Test tarcz diamentowych Makita Cosmos

Makita ma w swojej ofercie serię tarcz diamentowych Cosmos, która systematycznie jest rozwijana. W tarczach tych zastosowano wiele innowacji, które przyczyniły się do szybszego o 50% cięcia materiałów budowlanych i zwiększenia żywotności tych narzędzi o 30%. W celu sprawdzenia wydajności przeprowadziliśmy testy cięcia tarczami: Quasar, Comet i Neutron.

 

 

 

Trzeba zauważyć z uznaniem, że Makita doskonale dopasowała ofertę tarcz diamentowych Cosmos 2010 do aktualnych, wielce zróżnicowanych potrzeb użytkowników tego typu narzędzi. I tak tarcze Quasar mają największą żywotność (dzięki segmentom 12 mm) i

precyzję cięcia, dają użytkownikom najwięcej korzyści, ale są przy tym najdroższe. Tarcze te są specyficzne ze względu na kształt segmentu, który przypomina literę „M”. Dzięki temu można nimi precyzyjnie zaczynać cięcie (brak efektu „tańczenia” tarczy po materiale), co ma szczególne znaczenie podczas obróbki drogich materiałów wykończeniowych. Dzięki tak ukształtowanym segmentom uzyskano bardzo szybkie zagłębianie się tarcz Quasar w materiał, co potwierdziły nasze testy, a także przedłużono żywotność tych narzędzi. Warto tu wspomnieć, że Quasary są dostępne w wersji Stealth pracującej znacznie ciszej od tradycyjnych tego typu narzędzi.
Od Quasarów tańsze są tarcze Comet, a jeszcze tańsze tarcze Neutron. Oferta ekonomicznych tarcz typu Diamak (ich test przedstawimy w następnym numerze „Gazety Narzędziowej”) z segmentami 7 mm ma najniższą cenę i jest przeznaczona dla użytkowników niezbyt wymagających, jeśli chodzi o szybkość cięcia, którzy używają tych narzędzi okresowo.
Warto tu zwrócić uwagę, że użytkownik może wybrać w obrębie tarcz Comet i Neutron między dwoma rodzajami segmentów: typu Rapide lub Enduro. Segmenty Rapide przeznaczone są do szybszego cięcia materiałów średnio twardych i twardych, takich jak beton. Natomiast segmenty Enduro zachowują najdłuższą żywotność przy cięciu materiałów o średnim i dużym stopniu ścieralności, takich jak cegły czy pustaki. Warto tu zwrócić uwagę, że japoński producent podkreśla, że każda z testowanych przez nas tarcz jest w dużym zakresie uniwersalna i nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów budowlanych.

Testom cięcia były poddane cztery typy tarcz Cosmos o średnicy 230 mm, w których zastosowano segmenty wykonane w nowej technologii z układem diamentów w siatce 3D. Ze względu na uniwersalność zastosowania tych narzędzi do cięcia było przygotowanych osiem różnych materiałów budowlanych (od twardych do miękkich): płyta granitowa (typowy element stosowany na parapety), duża cegła dziurawka (przekrój – 40 x 12 cm; cięcie tej cegły było prowadzone w poprzek na głębokość tylko 6,5 cm i na całą długość 40 cm), belka betonowa (element stosowany na progi, miała wewnątrz lastrykowy beton uzbrojony dwoma prętami stalowymi o średnicy 5 mm, obłożony płytkami ceramicznymi 15 mm z trzech stron), kamionka (profil kwadratowy 16 x 16 cm z ceramiki o grubości ścianki 15 mm, który był cięty na głębokość 6 cm) i następne (zob. tabela zamieszczona w artykule). Do napędu tarcz zastosowaliśmy szlifierkę kątową Makita GA 9040R o mocy 2600 W z obrotami biegu jałowego wynoszącymi 6600 min-1. Mierzyliśmy czas przecięcia elementu budowlanego przy stosunkowo dużej sile docisku tarczy do materiału. Czasy cięcia poszczególnych rodzajów materiałów przy użyciu czterech wymienionych typów tarcz diamentowych zestawione są w tabeli.
Reasumując nasze testy, można powiedzieć, że cięcia odbywały się bardzo szybko z dużą wydajnością. Czasy cięć poszczególnych typów tarcz niewiele różniły się od siebie. Dlatego, w celu dokładnego wyznaczenia szybkości cięcia, wykonaliśmy po cztery dodatkowe cięcia zbrojonej belki betonowej. I tak tarcza Comet Rapide przecinała belkę najszybciej, bo w czasie 5,4 s. Dla tarczy Comet Enduro najkrótszy czas przecięcia wyniósł 6,5 s, a dla tarczy Neutron Rapide – 6,4 s, Ouasarem uzyskaliśmy czas 6,8 mm (w osiągnięciu

lepszego wyniku przeszkodził kształt segmentów „M”, niedostosowany do cienkich prętów zbrojeniowych 5 mm). W naszym teście tarcza Comet Rapide przecinała faktycznie szybciej od tarczy Comet Enduro. Taki wniosek wynika również z sumowania czasów cięcia wszystkich rodzajów materiałów w załączonej tabeli. Podczas cięcia tarczami Comet nie słychać specyficznego dźwięcznego hałasu. Jest bardziej głuchy i dużo niższy niż przy cięciu tarczą Neutron. Zastosowana w tarczach Comet nowa technologia wyciszania Stealth jest faktycznie bardzo skuteczna.
Komentarza wymagają wyniki tarczy Quasar, które są nieco gorsze od rezultatów tarcz Comet, co przeczy deklaracjom producenta, że narzędzie to jest najwydajniejsze. Sprzeczność jest pozorna, gdyż jeśli się zważy, iż cięte materiały były dość niejednorodne i że testy wykonano z ręki, można przyjąć, że uzyskane wyniki są obarczone dość sporym błędem (ok. 20-30%). Dlatego, naszym zdaniem, pomimo pewnych rozbieżności, potwierdzają one deklaracje producenta, które są wynikiem wnikliwych badań możliwości tych tarcz.
Dla użytkowników jest zawsze najciekawsze porównanie wydajności narzędzi oferowanych przez różnych producentów. W tym celu wykonaliśmy cięcia zbrojonej belki betonowej specjalizowanymi tarczami trzech innych producentów. Średnie czasy przecięcia belki wynosiły: 11,3, 9,3 i 7,7 s. Oznacza to, że Makita dokonała pewnej rewolucji w dziedzinie tarcz diamentowych, gdyż jej tarcze uniwersalne przewyższają narzędzia specjalizowane (nawet o 100%)! Naszym zdaniem, znacznie przyspiesza cięcie nowa technologia 3D równomiernego (w siatce 3-wymiarowej) rozmieszczenia diamentów w segmencie, którą zastosowano w tarczach Cosmos. Dzięki niej w cięciu uczestnicy ta sama liczba diamentów, a nie różna w poszczególnych jego momentach, jak to jest w narzędziach produkowanych z zastosowaniem technologii tradycyjnej. Nowe segmenty 3D tną stabilniej i efektywniej od tradycyjnych z przypadkowym rozkładem diamentów. Technologia 3D stanowi niewątpliwie rewelację techniczną w dziedzinie produkcji segmentów diamentowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments