Targi METAL 2012

XVIII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz XI Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET odbyły się w tym roku w dniach od 25-27 września w Targach Kielce.

 

Impreza zgromadziła blisko 400 wystawców z 26 krajów. Zakres branżowy targów, będący odpowiedzią na oczekiwania zarówno wystawców, jak i zwiedzających, był bardzo szeroki. Na stoiskach kilkuset firm z całego świata nie zabrakło specjalistycznych maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego i metali nieżelaznych, pieców dla odlewnictwa ciśnieniowego czy obrabiarek do obróbki odlewów, a

/> także narzędzi oraz oprogramowania dla odlewni. Wystawcy zaprezentowali również surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych, odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium, magnezu czy cynku.

Targi były też miejscem wielu branżowych spotkań, konferencji i szkoleń. Już w przededniu otwarcia wystawy odbyło się Forum Dyrektorów i Prezesów Odlewni zorganizowane przez Stowarzyszenie Odlewników Polskich. Podczas ciekawego spotkania w gronie kadry kierowniczej polskiej branży odlewniczej poruszono najistotniejsze problemy polskich odlewni. Uczestnicy mieli też okazję do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami odlewnictwa światowego.

Podczas tegorocznej wystawy odbyła się wyjątkowa, wirtualno-medialna ekspozycja Instytutu Odlewnictwa. Prezentacja znajdowała się w czterech multimedialnych kontenerach, a pokaz przedstawiał rozwój odlewnictwa i technologii odlewniczych. Organizatorzy zaskoczyli uczestników prezentacji różnymi ciekawostkami, np. interaktywną ścianą, kamerą termowizyjną czy tomografią. Ekspozycja zaprezentowana w wirtualnej odsłonie była nie tylko ciekawą formą edukacji, ale również dowodem na to, jakie możliwości dają dzisiejsze technologie odlewnicze.

Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zaprosił z kolei do udziału w spotkaniach brokerskich dla firm z branży metalowej. Spotkania te to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach przedstawicieli firm. Dwustronne rozmowy uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych.