MENUMENU
MENUMENU

Zastosowania oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych (część V)

Oscylacyjne narzędzia wielofunkcyjne są jeszcze mało doceniane na polskim rynku, pomimo że możliwości ich zastosowań są ogromne. W piątym artykule naszego cyklu opowiemy o zastosowaniach brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym przeznaczonych do obróbki glazury i fug, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, żywic epoksydowych oraz betonu komórkowego.

 

 

Jak już wspominaliśmy, brzeszczoty segmentowe, stosowane w oscylacyjnych elektronarzędziach wielofunkcyjnych, można podzielić na nożowe i zębate oraz mające ostrza z nasypu diamentowego lub węglikowego. W niniejszym artykule zajmiemy

się wyłącznie brzeszczotami segmentowymi, których część roboczą stanowi ostrze z nasypu węglikowego (fot. 1. i 2.) lub diamentowego (fot. 3.). Ogólnie można powiedzieć, że ze względu na swoją geometrię narzędzia te służą do wykonywania cięć prostych lub rowków w takich materiałach jak miękka glazura (fot. 4.) czy piaskowiec, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (fot. 5.), żywice epoksydowe (fot. 6.) oraz beton komórkowy (fot. 7.) czy miękka cegła za pomocą oscylacyjnych elektronarzędzi wielofunkcyjnych, jak też do obróbki (oczyszczania) wąskich szczelin oraz usuwania fug (fot. 8.).

12

3

4 5

 

Brzeszczoty segmentowe mają ostrza wykonane z węglików albo diamentów technicznych metodą lutowania próżniowego. Służy ona do przytwierdzania drobin węglików i diamentów do stalowego korpusu, który wykonano ze stali narzędziowej (HCS). Takie brzeszczoty nazywane są też bimateriałowymi, bo składają się z dwóch podstawowych komponentów: stali i węglików lub stali i diamentów technicznych. W zależności od wielkości drobin węglikowych lub diamentowych brzeszczoty mają różne zastosowania. Np. narzędzia mające drobniejsze ostrza węglikowe służą do obróbki wąskich fug, zaś większe – szerszych. Brzeszczoty z nasypem diamentowym służą do obróbki twardszych materiałów niż podobne narzędzia z nasypem węglikowym: tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym czy żywic epoksydowych, jak też do wykonywania wycięć w miękkiej glazurze. Można w tym miejscu zapytać: dlaczego nie używa się tych brzeszczotów np. do obróbki twardszych materiałów ceramicznych czy gresu? Odpowiedź jest prosta: oscylacyjne elektronarzędzia wielofunkcyjne mają małą moc (średnio 250-300 W), co uniemożliwia lub znacznie spowalnia obróbkę twardych materiałów. Oczywiście, można byłoby zbudować tego typu elektronarzędzia o znacznie większej mocy, ale generowane przez nie wibracje uniemożliwiłyby nam wykonywanie prac rękoma. Naszym zdaniem, można te brzeszczoty zastosować do obróbki twardych materiałów ceramicznych, ale w ściśle ograniczonych warunkach, np. obróbka niewielkich elementów i znacznie skrócony jej czas. Należy tu też  pamiętać, że spoiwo, stosowane do przytwierdzenia drobin węglikowych lub diamentowych do stalowego korpusu brzeszczotów, jest twarde, co w wypadku obróbki ceramicznych materiałów twardych skutkuje szybkim stępieniem narzędzia. Gdyby doszło do niego, należy je naostrzyć przez obróbkę materiału abrazywnego, np. piaskowca, o ile operację tę można jeszcze wykonać (nie doszło do całkowitego starcia ostrza).

6 7

8 9

Wszystkie brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym to narzędzia wygięte (fot. 9.), czyli mające mocowanie schowane w korpusie. Dzięki temu można nimi obrabiać bezpośrednio przy ściankach czy krawędziach, jak też w szczelinach.
Jeśli chodzi prace, w których wykorzystuje się brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym i diamentowym, to należy tu wymienić prace glazurnicze (fot. 10.) i zabudowę suchą, prace wykończeniowe, remontowe (fot. 11.) i montaż instalacji, jak też budowę statków, łodzi (fot. 12.), jachtów (fot. 13.), przyczep kempingowych oraz zabudowę pojazdów. Jak można się domyślić, podana tu lista prac jest niepełna, bo trudno podać wszystkie możliwe ich kategorie ze względu na potencjał roboczy omawianych

narzędzi. W następnym odcinku naszego cyklu omówimy brzeszczoty do cięcia wgłębnego z zasypem węglikowym i skrobaki.

10 11

12 13

 

Materiałowe zastosowania brzeszczotów segmentowych z nasypem węglikowym lub diamentowym*

Materiał obrabiany

Brzeszczoty segmentowe z nasypem węglikowym

Brzeszczoty segmentowe z nasypem diamentowym

Płyta gipsowo-kartonowa

x**

x

Płyta pilśniowa spajana cementem

xx

xx

Kompozyty pilśniowe

xx

xx

Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym

xx

xx

Żywice epoksydowe

xx

xx

Obróbka fug

xx

xx

Zaprawa do płytek

x

x/xx

Klej do płytek

x

x/xx

Miękkie płytki ścienne

xx

x

Beton komórkowy

xx

xx

Miękka cegłą

xx

xx

* Dokładne zastosowania poszczególnych modeli brzeszczotów Boscha i innych producentów mogą się nieco różnić od podanych w tabeli, gdyż oparta jest ona na ogólnym podziale aplikacji tych narzędzi.

** xx – doskonale nadające się (główne przeznaczenie), x – odpowiednie, „–” – nienadające się 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar

Podstawowe zasady cięcia spalinową pilarką łańcuchową

Piły spalinowe to niebezpieczne narzędzia, dlatego należy podczas cięcia nimi przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. Nasz artykuł przypomina podstawowe zasady prawidłowego cięcia pilarką łańcuchową.

Najbardziej podstawową zasadą pracy pilarką łańcuchową jest trzymanie jej obydwoma rękami. Prawa dłoń powinna trzymać uchwyt tylny (dotyczy to także użytkowników leworęcznych), a lewa – przedni. Urządzenie należy trzymać pewnie, w tym celu obie dłonie powinny być zaciśnięte na uchwytach. Maszynę należy trzymać tak, aby w linii będącej przedłużeniem prowadnicy piły łańcuchowej nie znajdowały się żadne części ciała osoby pracującej. W ten sposób eliminuje się możliwość zranienia operatora w przypadku odbicia tego urządzenia.

 

width="350" height="234" />

Nie wolno rozpoczynać pracy piłą, gdy przedmiot, np. belka czy kłoda drewna, nie jest dobrze zamocowana. Mocne i pewne zamocowanie jest następnym podstawowym warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użycia tego typu pił. Jeśli nie mamy pewności co do tego, nie wolno nam rozpoczynać cięcia. Piłę w drewnie należy zagłębiać ostrożnie, ale pewnie, używając jak najwyższych obrotów silnika. Podczas cięcia dolną krawędzią prowadnicy koniecznie należy stosować do podparcia piły jej dolny zębaty zderzak oporowy, aby wyeliminować skutki ewentualnego szarpnięcia urządzenia w kierunku pnia, gdy natrafi ona na twardy przedmiot znajdujący się w drewnie. Zaś jeśli tnie się górną krawędzią prowadnicy, aby nie spowodować odepchnięcia piły w kierunku operatora, nie wolno jej skręcać podczas zagłębienia w drewnie (scil. w rzazie), co może spowodować blokadę łańcucha.

 

Nie wolno ciąć drewna, co do którego nie mamy pewności, że nie znajdują się w nim niewidoczne metalowe przedmioty, np. gwoździe. Piła podczas przecinania nie może wchodzić w kontakt z kamieniami czy innymi twardymi przedmiotami. Mogą one spowodować podrzucenie piły do góry i zranienie operatora. Pamiętajmy, że piła łańcuchowa jest przeznaczona tylko do cięcia drewna, obróbka nią innych materiałów jest wykluczona i zabroniona.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar
copyright 2016 portalnarzedzi.pl | wykonanie monikawolinska.eu