TEST AKUMULATOROWEGO ODKURZACZA I ELEKTRONARZĘDZI MAKITY Z ŁĄCZNOŚCIĄ BLUETOOTH

W redakcyjnym warsztacie gruntownie przetestowaliśmy Auto-start Wireless System (AWS) Makity oraz sprawdziliśmy efektywność współpracy elektronarzędzi akumulatorowych – szlifierki kątowej Makita DGA514, zagłębiarki Makita DSP601 i ukośnicy Makita DLS111 – z odkurzaczem bezprzewodowym Makita DVC864L pod względem efektywności odpylania pola pracy.

Makita_AWS-4

Test systemu Auto-start Wireless System (AWS) Makita

Przypomnijmy, system Auto-start Wireless System (AWS) został opracowany przez Makitę w celu zdalnego uruchamiania i wyłączania odkurzacza bezprzewodowego za pośrednictwem współpracującego z nim elektronarzędzia akumulatorowego. Efekt jego działania jest więc identyczny z efektem działania automatyki uruchamiania/zatrzymywania przemysłowego odkurzacza

przewodowego za pośrednictwem elektronarzędzia podłączonego do niego kablem. Dzięki systemowi AWS współpraca elektronarzędzi bezprzewodowych z akumulatorowym odkurzaczem przemysłowym niczym się nie różni od współpracy sprzętu przewodowego. System AWS konstrukcyjnie oparto na łączności bezprzewodowej bluetooth standardu 4.1, która jest znana każdemu użytkownikowi smartfona czy komputera. AWS został zastosowany w bezprzewodowym odkurzaczu Makita DVC864L i pięciu elektronarzędziach akumulatorowych: szlifierkach kątowych DGA514 i GDA518, pilarce zagłębiarce DSP601, młotowiertarce DHR400 oraz ukośnicy DLS111. W redakcyjnym warsztacie przetestowaliśmy wraz z odkurzaczem Makita DVC864L szlifierkę kątową DGA514, pilarkę zagłębiarkę DSP601 i ukośnicę DLS111.

Makita_AWS-6
Testy rozpoczęliśmy od parowania wszystkich testowanych urządzeń z odkurzaczem, gdyż może on być połączony z 10 maszynami bezprzewodowymi. Najpierw połączyliśmy w parę odkurzacz DVC864L z zagłębiarką DSP601. W tym celu znajdujący się na jej wyposażeniu moduł bluetooth umieściliśmy w gnieździe znajdującym w obudowie silnika. Następnie w łączonych w parę elektronarzędziach zamocowaliśmy akumulatory i w odkurzaczu ustawiliśmy tryb pracy auto. Potem nacisnęliśmy i przytrzymaliśmy (ok. 3 s) przycisk aktywacji bezprzewodowej odkurzacza aż do momentu, gdy jej kontrolka zaczęła migać na zielono.

Makita_AWS-8

Następnie nacisnęliśmy i przytrzymaliśmy ok. 3 s przycisk aktywacji bezprzewodowej pilarki. Gdy jej kontrolka zaczęła migać na zielono, zwolniliśmy przycisk. W obu maszynach kontrolki migały jeszcze przez 2 s, co oznacza pomyślne sparowanie urządzeń. Gdy przestały migać, sprawdziliśmy, czy pilarka uruchamia i wyłącza odkurzacz. Finalny efektu działania system AWS w przypadku pilarki uzyskaliśmy w pierwszej próbie. Następnie w taki sam sposób z odkurzaczem DVC864L połączyliśmy w pary szlifierkę kątową DGA514 i ukośnicę DLS111 oraz sprawdziliśmy, czy urządzenia współpracują ze sobą. Parowanie ich też przebiegło bezproblemowo i zostało uzyskane w pierwszej próbie.

Makita_AWS-7
W drugim teście sprawdziliśmy, czy system AWS pozwala na szybką i bezproblemową zmianę współpracujących z odkurzaczem narzędzi. W tym celu należy nacisnąć przycisk aktywacji łączności bezprzewodowej bluetooth w elektronarzędziach do momentu zapalenia się kontrolki na niebiesko. Mając jedno z testowanych urządzeń połączonych z odkurzaczem, przełączaliśmy go na współpracę z drugim, a następnie z trzecim. Wykonaliśmy 30 takich przełączeń, czyli po 10 na każde z testowanych par urządzeń. Skuteczność wykonanej próby wynosiła 100%, co oznacza, że jedno naciśnięcie przycisku aktywacji łączności bezprzewodowej bluetooth wystarczy do zmiany sparowanego z odkurzaczem urządzenia.

Makita_AWS-3
W następnym teście sprawdziliśmy, czy zamiana modułów bluetooth ma wpływ na współpracę odkurzacza z elektronarzędziami. Okazało się, że jeśli np. sparowany moduł z ukośnicy umieścimy w szlifierce kątowej i aktywujemy go, to połączymy szlifierkę z odkurzaczem. Oznacza to, że gdy zgubimy moduł dostarczony z jedną z maszyn, możemy do jej połączenia z odkurzaczem użyć modułu z drugiego posiadanego elektronarzędzia z systemem AWS. Podczas testu czwartego wykonaliśmy procedury anulowania w

odkurzaczu sparowanych urządzeń. W tym celu ustawiliśmy tryb pracy auto i nacisnęliśmy przycisk aktywacji bezprzewodowej przez ok. 6 s aż do momentu migania kontrolki na czerwono. Następnie nacisnęliśmy przycisk aktywacji bezprzewodowej w elektronarzędziu (najpierw w ukośnicy). Po chwili lampki na obu urządzeniach zaczęły migać na zielono przez ok. 2 s, co oznacza anulowanie ich sparowania. Procedura ta okazała się skuteczna w pierwszej próbie dla wszystkich 3 testowanych urządzeń. Test piąty polegał na uruchomieniu odkurzacza urządzeniem oddalonym od niego 10 m. Odległość ta jest maksymalnym zasięgiem działania systemu AWS. W tym celu wykonaliśmy każdy testowanym narzędziem po 10 prób włączania i wyłączania odkurzacza. Skuteczność działania systemu na tą odległość okazała się też 100-procentowa.

Makita_AWS-5
Reasumując testy systemu Auto-start Wireless System (AWS), stwierdzamy po pierwsze, że jest on w 100% skuteczny podczas wykonywania procedur łączenia w pary urządzeń z odkurzaczem Makita DVC864L i ich rozłączania. Procedury są bardzo proste do wykonania i sprowadzają się jedynie do przyciśnięcia przycisków aktywacji łączności bezprzewodowej i obserwacji kontrolek. Ich trwanie jest bardzo krótkie, co pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy na obsługę urządzeń. Po drugie, system AWS jest w 100% skuteczny podczas zmiany współpracujących z odkurzaczem urządzeń. Zmiana polega jedynie na krótkim przyciśnięciu przycisku aktywacji łączności bezprzewodowej w elektronarzędziu, które ma wejść we współpracę z odkurzaczem. Procedura ta jest więc maksymalnie uproszczona i dziecinnie łatwa do wykonania (oczywiście, należy pamiętać o podłączeniu do elektronarzędzia węża odkurzacza). Po trzecie, system AWS działa niezawodnie w promieniu 10 m. Jeśli zważymy, że wąż odkurzacza ma długość 4 m, to AWS zapewnia niczym nieprzerwaną i niezakłóconą współpracę elektronarzędzi z odkurzaczem.

Makita_AWS-2

Test efektywności współpracy odkurzacza Makita DVC864L ze szlifierką kątową DGA514, pilarką zagłębiarką DSP601 i ukośnicą DLS111

Jak wiadomo, sparowanie testowanych elektronarzędzi z odkurzaczem Makita DVC864L ma jedynie sens wtedy, jeśli zapewni nam skuteczne odpylanie pola pracy. Przypomnimy, że testowany odkurzacz wyposażono w filtr HEPA, silnik bezszczotkowy i zasilanie z dwóch akumulatorów Li-Ion 18 V o pojemności 5.0 Ah. Generuje on maksymalny przepływ powietrza na poziomie 2,1 m3/min i maksymalne podciśnienie 9,8 kPa. Czy to więc wystarczy, żeby zapewnić czyste powietrze w miejscu pracy? Sprawdzenie tego rozpoczęliśmy od testu współpracy odkurzacza z zagłębiarką Makita DSP601. Była ona zasilana 2 akumulatorami Li-Ion o napięciu 18 V i pojemności 5.0 Ah i wyposażona w wysokosprawny silnik bezszczotkowy, regulację obrotów w zakresie 2500-6300/min oraz tarczę o średnicy 165 mm. Tandemem złożonym z odkurzacza Makita DVC864L i zagłębiarki DSP601 przecięliśmy z użyciem szyny prowadzącej 1400 mm płytę OSB na odcinku 1,3 m, dokonując jej rozkroju. Podczas tej operacji nie zauważyliśmy żadnego pylenia – 100 % wiórów znalazło się w pojemniku odkurzacza. Nadmieniamy, że jakość cięcia była najwyższej próby.
Następnie do odkurzacza podłączyliśmy ukośnicę Makita DLS111. Zastosowano w niej zasilanie 2-akumulatorowe (w naszym teście użyliśmy 2 baterii Li-Ion 18 V o pojemności 5.0 Ah), silnik bezszczotkowy generujący przez

przekładnię obroty na biegu jałowym wynoszące 4400/min. Ukośnicą wykonaliśmy 4 rodzaje cięć materiałów drewnianych (sosnowych): (1) prostopadłe w pionie i poziomie, (2) skośne w poziomie, (3) skośne w pionie oraz (4) skośne w pionie i poziomie. W każdej z testowych prób uzyskaliśmy czysto wykonane cięcia i podczas każdego z nich nie dochodziło do pylenia. Niewątpliwie, przyczynił się do tego – naszym zdaniem – dwudyszowy system odprowadzenia wiórów zastosowany w testowanej ukośnicy Makita DLS111.
Próby efektywności współpracy odkurzacza Makita DVC864L z elektronarzędziami zakończyliśmy testami szlifierki kątowej DGA514. Napędzana jest ona wysokosprawnym silnikiem bezszczotkowym i generuje obroty 3000-8500/min. Szlifierkę zasilaliśmy systemowym akumulatorem Li-Ion o napięciu 18 V i pojemności 5.0 Ah. Podczas testu wykonaliśmy bruzdowanie betonu z użyciem tarczy segmentowej i specjalnej osłony przeciwpyłowej z podłączeniem do węża odkurzacza. Test bezpyłowej pracy tandem złożony z odkurzacza Makita DVC864L i szlifierki kątowej DGA514 zdał na szóstkę. Odpylanie było 100-procentowe.

Makita_AWS-1

Reasumując redakcyjne testy, system Auto-start Wireless System (AWS) okazał się rozwiązaniem w pełni funkcjonalnym zarówno pod względem niezawodności współdziałania odkurzacza Makita DVC864L z testowanymi elektronarzędziami: szlifierką kątową DGA514, pilarką zagłębiarką DSP601 i ukośnicą DLS111; jak również pod względem efektywności odpylania pola pracy. Ważną jego zaletą jest prostota oraz łatwość obsługi i maksymalnie krótki jej czas. To zaś pozwala profesjonalnym wykonawcom skupić się na wykonywanych zadaniach, a nie na obsłudze maszyn, i do tego pracować w czystym i zdrowym środowisku.

pins

Dane techniczne akumulatorowego odkurzacza Makita DVC864L

Filtr standardowyfiltr pyłu (do pyłu suchego)
Przepływ objętościowy (powietrza) (z akumulatorem BL1850B i wężem ø38 mm x 2,5 m)2,1 m3/min
Podciśnienie (z akumulatorem BL1850B i wężem ø38 mm x 2,5 m)98 hPa
Pojemność8 l
Wymiary (dług. x szer. x wys.)366 mm x 334 mm x 368 mm
Napięcie znamionoweprąd stały 36 V
Standardowy akumulatorBL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Masa netto7,7–8,4 kg
Wersja Bluetooth®4,1 (Bluetooth low energy)
Pasmo częstotliwości2 402 – 2 480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej1,0 dBm (EIRP)
Zasięg przesyłania danychokoło 10 m

 

Dane techniczne szlifierki kątowej Makita DGA514

ModelDGA514
Obroty na biegu jałowym3000-8500/min
Średnica tarczy (mm)125
Średnica otworu tarczy(mm)22,23
Wymiary (długość całkowita, mm)382
Waga z akumulatorem BL1830(B)/BL1840(B)/BL1850(B)3,0 kg

 

Dane techniczne ukośnicy Makita DLS111

Obroty na biegu jałowym4400/min
Maks. zdolność cięcia w poziomie przy 90°91 x 279 mm
Maks. zdolność cięcia w poziomie przy 45°91 x 197 mm
Średnica tarczy260 mm
Średnica otworu tarczy30 mm
Wymiary (D x S x W)805 x 644 x 660 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830(B)/BL1840(B)/BL1850(B)27,3 kg

 

Dane techniczne pilarka tarczowej typu zagłębiarka Makita DP601

Obroty na biegu jałowym2500-6300/min
Maks. głębokość cięcia przy 90°56 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°40 mm
Maks. głębokość cięcia przy 48°38 mm
Średnica tarczy165 mm
Średnica otworu tarczy20 mm
Wymiary (długość całkowita)346 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830B/BL1840B/BL1850B5,1kg

 

 

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments