Obróbka przewodów i kabli (cz. IV) Ściąganie izolacji z przewodów i kabli okrągłych (odc. 1.)

W czwartym odcinku naszego cyklu artykułów o obróbce kabli zajmiemy się ściąganiem izolacji z przewodów i kabli okrągłych. Tematowi temu poświęcimy dwa kolejne artykuły.

 

 

 

Ściągacze Knipex 16 60 100 SB, 16 65 125 SB, 16 80 125 SB, 16 85 125 SB służą do usuwania zewnętrznej izolacji z różnych rodzajów kabli (fot. 1.). Mają konstrukcję rurową, wykonaną z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym – de facto tworzą ją dwie połączone połówki rurki zaopatrzone na końcach w odpowiednie rozmiarowo noże i boczne gniazda do ściągania izolacji bezpośrednio z przewodów.

W celu ściągnięcia izolacji zewnętrznej przewód wkładamy do środka przyrządów (fot. 2a), następnie zamykamy go oraz mocno zaciskamy (fot. 2b) i wykonujemy niepełny ruch obrotowy w celu przecięcia izolacji, a następnie ją ściągamy (fot. 2c). Prezentowane narzędzia Knipex dają możliwość ściągania izolacji z kabli koncentrycznych o średnicy od 4,8 do 7,5 mm (też kable antenowe), okrągłych kabli elektrycznych z izolacją pcw, np. 3 x 0,75 mm2, 3 x 1,5 mm2 aż do 5 x 2,5 mm2, jak też do kabli teleinformatycznych typu UTP i STP o średnicy 5-15 mm. Bezpośrednio gniazdami bocznymi możemy ściągać izolację od 0,2 do 4 mm2. Aby to zrobić, wkładamy przewód w odpowiednie gniazdo (fot. 3a), zamykamy i zaciskamy przyrząd, a następnie ściągamy ilzolację z przewodu. Jak wspomnieliśmy wyżej, w zależności od potrzeb możemy wybrać jeden z czterech przyrządów o różnych możliwościach roboczach (dokładne dane narzędzi w katalogu Knipex na 36-37 s i na www.agentools.pl).
Gdy mamy do czynienia z izolacją z pcw wszystkich popularnych przewodów okrągłych o średnicach 8-28 mm, powinniśmy użyć ściągaczy Knipex 16 20 16 SB, 16 20 165 SB, 16 20 28 SB (fot. 4.) z możliwością regulacji głębokości rozcinania izolacji. Elementem roboczym w tych narzędziach jest obrotowy wewnętrzny nóż do cięcia wzdłużnego i po obwodzie (fot. 5.). Kabel do niego jest dociskany przez specjalnie ukształtowany metalowy profil ze sprężyną, za pomocą której jest wywierana siła dociskająca (fot. 6.). Używając tych narzędzi, najpierw należy wyregulować głębokość cięcia, co czynimy przy użyciu pokrętła znajdującego się w korpusie (fot. 7a). Potem możemy ściągacze założyć na przewód i ruchem rotacyjnym obracamy je o 360° wokół przewodu, a następnie wzdłużnie rozcinamy izolację i zdejmujemy ją (fot. 7b). Warto tu wspomnieć, że nóż ustawia się automatycznie do kierunku cięcia.
Natomiast dla kabli okrągłych z izolacją z pcw, gumy, silikonu oraz PTFE o średnicy od 6 do 29 mm stosujemy przyrząd Knipex 16 30 135 SB (fot. 8.). W stosunku do poprzednio opisanych narzędzi Knipex 16 30 135 SB ma szerszy zakres stosowania. Przyrząd nie ma funkcji automatycznego ustawiania noża do kierunku cięcia, dlatego w przypadku cięcia wzdłużnego trzeba go obrócić o 90°. Natomiast głębokość cięcia ustawiamy tak samo, czyli pokrętłem. Narzędzie ma więcej możliwości obróbczych, możemy nim ciąć rotacyjnie, wzdłużnie i po spirali (fot. 9a i 9b). Dla wszystkich swoich ściągaczy Knipex oferuje wynienne ostrza. O innych narzędziach do ściągania izolacji napiszemy w kolejnym odcinku naszego cyklu.

 

1

Ściągacze Knipex 16 60 100 SB, 16 65 125 SB, 16 80 125 SB, 16 85 125 SB

 

2a

2b

2c

W celu ściągnięcia izolacji zewnętrznej przewód wkładamy do środka ściągacza (1b),

następnie zamykamy go oraz mocno zaciskamy (2b)

i wykonujemy niepełny ruch obrotowy w celu przecięcia izolacji, a następnie ją ściągamy (2c)

 

3a

3b

Bezpośrednio gniazdami bocznymi możemy ściągać

izolację od 0,2 do 4 mm2

 

4

Ściągacze Knipex 16 20 16 SB, 16 20 165 SB, 16 20 28 SB

 

5

Elementem roboczym w ściągaczach Knipex 16 20 16 SB, 16 20 165 SB, 16 20 28 SB

jest obrotowy wewnętrzny nóż do cięcia wzdłużnego i po obwodzie

 

6

Kabel do noża jest dociskany przez specjalnie ukształtowany metalowy profil ze sprężyną,

za pomocą której jest wywierana siła dociskająca

 

7a

7b

Używając ściągaczy Knipex 16 20 16 SB, 16 20 165 SB i 16 20 28 SB, najpierw należy

wyregulować głębokość cięcia, co czynimy przy użyciu pokrętła znajdującego się w korpusie (7a).

Potem ściągacze zakładamy na przewód i ruchem rotacyjnym obracamy je o 360° wokół

przewodu, a następnie wzdłużnie rozcinamy izolację i zdejmujemy ją (7b).

 

 

8

 Przyrząd Knipex 16 30 135 SB

 

9a

9b

Przyrząd Knipex 16 30 135 SB ma więcej możliwości obróbczych niż modele

16 20 16 SB, 16 20 165 SB i 16 20 28 SB – możemy nim ciąć rotacyjnie,

wzdłużnie i po spirali (9a i9b)

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar