TEST WIERTEŁ SDS-PLUS PROJAHN ROCKET 5

W wiertłach ROCKET 5 firma PROJAHN zastosowała rozwiązanie zwiększające punktowo siłę kruszenia. Przy tym liczba wierzchołków kruszących  wzrosła do pięciu, ponieważ wiertła te są 4-ostrzowe.

Projahn_rocket5-22

Zatem każde z czterech ostrzy ROCKET 5 ma taki wierzchołek, zaś piątym jest ostry wierzchołek centrujący. Znajduje się on w punkcie przecięcia się ostrzy. Tak jak w ROCKET 3 wystaje ponad wierzchołki kruszące czterech ostrzy i pierwszy wchodzi do pracy. Dzięki temu wiertło ROCKET 5 wierci punktowo i nie dochodzi podczas wstępnej fazy wykonywania otworu do ślizgania się narzędzia

po powierzchni obrabianego materiału.

Analizując geometrię wierteł ROCKET 5, należy zapytać, dlaczego zastosowano w nich cztery ostrza węglikowe, skoro do większości zadań wykonywanych na budowie czy podczas prac instalacyjnych w zupełności wystarczą dwa. Odpowiedź jest prosta – wiertła ROCKET 5 mają szersze przeznaczenie materiałowe, można nimi wiercić zarówno w betonie, kamieniu naturalnym oraz murze, ale też i w żelbetonie. Do ostatniego z wymienionych materiałów nie nadają się wiertła 2-ostrzowe, gdyż klinują się często podczas natrafienia na zbrojenia. Głowica wierteł ROCKET 5 ma dokładnie okrągły profil, zaś cztery ostrza ustawione są w stosunku do siebie pod kątem 90°, czyli krzyżowo. Taka geometria przeciwdziała klinowaniu się tych narzędzi. Kąt wierzchołkowy ostrzy jest zbliżony do 180°, co pozwala pracować jednocześnie wszystkim wierzchołkom kruszącym. Efektem jest szybkie zagłębianie się wiertła w obrabiany element i kruszenie większej ilości materiału podczas każdego udaru. Finalnym efektem jest wysoka wydajność wiercenia oraz jego stabilność. W głowicy wierteł ROCKET 5 znajdują się cztery duże kanały, przez które urobek trafia do czterech rowków spiralnych i jest przez nie szybko transportowany na zewnątrz otworu. Wymiary krzyżowego ostrza są nieco większe od pozostałej części roboczej wiertła. W ten sposób dodatkowo obniżono ryzyko zakleszczenia się narzędzia oraz wyeliminowano niekorzystne zjawisko spowolnienia jego pracy przez nadmierne tarcie o krawędzie otworu. Dodatkowym efektem jest mniejsze zużycie wiertła, co dla użytkowników oznacza jego wysoką trwałość i żywotność. Wiertła ROCKET 5, podobnie jak ROCKET 3, mają znaczniki zużycia informujące o dokładności wiercenia.

Projahn_rocket3-5-2

Warto tu wspomnieć, że wiertła ROCKET 5 mają ostrza z wysokiej jakości węglika głęboko osadzone w głowicy i czterozwojową spiralę, która umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia. Takie wykonanie zapewnia wiertłom ROCKET 5 długą żywotność. Gwarantuje też stabilną pracę, minimalizuje wibracje oraz zapewnia optymalne prowadzenie wiertła w otworze i precyzyjny ruch obrotowy. W efekcie stosowania wierteł ROCKET 5 uzyskujemy dokładnie dopasowane otwory do kotew i kołków.

Projahn_rocket3-5-7

Wiertła ROCET 5 mają zarówno uchwyty SDS-plus, jak i SDS-max, co oznacza, że przeznaczone są do stosowania w młotowiertarkach oraz młotkach SDS-plus oraz młotach kująco-wiercących (kombi) SDS-max. ROCKET 5 SDS-plus dostępne są w średnicach 5–32 mm (długość całkowita – 110–1000 mm, długość części roboczej – 50–950 mm), zaś ROCKET 5 SDS-max – w 12–52 mm (długość całkowita – 340–1320 mm, długość części roboczej – 200–1200 mm).

Podczas redakcyjnych testów sprawdzaliśmy wiertła ROCKET 5 z uchwytami SDS-plus o średnicach 10 mm (długość całkowita – 260 mm, długość części roboczej – 200 mm) i 16 mm (długość całkowita – 310 mm, długość części roboczej – 260 mm). Najpierw wykonaliśmy otwory przelotowe w elemencie z betonu B45 o długości 110 mm. 10-milimetrowe wiertło ROCKET 5 napędzaliśmy młotowiertarką Bosch GBH 2-24 DRE Professional, uzyskując czas wiercenia wynoszący 19 s (prędkość wiercenia – 5,78 s). Zaś 16-milimetrowego ROCKET 5 użyliśmy razem z Metabo UHEV 2860-2 Quick, wykonując otwór w 15,14 s (prędkość wiercenia – 7,27 s). Kolejne dwie próby polegały na wierceniu przez zazbrojony testowy

element z betonu B45. W przypadku 10-milimetrowego wiertła ROCKET 5 użyliśmy stalowego pręta zbrojeniowego o średnicy 10 mm. Narzędzie to napędzaliśmy młotowiertarką Metabo KHE 2660 QUICK. Otwór o głębokości 200 mm przez zbrojenie powstał w 56,11 s. Ostatnia z prób była ekstremalna, ponieważ jako zbrojenia użyliśmy masywnego stalowego pręta o dużej średnicy 20 mm. Przewiercaliśmy go 16-milimetrowym ROCKET 5 z użyciem młotowiertarki Metabo UHEV 2860-2 Quick, co zajęło na ok. 4 min. Podczas tego testu nie sprawdzaliśmy jednak efektywności wiercenia, lecz żywotność wiertła ROCKET 5 i wytrzymałość jego ostrzy węglikowych na tępienie, kruszenie oraz wypadanie na skutek działania przez długi czas wysokiej temperatury i dużej energii udarowej.

Projahn_rocket3-5-6

Podobnie jak w przypadku ROCKET 3 w czasie wszystkich prób, pomimo wiercenia pionowo w dół, urobek był usuwany efektywnie, a sam proces wiercenia przebiegał stabilnie. Podczas wiercenia przez zbrojenia 10- i 16-milimetrowymi ROCKET 5 nie doszło do zaklinowania się wierteł, w tym w wypadku bocznego przewiercania prętów stalowych o średnicach 10 i 20 mm. Nie doszło też do wypadnięcia 4-ostrzowej widii z głowicy 10-milimetrowego ROCKET 5, co oznaczałoby rozlutowanie ich połączenia. W ekstremalnej próbie ostatniej trwającej ok 4 min, podczas której 16-milimetrowym ROCKET 5 przewiercaliśmy twardy pręt zbrojeniowy o średnicy 20 mm, doszło do dużego wzrostu temperatury głowicy. Nie spowodowało to ani wypadnięcia widii, ani jej stępienia. Energia 3,4 J generowana przez Metabo UHEV 2860-2 Quick nie doprowadziła też do wykruszenia ostrzy węglikowych. Ostatni ekstremalny pokazał, że testowane wiertła mają bardzo wysoką trwałość i żywotność oraz że wykonane są z wysokiej jakości materiałów: stali i węglików spiekanych. Jeśli chodzi o geometrię wywierconych otworów, była ona dokładna wymiarowo.

pins
ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar