Test wierteł do metalu Abraboro

Lange Łukaszuk wprowadziło do oferty wiertła kręte do metalu marki Abraboro. W redakcyjnym warsztacie przyjrzeliśmy się bliżej trzem wykonaniom tych narzędzi: HHS-R, HSS-G z uchwytem 1/4” i HSS-G (DIN 340).

 

Klasyczne wiertła kręte HSS-R

Zostały wykonane z stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338 w specjalnym procesie precyzyjnego kucia na gorąco. Mają kąt wierzchołkowy wynoszący 118º i ścin niemodyfikowany geometrycznie, uchwyt walcowy oraz są czernione. Są to więc narzędzia uniwersalne, tzn. można nimi wiercić przy użyciu elektrycznych lub pneumatycznych wiertarek ręcznych oraz stacjonarnych zarówno w blachach, jak i grubych elementach stalowych, żeliwnych oraz wykonanych

z odlewów, metali nieżelaznych itp. Wiertła te mogą być także stosowane do wiercenia w tworzywach sztucznych. Narzędzia wykonano z tolerancją h8. Producent podaje, że maksymalny nacisk podczas wiercenia nie może być większy niż 900 N/mm2. Wiertła Abraboro HSS-R są dostępne w wykonaniach o średnicach od 0,3 do 20 mm. Można je nabyć pojedynczo albo w zestawach.

W redakcyjnym teście wypróbowaliśmy wiertła HSS-R Abraboro o średnicach 5 i 8 mm, wykorzystując do tego wiertarko-wkrętarkę sieciową Kress 650 BS QuiXS (moc – 650 W, obroty – 3200/min) i stojak wiertarski Wolfcraft 5027000. W celu uzyskania powtarzalnych wyników, nacisk wywieraliśmy za pomocą specjalnie podwieszanych ciężarów 3- lub 5,5-kilogramowego. Najpierw wierciliśmy w twardej blasze stalowej o grubości 4 mm z naciskiem 5,5 kg, aplikując chłodzenie olejem podawanym ręcznie ze spraya. W przypadku wiertła 8 mm uzyskaliśmy czas 8 s, a wypadku wiertła 5 mm – 5 s. Drugą próbę wykonaliśmy w aluminium, przewiercając jedną ściankę (o grubości 3,8 mm) panela okiennego. Do tego zastosowaliśmy nacisk 3 kg. Uzyskane czasy były następujące: ok. 5 s (wiertło 5 mm) i ok. 7 s (8 mm). Próby pokazały, że testowane wiertła Abraboro zapewniają nam przyzwoitą wydajność pracy jak na tego typu narzędzia z niezmodyfikowanym ścinem, które wymagają dość dużego nacisku.

 

Wiertła kręte HSS-G z uchwytem 1/4”

Zostały wykonane z stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338. Mają kąt wierzchołkowy wynoszący 118º i ścin modyfikowany geometrycznie oraz uchwyt 6-kątny 1/4” (E 6,3), co oznacza, że doskonale nadają się do małych wiertarko-wkrętarek, które są wyposażone w gniazdowe uchwyty 6-kątne 1/4”. Podobnie jak wyżej omawiane wiertła HSS-R są narzędziami uniwersalnymi, tzn. można nimi wiercić zarówno w blachach, jak i niezbyt grubych (ze względu na stosunkowo krótką część roboczą) elementach stalowych, żeliwnych oraz wykonanych z odlewów, metali nieżelaznych itp. Wiertłami tymi możemy także wykonywać otwory w tworzywach sztucznych. Wiertła Abraboro HSS-G z uchwytem 1/4” są dostępne w wykonaniach o średnicach 3-8 mm.

W redakcyjnym warsztacie testowaliśmy wiertła HSS-G z uchwytem 1/4” Abraboro o średnicach 4 i 8 mm, używając do tego wspomnianych wiertarko-wkrętarki sieciowej Kress 650 BS QuiXS i stojaka wiertarskiego Wolfcraft 5027000. Aby uzyskać powtarzalne wyniki, nacisk wywieraliśmy za pomocą ciężarków 3- lub 5,5-kilogramowego. Podobnie jak w przypadku wierteł HSS-R, najpierw wierciliśmy w twardej blasze stalowej o grubości 4 mm z naciskiem 5,5 kg, aplikując chłodzenie olejem podawanym ręcznie ze spraya. W przypadku wiertła 8 mm uzyskaliśmy czas 3 s, a wypadku wiertła 5 mm – 2 s. Drugą próbę wykonaliśmy w aluminium, przywierając ściankę (o grubości 3,8 mm) panela okiennego. Do tego zastosowaliśmy nacisk 3 kg. Otrzymane czasy były następujące: ok. 2,5 s (wiertło 5 mm) i ok. 3 s (8 mm). Próby pokazały, że testowane wiertła Abraboro zapewniają nam bardzo dużą wydajność pracy. Wynika ona ze zmodyfikowanej geometrii ścina, która powoduje znacznie szybsze zagłębianie się wiertła w materiał w pierwszej fazie wiercenia i redukuje wymaganą siłę nacisku. Stąd przy tej samej sile nacisku narzędzia te są parokrotnie wydajniejsze od klasycznych konstrukcji.

 

Wiertła kręte HSS-G (DIN 340)

Wykonano je ze stali

szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 340. Ich kąt wierzchołkowy wynosi 118º. Narzędzia te mają ścin modyfikowany geometrycznie i uchwyt walcowy oraz dużą długość roboczą (od 100 do 235 mm). Są to więc, podobnie jak wyżej omawiane narzędzia, wiertła uniwersalne. Przystosowano je jednakże do wiercenia w grubych elementach. Spektrum obrabianych nimi materiałów jest też większe. Nadają się one bowiem do wiercenia w twardych stalach, żeliwach, np. w żeliwie sferoidalnym, i spiekach, mosiądzach oraz graficie. Wiertła te mogą być stosowane w elektrycznych lub pneumatycznych wiertarkach ręcznych oraz stacjonarnych. Wykonano je z toleracją h8. Producent podaje, że maksymalny nacisk podczas wiercenia nie może być większy niż 900 N/mm2. Wiertła Abraboro HSS-G (DIN 340) są dostępne w wykonaniach o średnicach od 3 do 10 mm i długościach roboczych 100-235 mm (długość całkowita – 150-340 mm).

W redakcyjnym warsztacie poddaliśmy próbom wiertło Abraboro HSS-G (DIN 340) o średnicy 3 mm. Jako napędu dla tego narzędzia użyliśmy wspominanej wiertarko-wkrętarki sieciowej Kress 650 BS QuiXS (moc – 650 W, obroty – 3200/min). Podczas wiercenia wykorzystaliśmy stojak wiertarski Wolfcraft 5027000. Testy rozpoczęliśmy od wykonania otworów w twardej blasze stalowej o grubości 4 mm, aplikując chłodzenie olejem podawanym ręcznie ze spraya. W tym wypadku nacisk wywieraliśmy za pomocą ciężarka 3-kilogramowego. Uzyskany najkrótszy czas wiercenia wyniósł ok. 9 s. Drugą próbę wykonaliśmy w aluminium, przywierając cały panel okienny założony z 3 ścianek o grubości 3,8 mm każda. Do tego zastosowaliśmy nacisk ręczny. Otrzymany najkrótszy czas wyniósł ok. 18 s.

 

Reasumując, testowane wiertła kręte do metalu Abraboro to narzędzia standaryzowane, zapewniające stosunkowo dużą wydajność wiercenia, charakteryzujące się wysoką jakością wykonania. Naszym zdaniem, wiertła Abraboro doskonale sprawdzą się w pracach montażowych i serwisowych. Mogą być też stosowane podczas wyposażania wnętrz, jak też w podobnych pracach, podczas których wierci się otwory w elementach metalowych.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar