FESTOOL RADZI: WYKONANIE SZAFKI NA SYSTAINERY

W niniejszym odcinku „Festool radzi” pokażemy, jak wykonać szafkę na Systainery, wykorzystując do tego narzędzia Festool i systemowe wysuwane szuflady SYS-AZ.

 

Wykonanie szafki na Systainery rozpoczynamy od jej zaprojektowania. W naszym wypadku będzie to szafka o wysokości 1250 mm, szerokości 460 mm i głębokości 400 mm, mająca zaokrąglone wieńce górny i dolny. Boki szafki, oczywiście, można wykonać samemu przy użyciu pilarki i frezarki Festool lub zamówić u stolarza albo w hurtowni materiałów meblowych. Dla nas boki korpusu szafki przygotował Zakład Stolarski STOLAND z Nadarzyna. Wykonanie szafki rozpoczynamy od zaokrąglenia elementów będących jej spodem i wierzchnim blatem, czyli od frezowania tzw. wieńców.

Do tego użyjemy szablonu frezarskiego, który współpracuje z mocowaniem próżniowym Festool VAC-SYS (fot. 1.). Przypominamy, że szablon powinien mieć wymiary i kształt wieńców oraz wyfrezowany wpust na uszczelkę, jak też wywiercony otwór przelotowy w środku. Umożliwia on wykorzystanie podciśnienia powietrza do montowania szablonu wraz z obrabianym wieńcem w mocowaniu próżniowym Festool VAC-SYS (fot. 2. i 3.). Gdy zamontowaliśmy szablon i wieniec w jednostce próżniowej VAC-SYS, wyrzynarką Festool PS 420 zgrubnie ścinamy nadmiar materiału, zostawiając do frezowania ok. 5 mm (fot. 4.). Następnie frezujemy wieńce zgodnie z szablonem, wykorzystując do tego frezarkę górnowrzecionową Festool OF 1400 (fot. 5.) i frez z łożyskiem oraz wymiennymi ostrzami z węglika spiekanego oznaczony jako Festool HW S12 D21/30 (nr katalogowy 491 120, fot. 6.).

Fot_01_FR_SZAFKA

Fot_02_FR_SZAFKA

Fot_03_FR_SZAFKA

Fot. 1, 2. i 3. Montowanie szablonu i obrabianego wieńca w jednostce próżniowej Festool VAC

Do zabezpieczenia wyfrezowanych krawędzi wieńców ozdobną okleiną PCV wykorzystujemy okleiniarkę Festool Conturo KA 65 (fot. 7.) zamocowaną w stole warsztatowym Festool. W tym celu naklejamy na spody wieńców płytki ślizgowe (fot. 8.) znajdujące się w standardowym wyposażeniu płyty adaptera do okleiniarki Conturo AP-KA 65. Nadmieniamy, że operację tę możemy wykonać też okleiniarką Conturo KA 65, pracując nią z ręki. Po naklejeniu obrzeży odcinamy ich naddatki specjalną gilotyną Festool KP 65/2 (fot. 9.), a potem usuwamy nadmiar okleiny PCV równo z płaszczyzną płyty wieńca za pomocą frezarki Festool OFK 700 (fot. 10.) i frezu HW D19/16 S8 OFK 700. Operację tę kończy ręczna obróbka obrzeży cykliną Festool ZK HW 45/45, która pozwala nam je splanować dokładnie z powierzchnią elementu płytowego (fot. 11. i 12.).

Następnie wykonujemy otwory na prowadnice szuflad w bocznych ściankach szafki. Używamy do tego specjalnej szyny Festool z otworami FS 1400/2 – LR 32 i zestawu akcesoriów do wykonywania rzędu otworów LR 32 – SYS oraz frezarki górnowrzecionowej Festool OF 1010 EBQ (fot. 13.). Przystępując do wiercenia rzędu otworów, najpierw musimy odpowiednio wypozycjonować szynę FS 1400/2 – LR 32. Zaczynamy od zamocowania prowadnic wzdłużnych. Służą one do precyzyjnego wzdłużnego ustawiania szyny na elemencie (fot. 14). Mamy do wyboru trzy odległości od krawędzi do osi pierwszego otworu: 9,5, 16 i 32 mm. Wybierając którąś z nich, odpowiednio przykręcamy zderzaki do szyny (fot. 14.). Do naszych celów wykorzystaliśmy odległość 16 mm. Ustawiając szynę na elemencie, musimy ją też dokładnie wypozycjonować w stosunku do szerokości elementu płytowego. W tym celu posłużymy się prowadnicami bocznymi z podziałką milimetrową i zderzakiem przesuwnym z zestawu LR 32 – SYS (fot. 15.). Po ustawieniu szyny na boku szafki, mocujemy na niej adapter do wiercenia z użyciem frezarki górnowrzecionowej (fot. 16.). Aby wiercenie było precyzyjne, centrujemy położenie wrzeciona frezarki względem adaptera za pomocą specjalnego trzpienia (fot. 17.). Potem montujemy we frezarce wiertło-frez Festool

HW D5/30Z i ustawiamy głębokość wiercenia na 13 mm. Teraz dopiero możemy wykonać seryjne wiercenia rzędu otworów (fot. 18. i 19.).

Szyny FS 1400/2 – LR 32 użyjemy następnie do wywiercenia otworów pod mimośrodowe połączenia rozłączne boków szafki. Bez niej bardzo trudno byłoby nam uzyskać dokładną równoległość odpowiadających sobie otworów na plecach i bokach szafki. Po ponownym odpowiednim wypozycjonowaniu (zależnym od stosowanych połączeń) i zamocowaniu szyny na elementach obrabianych, wykonujemy frezarką OF 1010 EBQ i frezami HW D25 po trzy otwory o średnicy 25 mm w bokach szafki i odpowiadające im sześć otworów w jej plecach (fot. 20. i 21.). W plecach wiercimy też sześć otworów o średnicy 10 mm (fot. 22. i 23.), używając frezu z kłem centrującym Festool HW D10/30.

Fot_04_FR_SZAFKA

Fot. 4. Zgrubnie ścięcie nadmiaru materiału wyrzynarką Festool PS 420

Fot. 5. Frezowanie wieńca frezarką górnowrzecionową Festool OF 1400

Fot. 5. Frezowanie wieńca frezarką górnowrzecionową Festool OF 1400

 

Po wykonaniu otworów na mimośrodowe połączenia rozłączne (fot. 24.), przystępujemy do frezowania gniazd na połączenia Domino (fot. 25.), które zastosujemy do mocowania wieńców szafki (spodu i blatu). Wykonujemy je za pomocą frezarki Festool Domino DF 500 i przykładnic poprzecznych QA – DF 500 z trzpieniami ustalającymi precyzyjnie położenie maszyny (fot. 25.). Najpierw wyznaczamy bazę dla trzpieni w tyle szafki. Pierwsze gniazdo frezujemy w niej, wykorzystując zderzak frezarki, a następne, używając trzpieni przykładnicy (fot. 26. i 27.). Kolejne gniazda analogicznie wykonujemy w wieńcach szafki (fot. 28. i 29.). Podczas tych operacji używamy dodatkowo podparcia kątowego frezarki, które precyzuje i ułatwia pracę (fot. 28).

Fot. 6. Zastosowany frez Festool HW S12 D21/30

Fot. 6. Zastosowany frez Festool HW S12 D21/30

Teraz przystępujemy do mocowania w wywierconych otworach mimośrodowych połączeń rozłącznych (fot. 30. i 31.). Z kolei wykonujemy montaż prowadnic szuflad Festool SYS-AZ (fot. 32.), które rozmieszczamy równolegle na bokach szafki (fot. 33.), wykorzystując do tego efekt odbicia lustrzanego, który ułatwia pracę. Do montażu wkrętów mocujących prowadnice w bokach szafki używamy kompaktowej wiertarko-wkrętarki Festool CXS (fot. 32.). Następnie przykręcamy nią cztery kółka do spodu wieńca dolnego szafki, uprzednio odpowiednio je rozmieszczając (fot. 34. i 35.). Potem montujemy łączniki Domino w obu wieńcach (fot. 36.) i składamy boki szafki, dokręcając ich mimośrodowe połączenia wkrętakiem (fot. 37. i 38.). Teraz możemy przystąpić do połączenia wieńca dolnego ze zmontowanymi już bokami i tyłem szafki (fot. 39.). W celu uzyskania pewnego mocowania rozłącznego dodatkowo wieniec dolny łączymy z bokami szafki za pomocą wkrętów, wykorzystując do tego wiertarko-wkrętarkę Festool CXS (fot. 40.). Naszą pracę kończy montaż wieńca górnego (fot. 41.) i szuflad Festool SYS-AZ (fot. 42.). W wykonaną szafkę, oczywiście, wkładamy Systainery Festool (fot. 43.). W następnym odcinku „Festool Radzi” zajmiemy się renowacją schodów drewnianych.

 

ST (Festool), pins
Fot. 7. Okleinowanie jednego z wieńców okleiniarką Festool Conturo KA 65

 

Fot. 8. Naklejone przed okleinowaniem płytki ślizgowe

Fot. 8. Naklejone przed okleinowaniem płytki ślizgowe

 

Fot. 9. Odcinanie naddatków obrzeży za pomocą gilotyny Festool Festool KP 65/2

Fot. 9. Odcinanie naddatków obrzeży za pomocą gilotyny Festool Festool KP 65/2

 

Fot. 10. Usunięcie nadmiaru obrzeża za pomocą frezarki Festool OFK 700

Fot. 10. Usunięcie nadmiaru obrzeża za pomocą frezarki Festool OFK 700

 

Fot_11_FR_SZAFKA

Fot. 11. Cyklina Festool ZK HW 45/45 pozwala splanować obrzeże dokładnie z powierzchnią wieńca

 

Fot. 12. Wykonany jeden z wieńców szafki

Fot. 12. Wykonany jeden z wieńców szafki

 

Fot. 13. Szyna z otworami FS 1400/2 - LR 32 i zestaw akcesoriów do wykonywania rzędu otworów Festool LR 32 – SYS oraz frezarka górnowrzecionowa Festool OF 1010 EBQ

Fot. 13. Szyna z otworami FS 1400/2 – LR 32 i zestaw akcesoriów do wykonywania rzędu otworów Festool LR 32 – SYS oraz frezarka górnowrzecionowa Festool OF 1010 EBQ

 

Fot. 14. Jedna z prowadnic wzdłużnych służących do precyzyjnego ustawiania szyny wzdłuż elementu płytowego

Fot. 14. Jedna z prowadnic wzdłużnych służących do precyzyjnego ustawiania szyny wzdłuż elementu płytowego

 

Fot. 15. Prowadnice boczne z podziałką milimetrową i zderzakiem przesuwnym

Fot. 15. Prowadnice boczne z podziałką milimetrową i zderzakiem przesuwnym

 

Fot. 16. Adapter do wiercenia z użyciem frezarki górnowrzecionowej

Fot. 16. Adapter do wiercenia z użyciem frezarki górnowrzecionowej

 

Fot. 17. Centrowanie frezarki za pomocą trzpienia

Fot. 17. Centrowanie frezarki za pomocą trzpienia

 

Fot. 18. Seryjne wiercenie rzędu otworów

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
1024w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/02/Fot_18_FR_SZAFKA-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> Fot. 18. Seryjne wiercenie rzędu otworów

 

Fot. 19. Wykonane otwory w jednym z boków szafki

Fot. 19. Wykonane otwory w jednym z boków szafki

 

Fot_20_FR_SZAFKA

Fot_21_FR_SZAFKA

Fot_22_FR_SZAFKA

Fot_23_FR_SZAFKA

Fot. 20., 21., 22. i 23. Wykonanie otworów pod mimośrodowe połączenia rozłączne

 

Fot. 24. Wykonane otwory w tylnej ściance szafki i narzędzia Festool służące do ich wykonania

Fot. 24. Wykonane otwory w tylnej ściance szafki i narzędzia Festool służące do ich wykonania

 

Fot. 25. Frezarka Festool Domino DF 500 i przykładnice poprzeczne Festool QA – DF 500 z trzpieniami ustalającymi precyzyjnie położenie maszyny

Fot. 25. Frezarka Festool Domino DF 500 i przykładnice poprzeczne Festool QA – DF 500 z trzpieniami ustalającymi precyzyjnie położenie maszyny

 

Fot. 26. Frezowanie gniazd na łączniki Domino w bokach szafki

Fot. 26. Frezowanie gniazd na łączniki Domino w bokach szafki

 

Fot. 27. Wykonane gniazda w boku szafki

Fot. 27. Wykonane gniazda w boku szafki

 

Fot. 28. Frezowanie gniazd na łączniki Domino w wieńcach szafki

Fot. 28. Frezowanie gniazd na łączniki Domino w wieńcach szafki

 

Fot. 29. Wykonane gniazda w wieńcu szafki

Fot. 29. Wykonane gniazda w wieńcu szafki

 

Fot_30_FR_SZAFKA

Fot_31_FR_SZAFKA

Fot. 30. i 31. Montaż elementów mimośrodowych połączeń rozłącznych

Fot_32_FR_SZAFKA

Fot. 32. i 33. Montaż prowadnic szuflad Festool SYS-AZ

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
height="733" srcset="https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/02/Fot_33_FR_SZAFKA.jpg 1100w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/02/Fot_33_FR_SZAFKA-300x200.jpg 300w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/02/Fot_33_FR_SZAFKA-1024x682.jpg 1024w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/02/Fot_33_FR_SZAFKA-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> Fot. 32. i 33. Montaż prowadnic szuflad Festool SYS-AZ

 

Fot_34_FR_SZAFKA

Fot. 34. i 35. Montaż kółek w dolnym wieńcu szafki

Fot. 34. i 35. Montaż kółek w dolnym wieńcu szafki

 

Fot. 36. Montaż łączników Domino w wieńcu dolnym

Fot. 36. Montaż łączników Domino w wieńcu dolnym

 

Fot_37_FR_SZAFKA

Fot. 37. i 38. Montaż boków i tyłu szafki

Fot. 37. i 38. Montaż boków i tyłu szafki

 

Fot_39_FR_SZAFKA

Fot. 39. i 40. Połączenie boków i tyłu szafki z wieńcem dolnym

Fot. 39. i 40. Połączenie boków i tyłu szafki z wieńcem dolnym

 

Fot. 41. Montaż wieńca górnego

Fot. 41. Montaż wieńca górnego

 

Fot. 42. Mocowanie szuflad Festool SYS-AZ

Fot. 42. Mocowanie szuflad Festool SYS-AZ

 

Fot. 43. Wykonana szafka na Systainery Festool

Fot. 43. Wykonana szafka na Systainery Festool