Zastosowania oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych (część V)

Oscylacyjne narzędzia wielofunkcyjne są jeszcze mało doceniane na polskim rynku, pomimo że możliwości ich zastosowań są ogromne. W piątym artykule naszego cyklu opowiemy o zastosowaniach brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym przeznaczonych do obróbki glazury i fug, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, żywic epoksydowych oraz betonu komórkowego.

 

 

Jak już wspominaliśmy, brzeszczoty segmentowe, stosowane w oscylacyjnych elektronarzędziach wielofunkcyjnych, można podzielić na nożowe i zębate oraz mające ostrza z nasypu diamentowego lub węglikowego. W niniejszym artykule zajmiemy

się wyłącznie brzeszczotami segmentowymi, których część roboczą stanowi ostrze z nasypu węglikowego (fot. 1. i 2.) lub diamentowego (fot. 3.). Ogólnie można powiedzieć, że ze względu na swoją geometrię narzędzia te służą do wykonywania cięć prostych lub rowków w takich materiałach jak miękka glazura (fot. 4.) czy piaskowiec, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (fot. 5.), żywice epoksydowe (fot. 6.) oraz beton komórkowy (fot. 7.) czy miękka cegła za pomocą oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych, jak też do obróbki (oczyszczania) wąskich szczelin oraz usuwania fug (fot. 8.).

12

3

4 5

 

Brzeszczoty segmentowe mają ostrza wykonane z węglików albo diamentów technicznych metodą lutowania próżniowego. Służy ona do przytwierdzania drobin węglików i diamentów do stalowego korpusu, który wykonano ze stali narzędziowej (HCS). Takie brzeszczoty nazywane są też bimateriałowymi, bo składają się z dwóch podstawowych komponentów: stali i węglików lub stali i diamentów technicznych. W zależności od wielkości drobin węglikowych lub diamentowych brzeszczoty mają różne zastosowania. Np. narzędzia mające drobniejsze ostrza węglikowe służą do obróbki wąskich fug, zaś większe – szerszych. Brzeszczoty z nasypem diamentowym służą do obróbki twardszych materiałów niż podobne narzędzia z nasypem węglikowym: tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym czy żywic epoksydowych, jak też do wykonywania wycięć w miękkiej glazurze. Można w tym miejscu zapytać: dlaczego nie używa się tych brzeszczotów np. do obróbki twardszych materiałów ceramicznych czy gresu? Odpowiedź jest prosta: oscylacyjne elektronarzędzia wielofunkcyjne mają małą moc (średnio 250-300 W), co uniemożliwia lub znacznie spowalnia obróbkę twardych materiałów. Oczywiście, można byłoby zbudować tego typu elektronarzędzia o znacznie większej mocy, ale generowane przez nie wibracje uniemożliwiłyby nam wykonywanie prac rękoma. Naszym zdaniem, można te brzeszczoty zastosować do obróbki twardych materiałów ceramicznych, ale w ściśle ograniczonych warunkach, np. obróbka niewielkich elementów i znacznie skrócony jej czas. Należy tu też  pamiętać, że spoiwo, stosowane do przytwierdzenia drobin węglikowych lub diamentowych do stalowego korpusu brzeszczotów, jest twarde, co w wypadku obróbki ceramicznych materiałów twardych skutkuje szybkim stępieniem narzędzia. Gdyby doszło do niego, należy je naostrzyć przez obróbkę materiału abrazywnego, np. piaskowca, o ile operację tę można jeszcze wykonać (nie doszło do całkowitego starcia ostrza).

6 7

8 9

Wszystkie brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym to narzędzia wygięte (fot. 9.), czyli mające mocowanie schowane w korpusie. Dzięki temu można nimi obrabiać bezpośrednio przy ściankach czy krawędziach, jak też w szczelinach.
Jeśli chodzi prace, w których wykorzystuje się brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym, to należy tu wymienić prace glazurnicze (fot. 10.) i zabudowę suchą, prace wykończeniowe, remontowe (fot. 11.) i montaż instalacji, jak też budowę statków, łodzi (fot. 12.), jachtów (fot. 13.), przyczep kempingowych oraz zabudowę pojazdów. Jak można się domyślić, podana tu lista prac jest niepełna, bo trudno podać wszystkie

możliwe ich kategorie ze względu na potencjał roboczy omawianych narzędzi. W następnym odcinku naszego cyklu omówimy brzeszczoty do cięcia wgłębnego z zasypem węglikowym i skrobaki.

10 11

12 13

 

Materiałowe zastosowania brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym*

Materiał obrabiany

Brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym

Brzeszczoty segmentowe z nasypem diamentowym

Płyta gipsowo-kartonowa

x**

x

Płyta pilśniowa spajana cementem

xx

xx

Kompozyty pilśniowe

xx

xx

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym

xx

xx

Żywice epoksydowe

xx

xx

Obróbka fug

xx

xx

Zaprawa do płytek

x

x/xx

Klej do płytek

x

x/xx

Miękkie płytki ścienne

xx

x

Beton komórkowy

xx

xx

Miękka cegłą

xx

xx

* Dokładne zastosowania poszczególnych modeli brzeszczotów Boscha i innych producentów mogą się nieco różnić od podanych w tabeli, gdyż oparta jest ona na ogólnym podziale aplikacji tych narzędzi.

** xx – doskonale nadające się (główne przeznaczenie), x – odpowiednie, „–” – nienadające się 

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najlepsze na świecie narzędzia są kruche

Nasze dłonie to bardzo zaawansowane narzędzia. Oczywiste więc wydaje się, że powinniśmy o nie dbać. Mimo tego urazy dłoni stwierdza się obecnie w ponad jednej trzeciej wszystkich udokumentowanych wypadków przy pracy.

 

 

 

 

 

Uraz dłoni może być przyczyną trwałego inwalidztwa. Uszkodzenie nerwu może oznaczać kilkumiesięczną niezdolność do pracy. Ryzyko utraty czucia w dłoni zawsze jest duże. Oznacza to, że ofiara wypadku może już nigdy nie być pewna, czy rzeczywiście trzyma coś w ręku. Może nie czuć ciepła lub zimna, nie wspominając o zdolności do

wydajnej pracy.
Uraz ścięgna zazwyczaj oznacza bardzo ograniczoną ruchliwość przez resztę życia. Zesztywnienie oraz utrata chwytu i siły to inne negatywne skutki, które nigdy nie przemijają. Przywrócenie względnie normalnej sprawności dłoni, o ile w ogóle jest możliwe, to kwestia wielu miesięcy rehabilitacji. Nawet drobne skaleczenia mogą być niebezpiecznie, gdyż łatwo może dojść do infekcji lub podrażnienia przez obce ciała i substancje dostające się do rany w momencie odniesienia urazu.
Przed wyborem odpowiednich rękawic ochronnych należy najpierw zastanowić się, na jakie zagrożenia podczas pracy narażone są nasze dłonie. W zależności od typu oraz niebezpieczeństw i zagrożeń, przed którymi chronią, rękawice dzieli się na trzy kategorie. Do pierwwzej zalicza się rękawice stosowane w sytuacjach minimalnego zagrożenia, np. przeznaczone dla gospodarstwa domowego, chroniące przed proszkiem do prania, detergentami, płynami do czyszczenia, a także przed rozgrzanymi przedmiotami i temperaturami nieprzekraczającymi +50°C. Innych rękawic z tej kategorii można używać do wykonywania lekkich prac, np. ogrodniczych, lub zadań, które wiążą się jedynie z niewielkim ryzykiem odniesienia obrażeń ciała.
Do kategorii 2. zalicza się wszystkie typy rękawic niezaklasyfikowane do kategorii 1. lub 3. Kategoria 2. obejmuje rękawice stosowane w sytuacjach, w których istniejące zagrożenia nie są ani minimalne, ani złożone. Wymaga się, aby rękawice z tej kategorii zostały przetestowane przez ogólnie uznany instytut i zatwierdzone pod kątem typu przez jednostkę notyfikowaną. Rękawice te muszą być oznaczone piktogramem informującym o ich funkcjach ochronnych. Do tej kategorii często klasyfikowane są rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z wymaganiami normy EN 388.
Do kategorii 3. należą rękawice przeznaczone do stosowania na obszarach niebezpiecznych i w sytuacjach dużego ryzyka odniesienia poważnych obrażeń. Rękawice z tej kategorii są przeznaczone do stosowania w przypadku ryzyka odniesienia poważnych lub trwałych obrażeń ciała, np. podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Oznaczenie tych rękawic znakiem CE wymaga przetestowania ich przez ogólnie uznany instytut, zatwierdzenia typu przez jednostkę notyfikowaną oraz poddania produktu lub procesu produkcyjnego kontroli jakości.
Rękawice ochronne w zależności od ich przeznaczenia powinny przechodzić odpowiednie testy i spełniać wymagania norm europejskich. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, czy rękawice posiadają odpowiednie oznaczenia mówiące o normie, zgodnie z którą zostały wyprodukowane (w tabeli przytoczono najczęściej spotykane normy).
Przed wyborem danego typu i modelu rękawic należy dokonać gruntownej analizy zagrożeń w miejscu pracy. Źle dobrane rękawice często nie zabezpieczają przed poważnymi uszkodzeniami dłoni. W miejscach pracy, gdzie występuje wysoki poziom zagrożenia przecięciami dłoni, doskonałym rozwiązaniem są rękawice GUIDE 303. Wywnioskować to możemy na podstawie czytelnych oznaczeń (patrz „Wyjaśnienie oznaczeń rękawic”).
Równie istotny dla bezpieczeństwa, jak również dla komfortu pracy jest materiał, z jakiego wykonane są rękawice. Skóra ludzka jest niezwykle wrażliwa na zmiany temperatury i wilgotności. Reagujemy na zmiany temperatury rzędu ±0,2°C. Skóra to naturalny materiał, który dostosowuje się do zmian temperatury, chroniąc przed zimnem i ciepłem. Oprócz materiałów naturalnych, takich jak skóra świńska, bydlęca czy koźla, w zależności od przeznaczenia rękawice ochronne wykonuje się również z materiałów syntetycznych, takich jak: kauczuk naturalny, nitrylowy i butylowy, neopren, winyl, barier, PVA czy 4H.
Ostatnim parametrem, ale również bardzo istotnym, jest
dobór odpowiedniego rozmiaru rękawic. Słabo dopasowane rękawice nie tylko pogorszają wyniki pracy, ale przede wszystkim zmniejszają ochronę i powiększają ryzyko urazu, jak również przyspieszają zużycie. Każda rękawica powinna mieć oznaczenie rozmiaru. Większość rękawic jest dostępna w rozmiarach od 7 do 11. Jednak istnieją również rozmiary 5, 6, 12 i 13. Należy pamiętać, że jeden rozmiar nie jest właściwy dla wszystkich.
Jak widać, przy wyborze odpowiednich rękawic zapewniających optymalne bezpieczeństwo należy brać pod uwagę wiele czynników. Marka GUIDE od wielu lat specjalizuje się w produkcji rękawic roboczych, a za główny cel stawia sobie ciągły rozwój bezpieczeństwa i komfortu użytkowania swoich wyrobów. Właśnie dlatego w  ofercie ma ponad 250 modeli, które są w stanie zaspokoić najbardziej wymagającego użytkownika. Właścicielem marki jest szwedzki koncern B&B Tools Company, którego polski oddział B&B Tools Poland Sp. z o.o. ma w swojej ofercie pełną ofertę rękawic GUIDE. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lunapolska.pl.

 

Normy dotyczące rękawic roboczych

Nr normy

Zakres

EN 420

Opisuje ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN 374

Określa jakość rękawic pod kątem ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami

EN 455

Określa wymagania i metody testowania jednorazowych rękawic do zastosowań medycznych

EN 388

Określa poziom ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 511

Określa sposób pomiarów mających na celu ocenę przewodzenia zimna przez materiał rękawic oraz kontaktowych właściwości izolacyjnych materiału

EN 407

Określa poziom ochrony przed ciepłem

EN 10819

Określa poziom ochrony przed drganiami

EN 12477

Określa kształt rękawicy zapewniający ochronę dłoni i nadgarstka podczas wykonywania czynności spawania i podobnych zadań

EN 60903

Określa poziom ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
copyright 2016 portalnarzedzi.pl | wykonanie monikawolinska.eu