Wykonywanie styków okrągłych

Osobnym rodzajem styków są styki okrągłe stosowane w automatyce przemysłowej, medycynie i lotnictwie. Wykorzystuje się je więc tam, gdzie połączenia przewodów muszą spełniać surowe normy techniczne, a do tego powinny być pewne i niezawodne. Do ich wykonywania służą specjalne szczypce z matrycą 4-trzpieniową.

 

 

 

Wykonywanie styków okrągłych jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, gdyż służą one do łączenia podzespołów, od których zależy nasze bezpieczeństwo, np. w samolocie pasażerskim, czy prawidłowość pracy maszyn sterowanych cyfrowo w zakładach produkcyjnych. Dlatego do tej operacji

należy stosować odpowiednie narzędzia profesjonalne, gwarantujące odpowiednią jakość połączeń ustaloną przez normy. Przykładem takich narzędzi są szczypce Knipex 97 52 63, 97 52 63 DG, 97 52 64, 97 52 65, 97 52 65 A, 97 52 65 DG i 97 52 65 DG A (fot. 1. i 2.). Wyprodukowano je z elektrycznej stali chromowo-wanadowej o specjalnej jakości, którą zahartowano olejowo. Narzędzia wyposażono w matrycę czterotrzpieniową, która gwarantuje połączenia zagniatane o najwyższej jakości, jak też we wzorzec do kontroli ustawienia wyjściowego oraz blokadę pozwalającą na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. W szczypcach zastosowano dźwignię dającą optymalne przełożenie siły, dzięki czemu wysiłek operatora jest zredukowany do niezbędnego minimum. Niektóre z tych narzędzi, a mianowicie szczypce mające w swoim symbolu litery „DG”, wyposażono w wyświetlacz ciepłokrystaliczny pokazujący średnice zaciskania. Wspomniane narzędzia Knipex obsługują połączenia o przekrojach 0,08-6 mm2 (dokładne informacje można znaleźć w katalogu Knipex lub na: www.agentools.pl/pliki-do-pobrania).

 

W celu pokazania techniki wykonania połączeń z użyciem styków okrągłych posłużymy się szczypcami Knipex 97 52 65 DG. Operacja ta polega na trwałym połączeniu okrągłego pinu z przewodem służącym do przekazywania sygnału (fot. 3.). Warto tu wspomnieć, że istnieje wiele rodzajów pinów okrągłych o przekrojach od 0,08 do 6 mm2. Rozróżnia się piny standardowe, Hartinga, Ilme’a, Phoenixa, Amphenola, Walthera, HTS, Contact i Weidmüllera. Jak łatwo zauważyć, większość ich nazw pochodzi od nazw producentów urządzeń i podzespołów stosowanych w automatyce przemysłowej, lotnictwie, medycyenie itp.

Przystępując do wykonania styku, najpierw musimy rozstaw matrycy szczypiec wyzerować w celu dostosowania jej do rodzaju i średnicy pinu. W tym celu posłużymy się wzorcem. W naszym przypadku szczypce ustawiamy na 2 mm (fot. 4.) za pomocą tzw. koła nastawnego. Jest to konieczne dla dobrania prawidłowej siły zaprasowania pinu na przewodzie (każde szczypce Knipex mają tabelę ustawienia parametrów ich pracy w zależności od rodzaju i średnicy pinu). Warto tu wspomnieć, że zerowania matrycy możemy dokonać po zamocowaniu w szczypcach pozycjonera.

 

Kolejną czynnością jest montaż standardowego pozycjonera pinów w szczypcach (fot. 5a i 5b). Nadmieniamy, że należy on do standardowego wyposażenia tych narzędzi. Potem dokonujemy regulacji pozycjonera tak, aby odpowiadał długości pinu (fot. 6a, 6b i 6c). Jest to konieczne w celu prawidłowego osadzenia pinu w matrycy i uzyskania pewnego jego połączenia z przewodem (fot. 7a i 7b). Do pozycjonowania pinów możemy też użyć pozycjonera uniwersalnego Knipex 97 59 65 2 (fot. 8a, 8b i 8c), który podobnie jak standardowy montujemy w szczypcach. Głębokość osadzenia pinu w matrycy w jego przypadku regulujemy śrubą mikrometryczną (fot. 9.). Do pewnego zamocowania pinu w pozycjonerze służą szczęki (fot. 10a i 10b). Aby pin nie poruszał się w matrycy, zwieramy je za pomocą dźwigni blokowanej śrubowo (fot. 11.). Gdy dokonaliśmy prawidłowego osadzenia pinu w wyzerowanej matrycy za pomocą pozycjonerów (fot. 7b), wkładamy do niego

przewód (fot. 12.) i zaciskamy szczypce (fot. 13.). Następnie po ich zwolnieniu wyjmujemy przewód z prawidłowo zamocowanym pinem do styków okrągłych (fot. 14.).

Warto tu wspomnieć, że do wypinania przewodów z pinami z wtyczek potrzebne są tzw. ekstraktory, czyli wypinacze pinów ze wtyków (fot. 15.). W celu wykonania tej czynności  (fot. 16a i 16b) należy odpowiedni ekstraktor włożyć w gniazdo wtyczki, w którym tkwi przewód z pinem, a następnie go wyciągnąć (więcej na temat szczypiec Knipex na www.agentools.pl).

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar