Rewolucja w szlifowaniu Ściernice spojone 3M z ziarnem CUBITRONII

Firma 3M opracowała nowe ściernice spojone z ziarnem Cubitron II. Narzędzia te rewolucjonizują proces szlifowania przeprowadzany z udziałem szlifierek kątowych i tarcz ściernych w najbardziej popularnych rozmiarach 115, 125, 150, 180 i 230 mm.

 

Firma 3M opracowała niedawno nowe innowacyjne ziarna ścierne Cubitron II. Istota innowacyjności polega na unikalnym trójkątnym 3D kształcie pojedynczego ziarna ściernego. W procesie produkcyjnym ściernic spojonych następują tak zwane dwa zasypy różną mieszanką ścierną, w której głównym nośnikiem skrawalności jest warstwa nasycona dużą ilością ziaren Cubitron

II, co powoduje znaczne zwiększenie wydajności obróbki oraz wydłuża żywotność samego narzędzia. Podczas pracy każde pojedyncze ziarno zachowuje się jak samoodnawialne ostrze, który skrawając metal, jednocześnie ostrzy się przy minimalnym i równomiernym zużyciu własnym. Pojedyncze ostrza nowoczesnego ziarna, w odróżnieniu do elektrokorundu, są dużo ostrzejsze i złożone z większej ilości pojedynczych krystalitów, co przekłada się na szybkość skrawania i niższą temperaturę obróbki ściernej. Ma to duże znaczenie zwłaszcza podczas szlifowania materiałów, które są wrażliwe termicznie i w trakcie skrawania na ich powierzchni mogą powstać mikropęknięcia, a ponadto mogą ulec przebarwieniu. Tzw. chłodne szlifowanie minimalizuje ryzyko na przykład wystąpienia korozji powierzchniowej podczas obróbki stali nierdzewnej.
Warto podkreślić, że jeżeli obróbka ścierna przebiega z przewagą procesu czystego skrawania, to wymagany jest przy tej pracy mniejszy wysiłek operatora. To oznacza mniejsze zmęczenie pracownika, a jego praca jest bardziej komfortowa i ergonomiczna. Przyczynia się to niewątpliwie do wzrostu wydajności obróbki i mniejszej ilości popełnianych błędów.
Jak wykazały badania, narzędzia ścierne wykonane na bazie ziarna Cubitron II, w porównaniu z narzędziami standardowymi, usunęły o 25% więcej materiału w ciągu pierwszej minuty pracy. Natomiast po 15 minh ich przewaga w wydajności obróbki wzrosła do blisko 300%. Świadczy to o tym, że ziarna ścierne wykonują głównie pracę skrawania, nie tępiąc się.
Wraz z rozwojem technologii obróbki ściernej system ziarnistości podlega ciągłym zmianom. Zaprojektowane przez inżynierów 3M trójkątne ziarna ścierne nie mieszczą się w tradycyjnej klasyfikacji ziarnistości. Precyzyjnie ukształtowane ziarna ścierne Cubitron II są większe, wydajniejsze, szybciej skrawające i bardziej żywotne niż ziarna występujące w obowiązującej klasyfikacji, czyli wszelakiego typu elektrokorundy zgodne z wytycznymi  FEPA co do ziarnistości.
Nowe ścierne narzędzia spojone 3M z ziarnami Cubitron II znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle metalowym, stoczniowym, budowy maszyn, wydobywczym. Narzędzia te nadają się szczególnie do usuwania i kształtowania spoin, usuwania zendry, fazowania i ogólnie kształtowania powierzchni z różnych stopów metali. Oprócz dotychczas stosowanych dysków fibrowych do stali nierdzewnej i węglowej, dysków z włókniny ściernej oraz pasów ściernych z ziarnem Cubitron II nowym produktem firmy 3M są spojone ściernice typ 27 do szlifowania materiałów metalowych. Ściernice te mają obniżony środek i oferowane są w pełnym wymiarze średnic zewnętrznych: 115, 125, 150, 180 i 230 mm. Wszystkie mają grubość 7 mm i standardowa średnicę otworu montażowego 22,23 mm.

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments