Sytuacja niemieckiej branży narzędziowej i DIY

J. Wolfgang Kirchhoff wskazał, iż obecnie sytuacja gospodarcza naszych zachodnich sąsiadów jest stabilna. Zgodnie ze stanowiskiem Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką w Berlinie (DIW Berlin) tempo wzrostu gospodarki pozostanie na stałym poziomie w ostatnich tygodniach 2015 r. Według DIW w trzecim kwartale 2015 r. został odnotowany prawie 0,4-procentowy wzrost w gospodarce. Obecnie przewidywany jest w czwartym kwartale tego roku kolejny wzrost o 0,4% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Podczas konferencji zwrócono uwagę na to, że sytuacja na rynku pracy w Niemczech jest stabilna, charakteryzuje się wyższym

poziomem zatrudnienia i podwyżką płac.

Pomimo stabilnej sytuacji ekonomicznej Niemiec można zauważyć nieznaczny spadek wielkości produkcji w porównaniu z początkiem roku. Jedną z przyczyn, która miała wpływ na ten spadek, jest spowolnienie gospodarcze w Chinach. Ponadto podczas konferencji wskazano, że zauważalny jest w ciągu kilku ostatnich tygodni spadek w eksporcie w porównaniu z poprzednim bardzo wysokim poziomem.

Warto odnotować, że zgodnie ze stanowiskiem German Tool Manufacturers Trade Association e.V. (FWI) popyt zagraniczny na narzędzia produkowane przez przedsiębiorstwa niemieckie wzrósł o 2,9 % w okresie od stycznia do września 2015 r, jak również został odnotowany wzrost popytu o 1,1% na terytorium Niemiec. FWI spodziewa się w 2015 r. całkowitego wzrostu na poziomie ok. 1%.

Eksport narzędzi w Niemczech w pierwszej połowie 2015 r. wzrósł o ok. 3,5 % w porównaniu do roku poprzedniego. Podkreślenia wymaga fakt, że Europa jest obecnie najważniejszym rynkiem zbytu dla niemieckich producentów narzędzi. Poza Europą Stany Zjednoczone są najważniejszym krajem eksportowym dla niemieckich producentów narzędzi. Eksport do USA przekroczył w tym roku, w porównaniu do roku 2014, poziom 22%. Narzędzia „made in Germany” w dużej mierze trafiają również na Daleki Wschód. Eksport do krajów Azji wzrósł w pierwszym półroczu 2015 r. o 10,7 % i stanowi 17,5 % udziału w całkowitym eksporcie. W pierwszej połowie 2015 r. odnotowany został również wzrost w imporcie o 9,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym import z krajów azjatyckich wzrósł do 15%.

Według Central Association of the Hardware Trade (ZHH) rok 2015 jest trudnym czasem w kontaktach i transakcjach pomiędzy firmami. W pierwszym kwartale tego roku poniosły one stratę w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. Jednakże w drugim kwartale 2015 r. można było zaobserwować krótkotrwałe ożywienie. ZHH wskazuje, że przyczyną takiej sytuacji w bieżącym roku jest brak dostosowania się branży budowlanej do stawianych jej wymagań. Analogiczna sytuacja według ZHH wystąpiła w sektorze maszyn i narzędzi budowlanych. Obecnie w tych sektorach odnotowuje się wzrost. Zgodnie z danymi ZHH tylko rzemiosło odnotowało nieznaczny stabilny wzrost obrotów.

Handel specjalistyczny narzędziami odnotował wzrost o 0,6 % w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Sektor bezpieczeństwa pracy i zaopatrzenia przemysłu odnotował najwyższy wzrost. Obecnie oczekuje się, że całkowity wzrost w 2015 r. w handlu specjalistycznego wyniesie 1% obrotów.

Według Niemieckiego Związku DIY, Budownictwa i Ogród Sklepów Specjalistycznych (BHB), w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku niemieckie markety DIY osiągnęły wzrost obrotów o 1,2 % w porównaniu z rokiem 2014. W sumie obroty netto wyniosły 9,3 mld euro. Jednakże handel artykułami DIY odnotował niewielki spadek obrotów o 1,6 %. Pomimo tego BHB jest zadowolone z pierwszych sześciu miesięcy 2015 r., ponieważ ​​wysokie obroty w drugim kwartale były w stanie zrekompensować powolny początek roku. Według BHB tegoroczne długie lato pozytywnie wpłynie na wysokość przychodów. Stowarzyszenie BHB prognozuje wzrost obrotów pomiędzy 1,5 a 2,5%. Dokładne dane zostaną zaprezentowane w Kolonii podczas Einsenwarenmesse 2016.

Powyższe dane pozwalają z optymizmem patrzeć na następne

miesiące, gdyż sytuacja ekonomiczna Niemiec jest stabilna, co pozwala zakładać, że oczekiwania w branży wyrobów metalowych zostaną spełnione – stwierdził J. Wolfgang Kirchhoff.

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments