Wskaźnik naprawialności GTX Service: klucz do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji

W obliczu rosnących wyzwań związanych z ograniczonymi zasobami naturalnymi i zmianami klimatycznymi, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja stają się coraz bardziej istotne. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wymaga zmiany podejścia zarówno producentów, jak i konsumentów. W jaki sposób tego dokonać? Jednym z kluczowych aspektów jest naprawialność produktów. W tym artykule chcemy przedstawić wskaźnik naprawialności GTX Service jako cenny element, który może pomóc Właścicielom Marek elektronarzędzi w wypracowaniu modelu prawdziwie odpowiedzialnej produkcji i zainspirowaniu konsumentów do podobnej odpowiedzialności.

Co to jest wskaźnik naprawialności?

Wskaźnik naprawialności to informacja, która określa, jak łatwo naprawić dany produkt. Może on być wykorzystywany do porównywania różnych produktów

i oceny, które z nich jest łatwiej przywrócić do używalności. Wskaźnik naprawialności może być mierzony na podstawie różnych czynników, takich jak dostępność części zamiennych, dostępność instrukcji naprawy, złożoność konstrukcji czy dostęp do narzędzi. Ma to kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji z kilku powodów. Po pierwsze, naprawialność produktów pozwala na ich dłuższe użytkowanie, co z kolei zmniejsza potrzebę wytwarzania nowych produktów. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców i energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Po drugie, im większa możliwość naprawiania produktów, tym większa kontrola konsumentów nad ich własnymi urządzeniami. Po trzecie, wskaźnik naprawialności może stymulować rynek części zamiennych i usług naprawczych, tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki.
Przykładem wdrożonego wskaźnika naprawialności jest wskaźnik wdrożony we Francji. Siłę oddziaływania wskaźnika naprawialności obrazuje fakt, że aż 76% Konsumentów uwzględnia go w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Aktualne i nadchodzące działania UE dotyczące naprawialności

UE kontynuuje prace nad promowaniem odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, w tym naprawialności. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a szczególnie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Action Plan), prowadzone są działania w zakresie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej polityki wytwarzania zrównoważonych produktów. Celem tej inicjatywy jest dostosowanie produktów do wymogów neutralności klimatycznej i gospodarki cyrkularnej.
W ramach tego planu działania UE chce zwiększyć efektywność środowiskową produktów w ciągu ich całego cyklu życia. Plan obejmuje rozszerzenie zakresu dyrektywy dotyczącej ekoprojektu, przegląd rozporządzenia w sprawie ekozarządzania i audytu, wprowadzenie ustawodawstwa w dziedzinie zielonych zamówień publicznych, plan działania na rzecz zasobo-oszczędnej Europy i plan działania w zakresie ekoinnowacji. Wszystkie te inicjatywy mają na celu promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a także zachęcanie do naprawy i długotrwałego użytkowania urządzeń elektrycznych.
Wprowadzenie obowiązków związanych z naprawialnością ma bezpośredni wpływ na producentów narzędzi elektrycznych. Firmy muszą dostosować swoje procesy produkcyjne i projektowe, aby spełniać nowe wymogi dotyczące ich wyrobów.

Wymogi dla producentów elektronarzędzi

Nowe wymogi dla producentów elektronarzędzi w Unii Europejskiej obejmują zarówno trwałość produktów, jak i dostępność części i usług naprawczych. Producenci narzędzi elektrycznych będą zobowiązani prawnie do zapewnienia, że ich produkty są łatwe do naprawy oraz że istnieją dostępne usługi naprawcze dla konsumentów.
W ramach nowych przepisów, producenci elektronarzędzi będą musieli spełnić następujące wymogi:

1. Zwiększona trwałość produktów: Producenci elektronarzędzi będą zobowiązani do zapewnienia, że ich produkty są trwałe i odporne na uszkodzenia. Będą musieli zapewnić, że materiały i komponenty użyte w produkcji narzędzi elektrycznych są wysokiej jakości i trwałe.

2. Dostępność części zamiennych: Producenci elektronarzędzi będą zobowiązani do zapewnienia, że części zamienne są łatwo dostępne dla konsumentów. Będą musieli dostarczać informacje na temat dostępności części zamiennych oraz umożliwiać ich zamówienie przez konsumentów i niezależnych serwisantów.

3. Łatwość naprawy: Producenci elektronarzędzi będą zobowiązani do zapewnienia, że ich produkty są łatwe do naprawy. Będą musieli dostarczać instrukcje naprawy oraz informacje techniczne umożliwiające naprawę produktów przez konsumentów lub niezależnych serwisantów.

4. Dostępność usług naprawczych: Producenci elektronarzędzi będą zobowiązani do zapewnienia, że istnieją dostępne usługi naprawcze dla ich produktów. Będą musieli współpracować z

niezależnymi serwisantami i umożliwiać im dostęp do części zamiennych i informacji technicznych potrzebnych do naprawy.

5. Monitorowanie i raportowanie: Producenci elektronarzędzi będą zobowiązani do monitorowania i raportowania danych dotyczących trwałości i naprawy swoich produktów. Będą musieli dostarczać informacje np. na temat rodzaju najczęstszych uszkodzeń i czasu potrzebnego na przeprowadzenie naprawy.

Jak przygotować się do nadchodzącego wdrożenia wskaźnika naprawialności?

Aby wprowadzić aspekt odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji do swojego modelu biznesowego, producenci muszą wziąć pod uwagę wiele zmiennych w czasie czynników. Do tego niezbędny jest dostęp do rzetelnej informacji, jak aktualnie wygląda ich łańcuch wartości. Można to osiągnąć dzięki pełnej cyfryzacji procesu serwisowego end-2-end (polega on na nadzorowaniu i zarządzaniu wszystkimi etapami głównych procesów, począwszy np. od odbioru od Klienta aż do osiągnięcia końcowego celu, czyli zapewnienia terminowości, skuteczności i jakości), jak i cyfryzacji informacji o zakresie oferowanego wsparcia dla Konsumentów i niezależnych serwisów.

Wskaźnik naprawialności GTX Service

GTX Service jest dostawcą usług serwisowych dla wiodących marek elektronarzędzi od wielu lat. W naszym modelu działania pełna cyfryzacja procesu serwisowego end-2-end i hurtownia danych pochodzących już z blisko 100.000 napraw rocznie pozwalają na zaawansowaną analizę i wyznaczenie wskaźnika naprawialności dla wszystkich obsługiwanych marek.
Opracowana przez GTX Service metodyka, dzięki oparciu naliczania elementów wskaźnika o hurtownię danych pochodzących z rzeczywistych napraw, a nie o deklaracje producentów, eliminuje obszary niepewności wykazane w raporcie HOP „Francuski wskaźnik naprawialności – ocena rok po wdrożeniu”*. Nasza metodyka umożliwia automatyczne i w czasie rzeczywistym naliczanie wskaźnika naprawialności dla każdej obsługiwanej marki, kategorii produktowej danej marki czy pojedynczego modelu. Rzetelność naszej metodyki opiniowana jest przez audytora o światowym autorytecie – KPMG.
Obecnie pracujemy nad raportami dla poszczególnych Właścicieli Marek pozycjonujących ekologiczną odpowiedzialność w naprawianiu na ogólnym tle rynku. W pierwszej fazie wykorzystania Wskaźnika Naprawialności GTX Service te raporty udostępnimy właścicielom marek wierząc, że będą dla nich pomocne w przygotowaniu się do cyrkularnej transformacji biznesu.

GTX Service

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments