Prawidłowa obsługa pilarki tarczowej Kąty wejścia i wyjścia piły tarczowej

Aby uzyskać dobrą jakość krawędzi ciętych materiałów należy odpowiednio ustawić kąty wejścia i wyjścia zębów piły tarczowej.

 

Przypomnijmy, że po dobraniu piły przeznaczonej do obróbki danego rodzaju materiału, należy zwrócić uwagę na to, aby miała ona odpowiednią liczbę zębów. Trzeba przy tym kierować się następującą zasadą: im grubszy i bardziej miękki materiał cięty, tym mniejsza powinna być liczba zębów piły, i odwrotnie, czyli im cieńszy i bardziej twardy materiał, tym większa winna być liczba zębów piły. Zasada ta wynika z ustaleń doświadczalnych, które określają, że dwa i nie więcej jak

cztery zęby powinny jednocześnie ciąć drewno miękkie lub grube, zaś 3-6 zębów – materiały twarde. Jak można łatwo domyśleć się z fizyki przebiegu procesu cięcia, kilka zębów zagłębionych jednocześnie w elemencie obrabianym na skutek równomiernego rozłożenia tarcia stabilizuje ruch obrotowy piły, a więc i pilarki. Nie dopuszcza przy tym do drgań poprzecznych narzędzia. Efektem tego jest zarówno wyższa jakość cięcia, jak i jego wydajność, a także możliwość optymalnego wykorzystania piły oraz pilarki.

Jednakże stosowanie się do przypomnianych zasad nie zawsze da dobre rezultaty w pracy, tj. dobrą jakość cięcia, gdyż należy jeszcze uwzględnić tzw. kąty wejścia i wyjścia piły tarczowej. Ponieważ piła w pilarce tarczowej tnie od dołu do góry, krawędź dolną obrabianego elementu drewnianego będziemy nazywać krawędzią wejścia, zaś górną – krawędzią wyjścia, a więc nazewnictwo to jest analogiczne do kątów wejścia i wyjścia. Oto zasady doboru tych kątów. Jeśli kąt wejścia jest mały, to otrzymamy dobrą jakość przecięcia krawędzi wejścia, a zatem jeżeli jest on za duży, skutek będzie odwrotny, czyli krawędź wejścia będzie niskiej jakości. W efekcie dużego kąta wyjścia uzyskamy dobrą jakość krawędzi wyjścia. Natomiast jeśli ten kąt jest mały, uzyskana jakość krawędzi wyjścia będzie niska. Odpowiednio dobierając podziałkę zębów piły oraz kąty wejścia i wyjścia, a więc także średnicę piły tarczowej w stosunku do grubości ciętego materiału, możemy ustawić żądaną jakość cięcia. Pamiętajmy przy tym, że do cięcia należy używać ostrych narzędzi. Tępą piłą nie uzyskamy dobrych wyników cięcia, nawet gdybyśmy najlepiej dobrali jej kąty cięcia.

 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar