Krótka historia elektrycznego silnika

Autor: opr. jaas Silnik elektryczny to urządzenie służące do przetwarzania energii elektrycznej na pracę mechaniczną. Głównymi jego częściami z reguły są: stojan z jedną lub kilkoma parami elektromagnesów oraz wirnik z uzwojeniem twornikowym.   Ze względu na rodzaj pobieranego prądu rozróżnia się silniki prądu stałego oraz zmiennego (synchroniczne i asynchroniczne). Ze względu na charakter prądu […]Silniki asynchroniczne

Autor: opr. jaas Silniki elektryczne przystosowane do zasilania prądem przemiennym ze względu na rodzaj prądu zasilającego dzielą się na jedno i trójfazowe, a z uwagi na zasadę działania – na asynchroniczne (zwane też indukcyjnymi) oraz synchroniczne i komutatorowe.   Silnik asynchroniczny składa się z dwóch zasadniczych części: stojana, czyli rdzenia w kształcie wydrążonego walca (na […]

Silnik prądu stałego

Autor: opr. jaas Silnik prądu stałego to maszyna przetwarzająca energie elektryczną na energię mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje tu w wyniku wzajemnego oddziaływania pola magnetycznego i przepływającego prądu.   W zależności od zasilającego prądu rozróżnia się przede wszystkim silniki elektryczne prądu stałego oraz silniki elektryczne prądu przemiennego.   Jeden z pierwszych […]

Silnik synchroniczny

Autor: opr. jaas Silniki elektryczne to maszyny przetwarzająca energię elektryczną na energię mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego. Moment obrotowy powstaje w wyniku oddziaływania pola magnetycznego i prądu elektrycznego. Niezastąpione są dziś ze względu na swoje właściwości, takie jak dopasowanie charakterystyki elektro-mechanicznej do potrzeb napędzanych maszyn, niezawodność, prostotę konstrukcji, niskie koszty eksploatacyjne, wysoką sprawność przetwarzanej […]

Nowy standard pomiaru energii udaru w młotkach z udarem elektropneumatycznym

Autor: OK Dotychczas energia pojedynczego udaru w młotkach wiercąco-kujących i kujących była określana przez producentów w różny sposób. Niektórzy podawali wartość energii pojedynczego udaru na końcu dłuta uderzającego w beton, inni w miejscu uderzenia bijaka w uchwyt dłuta, jeszcze inni określali wartość teoretyczną energii kinetycznej tłoka uderzającego w bijak.   Producenci przyjmowali, że jest to […]