TEST NAGRZEWNIC DEDRA

Dni stają się coraz chłodniejsze, a wraz z nimi coraz większym problemem staje się zapewnienie właściwej temperatury w środowisku pracy. Z powodzeniem mogą nam w tym pomóc nagrzewnice z firmy DEDRA. Jej oferta jest kompleksowa i bez problemu można optymalnie dobrać takie urządzenie do własnych potrzeb. W redakcyjnym warsztacie przyjrzeliśmy się bliżej czterem modelom nagrzewnic Dedra.

 

Elektryczna nagrzewnica Dedra DED9921

 

Zasilana jest prądem o napięciu 230 V i osiąga maksymalną moc grzewczą 3300 W. Przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Można nią dogrzewać warsztat, garaż, boks biurowy w magazynie itp. W ciągu godziny przepływa przez nią 230 m³ powietrza. Urządzenie powinno

pracować na równym, twardym i niepalnym podłożu w odległości co najmniej 0,7 m od ścian. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Sterowanie odbywa się dwoma pokrętłami usytuowanymi na przednim panelu. Odpowiedni tryb pracy wybieramy za pomocą pokrętła regulatora. Możliwe są następujące ustawienia: urządzenie wyłączone, pracuje tylko wentylator (bez funkcji grzania), grzanie o mocy 1650 W i grzanie o pełnej mocy 3300 W. Drugie pokrętło reguluje termostat i służy do ustalania pożądanej temperatury w pomieszczeniu. Gdy tylko osiągniemy taką temperaturę, należy przekręcić pokrętło regulacji temperatury w lewo, do momentu usłyszenia kliknięcia. Wówczas termostat będzie utrzymywał w pomieszczeniu temperaturę na ustalonym przez nas poziomie.

 Dedra_nagrzewn-24

Gazowa nagrzewnica Dedra DED9944

Jest zasilana gazem propan-butan i ma regulowaną moc grzewczą w zakresie od 18 do 30 kW. Tego rodzaju nagrzewnica może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach niemieszkalnych, w których sprawnie działa wentylacja. Zaleca się, by powietrze w pomieszczeniu było wymieniane co najmniej dwukrotnie w ciągu godziny. Mogą to być np. warsztaty, tunele, szklarnie, magazyny, hale produkcyjne itp. Nagrzewnica wyposażona jest w wentylator napędzany silnikiem elektrycznym. Wymusza on przepływ powietrza, wspomaga jego cyrkulację, a jednocześnie zwiększa ilość tlenu w komorze spalania. Powietrze zmieszane z gorącymi gazami spalinowymi wylatuje z urządzenia i nagrzewa pomieszczenie. Ten sposób spalania gazu zapewnia osiągnięcie wysokiej efektywności ogrzewania. Maksymalne zużycie gazu to 2,18 kg/h. Odległość nagrzewnicy od ścian powinna wynosić z boku co najmniej 2 m, od strony wlotu powietrza 2,5 m, a ze strony wylotu ponad 3,5 m. Producent w komplecie z nagrzewnicą załącza reduktor do butli i odpowiedni elastyczny przewód zasilający. Dopuszcza się używanie konkretnego modelu reduktora przeznaczonego do właściwej nagrzewnicy.

Dedra_nagrzewn-2

Po podłączeniu nagrzewnicy do butli należy zawsze sprawdzić szczelność połączeń. W celu uruchomienia nagrzewnicy należy włączyć wentylator, a następnie jedną ręką wcisnąć przycisk zaworu bezpieczeństwa, przytrzymać go przez 3 s, następnie, trzymając nadal wciśnięty przycisk, drugą ręką nacisnąć przycisk iskrownika. Po zapłonie gazu przycisk zaworu bezpieczeństwa należy jeszcze przytrzymać około 20 s. W dalszej kolejności należy obserwować płomień, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Prawidłowy płomień powinien być niebieski i obejmować całą komorę spalania. Wydatek ciepłego powietrza wynosi 650 m³ w ciągu godziny. Nagrzewnica DED9944, którą mieliśmy okazję testować, ma możliwość regulacji mocy grzewczej. Dokonuje się tego za pomocą odpowiedniego potencjometru umieszczonego na panelu sterowniczym. Należy pamiętać o tym, że pomieszczenia, w których jest użytkowana, nie mogą być wilgotne, zakurzone lub zapylone. Używanie nagrzewnicy przy ciągłej obecności człowieka powinno się odbywać jedynie w pomieszczeniu gwarantującym odpowiednią wentylację, przez którą rozumie się otwór wentylacyjny 5 x 5 cm na każdy kilowat mocy grzewczej. Zazwyczaj realizuje się te wymogi przez uchylenie okien, drzwi lub bram wjazdowych.
Testowana nagrzewnica gazowa może być wykorzystywana do ogrzewania miejsc pracy, warsztatów, garaży, hal, ramp załadunkowych, myjni samochodowych, szklarni, budów i wielu innych miejsc, w których zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Należy pamiętać, że w wyniku spalania gazu do powietrza

uwalniana jest duża ilość wilgoci, zatem istnieje ryzyko wykroplenia się wody na zimnych powierzchniach (nieizolowane ściany, okna itp.) – w przypadku wystąpienia takiego zjawiska, należy zwiększyć intensywność wentylacji w ogrzewanym pomieszczeniu.

 

Olejowe nagrzewnice Dedra DED9952 i DED9955TK

Są zasilane olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym. Do ich poprawnej pracy niezbędne jest również podłączenie ich do sieci elektrycznej o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionej nagrzewnicy gazowej mogą być one użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach ze sprawnie działającą wentylacją. Służą do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych, takich jak warsztaty, hale produkcyjne czy garaże. Mogą być dodatkowym źródłem ciepła, nie powinny być wykorzystywane jako jego główne źródło. Różnią się między sobą wielkością i mocą grzewczą. Nagrzewnica DED9952 ma nieco prostszą budowę i mniejszą moc grzewczą.

Dedra_nagrzewn-3

Pojemność zbiornika na paliwo wynosi 38 l, a moc grzewcza 30 kW. Zasada działania nagrzewnicy jest następująca: sprężarka przetłacza powietrze, jest ono podawane do dyszy w głowicy palnika. Powoduje to jednoczesne zassanie paliwa ze zbiornika. Dysza tworzy rozpyloną mgłę i podaje ją do komory spalania. Do komory spalania podawane jest również powietrze dzięki wentylatorowi. Przeskok iskier na elektrodach powoduje transformator zapłonowy – w ten sposób zapalana jest mieszanka paliwowo-powietrzna. Nagrzewnica jest wyposażona układ kontroli płomienia – w momencie jego zgaśnięcia spowoduje on zatrzymanie pracy systemów paliwowego i powietrznego, co spowoduje wyłączenie nagrzewnicy. Z kolei układ termostatu kontroluje temperaturę otoczenia i porównuje ją z wartością ustawioną potencjometrem. Bieżąca temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu. W chwili, gdy nagrzewnica osiągnie w swoim otoczeniu zadaną temperaturę, przejdzie samoczynnie w stan czuwania. Kiedy temperatura otoczenia obniży się, samoczynnie się włączy. Do normalnej pracy wystarczy urządzenie włączyć i ustawić pokrętłem żądaną temperaturę. Jeśli temperatura jest niższa niż oczekiwana, nagrzewnica samoczynnie się włączy i będzie pracować do osiągnięcia ustawionej przez nas temperatury. Nagrzewnica zużywa 2,4 kg paliwa w ciągu godziny (zależnie od temperatury paliwa, daje to na 2,8–2,9 l na godzinę). Przepływ powietrza w nagrzewnicy osiąga wartość 720 m³.

 

Na podobnej zasadzie pracuje ostatnia testowana przez nas nagrzewnica DED9955TK. Od omówionej wyżej różni się gabarytami (jest większa), pojemnością zbiornika (56 l) i przede wszystkim tym, że ma wyprowadzony króciec, który po podłączeniu odpowiedniej rury umożliwi wyprowadzenie spalin poza ogrzewane pomieszczenie. Jej moc grzewcza również wynosi 30 kW. Nagrzewnicę DED9955TK wyposażono w przeponowy wymiennik ciepła zintegrowany z komorą spalania – wszystko wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Urządzenie przystosowane jest do pracy w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie dużych ilości ciepłego i czystego powietrza, a dzięki możliwości odprowadzenia spalin na zewnątrz lub też doprowadzania gorącego powietrza za pomocą specjalnych rękawów realizuje to zadanie bezbłędnie.

Dedra_nagrzewn-11

Warto tu wspomnieć, że uruchomienie urządzenia polega na ustawieniu przełącznika w pozycję „włączony”. Również i ta nagrzewnica jest wyposażona w system automatycznej kontroli temperatury. Wentylator i palnik zostaną uruchomione tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustalonej przez użytkownika wartości.

Nagrzewnicę wyposażono w dwa wyświetlacze: jeden wskazuje żądaną temperaturę ustalaną przez użytkownika pokrętłem, a drugi – temperaturę otoczenia. Nagrzewnica będzie działać do tego momentu, aż temperatura otoczenia wzrośnie powyżej temperatury ustawionej przez użytkownika. Gdy temperatura się obniży poniżej zadanej, urządzenie samoczynnie się uruchomi.

 

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między nagrzewnicami, a ścianami: po 2 m z boków, od wlotu powietrza i sufitu, i 3 m od strony wylotu gorącego powietrza. Testowane nagrzewnice olejowe mogą służyć do osuszania budynków, ogrzewania małych i dużych hal, warsztatów, jak też namiotów (ogrzewanie namiotów kwaterunkowych, modele z odprowadzeniem spalin na zewnątrz).

 

Wyniki redakcyjnych testów nagrzewnic

Redakcyjne testy polegały na sprawdzeniu poprawności i bezpieczeństwa działania omówionych nagrzewnic. Wszystkie urządzenia działały poprawnie, w tym nie stwierdziliśmy żadnych problemów z ich uruchamianiem i regulowaniem nadmuchu powietrza oraz mocy grzania. Termostaty urządzeń działały prawidłowo, wyłączając urządzenia w momencie osiągnięcia przez ogrzewane pomieszczenia ustalonej temperatury i włączając je wtedy, gdy temperatura obniżyła się nieznacznie (ok. 2–3°C). Testowane urządzenia pozwalają na intensywne ogrzewanie, jak również na lekkie dogrzewanie. Mogą być więc stosowane w zimie przy niskich temperaturach, jak też wiosną i jesienią w chłodne oraz bardzo chłodne dni. Są łatwe w transporcie i bezproblemowo można je dogodnie ustawiać, aby uzyskać najlepszą ich efektywność cieplną. Lekkie nagrzewnice elektryczne i gazowe wyposażono w wygodne uchwyty; zaś cięższe nagrzewnice olejowe – w kółka i wygodne rękojeści pałąkowe.

Dedra_nagrzewn-13

Ważnym aspektem eksploatacji nagrzewnic jest koszt ich działania, a więc to, jakie medium energetyczne wykorzystują i ile go zużywają. Najdroższa w przeliczeniu na kubaturę ogrzewanych pomieszczeń jest nagrzewnica elektryczna ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej. Jej zaletami jest cicha i czysta praca. Brak jakichkolwiek spalin w jej wypadku oznacza, że nie musimy si martwić o ich odprowadzanie na zewnątrz i bardzo dobrą wentylację pomieszczeń. Natomiast testowane modele gazowe i olejowe zapewniają niskie koszty eksploatacji, ale nie mogą być wszędzie stosowane. Sprawdzą się podczas ogrzewania dużych pomieszczeń warsztatowych czy hal produkcyjnych lub magazynowych. Oczywiście, ich zastosowanie musi być zgodne wymaganymi warunkami pracy, które omówiliśmy wyżej, m.in. z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji, odprowadzenia spalin itd. Wśród tych nagrzewnic niewątpliwie wyróżnia się model DED9955TK posiadajcy króciec do odprowadzania spalin na zewnątrz. Zapewnia on czyste powietrze oraz dużą moc grzewczą i dlatego często wykorzystywany jest do ogrzewania dużych namiotów kwaterunkowych.

 

Reasumując, testowane nagrzewnice Dedra to nowoczesne urządzenia optymalnie wyposażone technicznie oraz bezpieczne i ekonomiczne w pracy. Prawidłowe ich dobranie pod względem mocy i medium energetycznego do wielkości oraz rodzaju grzanych pomieszczeń, naszym zdaniem, pozwoli długo i owocnie korzystać z tych urządzeń.

Tomasz Jagiełło, pins

 

Dane techniczne nagrzewnic Dedra DED9921, DED9944, DED9952 i DED9955TK

ModelDED9921DED9944DED9952DED9955TK
Zasilanie elektryczne230 V/50 Hz,230V/50 Hz, 70 W230V/50 Hz, 230 W230V/50 Hz, 250 W
Moc grzewcza znamionowa (kW)1,65/3,318-303030
Rodzaj paliwand*Propan-butan (G30) z butli 11 kgOlej napędowy, lekki olej opałowyOlej napędowy, lekki olej opałowy
Pojemność zbiornikandnd38 litrów56 litrów
Wydatek ciepłego powietrza (m³/h)230650720780
Zużycie paliwa (kg/h)nd2,182,42,4
Waga (kg)4,8620,834,4
Maks. czas ciągłej pracy (h)nd711,517
Wymiary (mm)***200 x 255 x 410470 x 230 x 365900 x 450 x 5751110 x 490 x 750

* Nie dotyczy. ** Brak danych. *** Wymiary podawane w kolejności: długość (głębokość) x szerokość x wysokość

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments