy, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes”).
§ 8.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Portalu.
Na Portalu mogą być umieszczane odnośniki (linki, także w formie banerów reklamowych) do innych stron internetowych.
Wydawca wskazuje, aby Użytkownik korzystając z takich odnośników każdorazowo zapoznał się z obowiązującą politykę prywatności na stronie, na którą Użytkownik został przekierowany.
Wydawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzone w szczególności gdy nastąpi rozwój technologii, nastąpią zmiany powszechnie obowiązującego prawa oraz rozwoju Portalu.
Redakcja portalnarzedzi.pl, Grupa Wydawnicza Plattinum Sp. z .o.o.