WIERCENIE KORONAMI DIAMENTOWYMI Z MIKROUDAREM. WIERTNICE CARDI DIAMOND PULSE-TECH

Wśród ubiegłorocznych nowości w ofercie firmy Adiam pojawiły się systemy do wiercenia rdzeniowego z zastosowaniem mikroudaru. Firma Cardi Srl po raz kolejny pokazała, że zalicza się do czołówki światowych producentów wiertnic. Jej najnowszy produkt – system Pulse-Tech – stanowi ważny krok w rozwoju techniki wiercenia w ścieralnych materiałach budowlanych narzędziami diamentowymi przy dodatkowym zastosowaniu mikroudaru.

 

Innowacyjny system Pulse-Tech pozwala na wyjątkowo sprawne wykonywanie otworów zarówno na sucho, jak i na mokro, z ręki lub ze statywu. Składa się on z wiertnicy Diamond Pulse-Tech z mikroudarem, statywu systemowego (w przypadku wykonywania otworów o mniejszych średnicach możliwa jest praca z ręki), specjalnych diamentowych

wierteł koronowych i odkurzacza do pracy na sucho.

 

Jak działa system Pulse-Tech?

Wiertło diamentowe podczas pracy wiertnicą Pulse-Tech z mikrowibracją poza ruchem obrotowym wykonuje też ruchy o bardzo niewielkiej amplitudzie i częstotliwości około 300–700 Hz w kierunku osiowym. Uzyskany w ten sposób efekt mikrouderzeń znacznie przyspiesza proces zagłębiania się korony diamentowej w materiał. Nie wywiera przy tym negatywnego wpływu na narzędzie diamentowe. Jak wiadomo, diament, choć to najtwardszy ze znanych dziś materiałów, jest przy tym bardzo kruchy i nieodporny na uderzenia. Wibracje mogą też przyspieszyć proces polerowania powierzchni roboczej segmentu i powodować jego nieprzydatność do ścierania materiału.

 

Dzięki odpowiedniej konstrukcji wiertnic, doborowi zakresów częstotliwości i amplitudy wibracji, a także specjalnie zaprojektowanym segmentom firma Cardi stworzyła system, za pomocą którego można szybciej niż dotychczas przewiercać dowolne ścieralne materiały budowlane, takie jak beton, ceramika ścienna, klinkier, a także beton zbrojony.

 

Efekt zwiększenia prędkości zagłębiania się w materiał nie jest tu jedynym istotnym z punktu widzenia efektywności pracy. Nie mniej ważne jest to, że podczas pracy nie używamy wody. Zyskujemy na czasie koniecznym do jej doprowadzenia na miejsce wiercenia, a potem ewentualnego zabezpieczenia przed jej negatywnym wpływem na otoczenie i usunięcia pozostałości, głównie szlamu. Czas ten jest trudny do oszacowania, na pewno jednak bardzo istotny, gdyż stanowi dużą część dnia roboczego.

 

W wielu przypadkach – jak wiadomo – wiercenie na mokro jest niedopuszczalne, np. w porowatych materiałach ogniotrwałych, izolacji cieplnej, obiektach już wykończonych i użytkowanych. Nawet bardzo sprawne systemy odsysania szlamu z otworu nie zapewnią całkowitego usunięcia go z okolic otworu, zwłaszcza w wypadku wiercenia przelotowego. Są też względy ekologiczne – bezpowrotne zużycie wody – coraz cenniejszego surowca – jest tu nie bez znaczenia.

Jedyną niedogodnością w przypadku wiercenia na sucho jest konieczność dostarczenia na miejsce pracy dodatkowego wyposażenia w postaci sprawnego odkurzacza. Współczesne odkurzacze przemysłowe o odpowiednich parametrach zwykle nie są większe ani cięższe niż hydronetka zawierająca 10 l wody.

 

Zakres możliwych do wykonania na sucho za pomocą systemu Pulse-Tech średnic otworów to 52–252 mm. Wynika on z dostępnych typów wiertnic, ich mocy, prędkości obrotowych (zastosowanych przekładni) i częstotliwości wibracji oraz specjalnych wierteł do pracy na sucho. Co ważne, do pracy z mikrowibracją firma Cardi zaleca używanie specjalnych wierteł/segmentów oznaczanych jako DPT. Pozwalają one uzyskać szczególnie dobre wyniki, zwłaszcza w szybkości (wydajności) wiercenia.

Przełączenie trybu pracy z wibracyjnego na bezwibracyjny jest bardzo proste, odbywa się przez przekręcenie pierścienia nastawczego w jedną z dwóch opisanych pozycji. Kiedy użyjemy go podczas pracy na mokro, możemy spodziewać się spektakularnego skrócenia czasu pracy, nawet o około 30% w porównaniu z wierceniem standardowym. Podczas testowego wiercenia na sucho w betonie klasy C25/30 zbrojonego dwoma siatkami z prętów Ø 16 mm o grubości 32 cm uzyskano następujące czasy: 6 min (otwór Ø 82 mm), 10 min (Ø 132 mm), 22 min (Ø252 mm). Czasy te nie odbiegają od uzyskanych podczas wiercenia na mokro.

 

Wiertła do wiercenia na sucho

z mikrowibracją mają długość użyteczną 320 mm i z przedłużką 300 mm pozwalają na uzyskanie głębokości wiercenia 620 mm. Przy wierceniu na mokro wiertła mają standardową długość użyteczną 450 mm, można przedłużyć je o kolejne 450 mm. Po przekroczeniu podanych długości wierteł efekt udaru zmniejsza się i przestaje mieć wpływ na przebieg wiercenia.

 

Dla uzyskania optymalnego efektu wydajności pracy należy oczywiście pracować ze statywem. Statywy Cardi, dzięki specjalnej konstrukcji uchwytów, zabezpieczają operatora przed szkodliwym wpływem wibracji. W zakresie średnic do około 100 mm w materiałach twardych, do nawet 180–200 mm w lekkich materiałach ściennych, możliwa jest także praca z ręki.

Hybrydowe wiertnice Cardi umożliwiają pracę w trzech trybach: na sucho z mikrowibracją, na mokro z mikrowibracją i na mokro bez wibracji. Wybór trybu pozostaje w gestii operatora i zależy od rodzaju wykonywanej pracy i dostępnych narzędzi diamentowych. W aktualnej ofercie firmy Cardi dostępne są następujące wiertnice z mikroudarem: DPH 3000 ME-17, DPH 3500 SE i DP 2200 MA-16 (dane techniczne w tabeli zamieszczonej w artykule).

 

Firma ADIAM jest w Polsce wyłącznym importerem produktów włoskiego producenta, w jej ofercie znajdują się także wiertła koronowe i usługa ich regeneracji.

 

AZ (Adiam)

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar