MENUMENU
MENUMENU

Zastosowania oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych (część V)

Oscylacyjne narzędzia wielofunkcyjne są jeszcze mało doceniane na polskim rynku, pomimo że możliwości ich zastosowań są ogromne. W piątym artykule naszego cyklu opowiemy o zastosowaniach brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym przeznaczonych do obróbki glazury i fug, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, żywic epoksydowych oraz betonu komórkowego.

 

 

Jak już wspominaliśmy, brzeszczoty segmentowe, stosowane w oscylacyjnych elektronarzędziach wielofunkcyjnych, można podzielić na nożowe i zębate oraz mające ostrza z nasypu diamentowego lub węglikowego. W niniejszym artykule zajmiemy

się wyłącznie brzeszczotami segmentowymi, których część roboczą stanowi ostrze z nasypu węglikowego (fot. 1. i 2.) lub diamentowego (fot. 3.). Ogólnie można powiedzieć, że ze względu na swoją geometrię narzędzia te służą do wykonywania cięć prostych lub rowków w takich materiałach jak miękka glazura (fot. 4.) czy piaskowiec, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (fot. 5.), żywice epoksydowe (fot. 6.) oraz beton komórkowy (fot. 7.) czy miękka cegła za pomocą oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych, jak też do obróbki (oczyszczania) wąskich szczelin oraz usuwania fug (fot. 8.).

12

3

4 5

 

Brzeszczoty segmentowe mają ostrza wykonane z węglików albo diamentów technicznych metodą lutowania próżniowego. Służy ona do przytwierdzania drobin węglików i diamentów do stalowego korpusu, który wykonano ze stali narzędziowej (HCS). Takie brzeszczoty nazywane są też bimateriałowymi, bo składają się z dwóch podstawowych komponentów: stali i węglików lub stali i diamentów technicznych. W zależności od wielkości drobin węglikowych lub diamentowych brzeszczoty mają różne zastosowania. Np. narzędzia mające drobniejsze ostrza węglikowe służą do obróbki wąskich fug, zaś większe – szerszych. Brzeszczoty z nasypem diamentowym służą do obróbki twardszych materiałów niż podobne narzędzia z nasypem węglikowym: tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym czy żywic epoksydowych, jak też do wykonywania wycięć w miękkiej glazurze. Można w tym miejscu zapytać: dlaczego nie używa się tych brzeszczotów np. do obróbki twardszych materiałów ceramicznych czy gresu? Odpowiedź jest prosta: oscylacyjne elektronarzędzia wielofunkcyjne mają małą moc (średnio 250-300 W), co uniemożliwia lub znacznie spowalnia obróbkę twardych materiałów. Oczywiście, można byłoby zbudować tego typu elektronarzędzia o znacznie większej mocy, ale generowane przez nie wibracje uniemożliwiłyby nam wykonywanie prac rękoma. Naszym zdaniem, można te brzeszczoty zastosować do obróbki twardych materiałów ceramicznych, ale w ściśle ograniczonych warunkach, np. obróbka niewielkich elementów i znacznie skrócony jej czas. Należy tu też  pamiętać, że spoiwo, stosowane do przytwierdzenia drobin węglikowych lub diamentowych do stalowego korpusu brzeszczotów, jest twarde, co w wypadku obróbki ceramicznych materiałów twardych skutkuje szybkim stępieniem narzędzia. Gdyby doszło do niego, należy je naostrzyć przez obróbkę materiału abrazywnego, np. piaskowca, o ile operację tę można jeszcze wykonać (nie doszło do całkowitego starcia ostrza).

6 7

8 9

Wszystkie brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym to narzędzia wygięte (fot. 9.), czyli mające mocowanie schowane w korpusie. Dzięki temu można nimi obrabiać bezpośrednio przy ściankach czy krawędziach, jak też w szczelinach.
Jeśli chodzi prace, w których wykorzystuje się brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym, to należy tu wymienić prace glazurnicze (fot. 10.) i zabudowę suchą, prace wykończeniowe, remontowe (fot. 11.) i montaż instalacji, jak też budowę statków, łodzi (fot. 12.), jachtów (fot. 13.), przyczep kempingowych oraz zabudowę pojazdów. Jak można się domyślić, podana tu lista prac jest niepełna, bo trudno podać wszystkie możliwe ich kategorie ze względu na potencjał roboczy omawianych

narzędzi. W następnym odcinku naszego cyklu omówimy brzeszczoty do cięcia wgłębnego z zasypem węglikowym i skrobaki.

10 11

12 13

 

Materiałowe zastosowania brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym*

Materiał obrabiany

Brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym

Brzeszczoty segmentowe z nasypem diamentowym

Płyta gipsowo-kartonowa

x**

x

Płyta pilśniowa spajana cementem

xx

xx

Kompozyty pilśniowe

xx

xx

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym

xx

xx

Żywice epoksydowe

xx

xx

Obróbka fug

xx

xx

Zaprawa do płytek

x

x/xx

Klej do płytek

x

x/xx

Miękkie płytki ścienne

xx

x

Beton komórkowy

xx

xx

Miękka cegłą

xx

xx

* Dokładne zastosowania poszczególnych modeli brzeszczotów Boscha i innych producentów mogą się nieco różnić od podanych w tabeli, gdyż oparta jest ona na ogólnym podziale aplikacji tych narzędzi.

** xx – doskonale nadające się (główne przeznaczenie), x – odpowiednie, „–” – nienadające się 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar

SZLIFOWANIE METALI (CZĘŚĆ V). ARKUSZE I KRĄŻKI ŚCIERNE

Spośród nasypowych narzędzi ściernych do obróbki metali arkusze i krążki ścierne należą do najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych.

 

Półproduktem do wytwarzania arkuszy i krążków są wyroby ścierne, z których przez wycięcie otrzymuje się arkusze o różnych wymiarach i krążki o różnych średnicach. Arkusze ścierne o kształcie prostokąta mają wymiary znormalizowane zgodnie z PN. Wymiary arkuszy są odpowiednio dobrane, zależnie od przeznaczenia. Elementem skrawającym w arkuszu są ziarna ścierne najczęściej z elektrokorundu lub węglika krzemu. W zależności od twardości materiału obrabianego nasyp ścierny na arkuszu może być bardziej lub mniej otwarty, tzn. może być większa lub mniejsza ilość ziaren ściernych na jednostce

powierzchni arkusza lub krążka. Ziarna ścierne, których wymiary zawierają się w granicach 3–400 µm, mocowane są do podłoża za pomocą różnych rodzajów spoiw. Spoiwo często zawiera dodatkowe składniki, które nie pozwalają na zaklejanie czynnej powierzchni arkusza produktami szlifowania.

Arkusze i krążki

Arkusze pełne wykorzystuje się do szlifowania ręcznego, natomiast w elektronarzędziach do szlifowania oscylacyjnego stosuje się arkusze z otworkami, przez które można odsysać ze strefy obróbki pył poszlifierski. W przypadku gdy obróbce podlega powierzchnia lakierowana lub podczas prac wykończeniowo-polerskich stosuje się arkusze ścierne wodoodporne. Arkusze ścierne można stosować nie tylko do szlifowania i wygładzania powierzchni wyrobów metalowych, ale także przedmiotów z drewna i tworzyw sztucznych. Doskonale nadają się do usuwania korozji. Na gładkiej stronie arkusza ściernego producenci umieszczają jego oznaczenie, w którym opisany jest rodzaj arkusza, jego rozmiar, gatunek i wielkość ziarna ściernego oraz charakterystyka spoiwa.

Klingspor_akadem_-1

Krążki ścierne, podobnie jak arkusze, wykonuje się z podłóż ściernych metodą wykrawania. Krążki mają wymiary znormalizowane, a ich średnice zawierają się w granicach od 80 do 1000 mm, ale najczęściej ich wymiary wynoszą od O100 do O800 mm. Krążki mogą być pełne lub z otworkami albo tylko z nacięciami w części środkowej w celu łatwiejszego mocowania ich do ręcznie prowadzonych szlifierek i polerek. Mogą też posiadać otworki na powierzchni roboczej w celu odprowadzenia pyłu np. w szlifierkach obrotowo-oscylacyjnych. W powszechnym użyciu są krążki ścierne mocowane za pomocą kleju lub na rzepy. Podłożem dla ziaren ściernych z różnych rodzajów elektrokorundu lub z węglika krzemu może być papier, płótno lub fibra. Ziarna ścierne krążków najczęściej mają wymiar w granicach 600÷45 µm i są oznaczone jako P30 do P320. Podobnie jak arkusze ścierne krążki znajdują szerokie zastosowanie do szlifowania, czyszczenia i wygładzania powierzchni wyrobów z metalu, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych.
Bardzo dobre wyniki uzyskuje się w pracach związanych z usuwaniem rdzy i powłok z powierzchni lakierowanych i malowanych. Krążki samoprzylepne i samoprzyczepne odznaczają się dużą trwałością oraz umożliwiają szybkie i trwałe zamocowanie na dysku szlifierki.

Klingspor_akadem_-2

Do obróbki stali węglowej i stali szlachetnej firma KLINGSPOR wytwarza arkusze i krążki ścierne na podłożu papierowym. Są to m.in. narzędzia oznaczone symbolem PS 21 FK i PS 61 FK. Krążek ścierny PS 21 FK ma pełny nasyp z ziaren elektrokorundu cyrkonowego na wytrzymałym samoprzyczepnym podłożu papierowym. Wysokiej jakości samoostrzący się elektrokorund cyrkonowy gwarantuje wydłużony okres trwałości przy jednocześnie wysokiej wydajności szlifowania, w szczególności w trakcie obróbki metali, głównie stali szlachetnych. Krążek oznaczony PS 61 FK jest wykonany na bazie ziarna elektrokorundu ceramicznego. Pełny nasyp, stabilne podłoże i samoostrzące się ziarno ceramiczne zapewniają agresywne szlifowanie stali i stali szlachetnej.
Uniwersalne arkusze ścierne na podłożu płóciennym do obróbki przedmiotów wykonanych z dowolnego materiału metalowego firma KLINGSPOR oznaczyła symbolami KL 361 JF, KL371 ,

KL375 J, KL381 J i KL385 JF. Są to narzędzia ścierne z ziarnem elektrokorundu na podłożu z elastycznego, wysokiej jakości płótna o wszechstronnym zastosowaniu w ręcznej i przemysłowej obróbce metali.

sk_ps61f_korn

Do usuwania zadziorów, czyszczenia oraz uszlachetniania powierzchni przedmiotów ze stali szlachetnej KLINGSPOR rekomenduje arkusze NPA 400 z włókniny szlifierskiej z ziarnem elektrokorundu. Producent oferuje szeroki zakres granulacji ziaren ściernych spojonych we włókninie żywicą syntetyczną. W przypadku gdy wymagane jest narzędzie o wysokiej wydajności do zgrubnego czyszczenia, usuwania zadziorów oraz obróbki spawów, doskonale sprawdzą się narzędzia z ziarnem elektrokorundu na włókninie z włóknem poliestrowym oznaczone jako NDS 800. Z kolei krążki z włókniny ściernej SV 484 doskonale nadają się do miękkiego i elastycznego szlifowania powierzchni ze stali szlachetnej*.

Jan Krzos

* Literatura uzupełniająca:
Katalog firmy KLINGSPOR 2016 „Dobry. Bezpieczny. Żółty”,
Pszczołowski W., Rosienkiewicz P.; Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, WNT Warszawa 1995.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar
copyright 2016 portalnarzedzi.pl | wykonanie monikawolinska.eu