Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność Leroy Merlin

Leroy Merlin Polska poinformował o swoich celach społeczno-środowiskowych, które chce osiągnąć w najbliższych latach, w dokumencie „Ludzie i środowisko. Ambicje ESG do 2026 roku”. Firma prezentuje w nim swoje osiągnięcia, konkretne dane i plany oraz pozytywne działania, które mają wpływ na pracowników, klientów, partnerów, a także środowisko, społeczności lokalne i biznes.

Naturalny sposób działania

W Leroy Merlin Polska środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu jest naturalnym i codziennym sposobem działania wynikającym z kultury organizacyjnej. W materiale z ambicjami ESG (ang. Environment, Society,

Governance) można znaleźć mierzalne cele społeczne i środowiskowe, w tym klimatyczne, oraz przegląd dotychczasowych aktywności Leroy Merlin Polska w tym obszarze.

Odpowiedzialność za środowisko czy ludzi musi być wpisana w codzienny biznes i przynosić wymierne efekty. Do tego potrzebne są jasne priorytety na najbliższe lata – zawsze w ścisłym związku z naszym biznesem, pracownikami, klientami, dostawcami, lokalnymi społecznościami. Oto przegląd naszych ambicji ESG na kolejne lata. Przed nami oczywiście wiele pracy, zwłaszcza w obszarze klimatycznym, ale działamy. W naszej ekipie mamy energię do pozytywnych zmian – zielone logo zobowiązuje! – powiedział Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska.

Z kolei Jacek Hutyra, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju/ESG, stwierdził: – Wybraliśmy kluczowe obszary naszego wpływu środowiskowo-społecznego na najbliższe lata: te, gdzie musimy działać najszybciej lub mamy najlepsze atuty. Priorytety środowiskowe to: zdecydowana redukcja emisji gazów cieplarnianych; rozwój oferty łączącej oszczędność z mniejszym wpływem środowiskowym oraz ekonomia cyrkularna. W obszarze społecznym – obok bycia najlepszym pracodawcą oraz aktywnego współtworzenia społeczności lokalnych wokół naszych sklepów – chcemy rozwijać nasz atut: Fundację Leroy Merlin.

Priorytety ESG w Leroy Merlin Polska

ESG obok środowiska, czyli E jak Environment, to również wpływ społeczny (S – Society) oraz odpowiedzialne zarządzanie (G – Governance). W tych obszarach priorytety na najbliższe lata dla Leroy Merlin Polska to przede wszystkim:
A. Środowisko
• walka ze zmianami klimatu – redukcja emisji gazów cieplarnianych szczególnie tych związanych z produktami,
• rozwój sprzedaży rozwiązań łączących oszczędności z redukcją wpływu na środowisko – dzięki segmentowi Oszczędny Dom i pod parasolem Robi Klimat,
• przygotowanie rozwiązań ekonomii cyrkularnej – dbałość o dłuższe i lepsze drugie życie produktów, wykorzystanie zasobów naturalnych.
B. Ludzie
• dbałość o pracowników, zgodnie z ideą #HumanFirst,
• aktywne współtworzenie lokalnych społeczności, dzięki zaangażowaniu ekip sklepowych w całej Polsce,
• pomaganie po sąsiedzku w ramach Fundacji Leroy Merlin.
C. Zarządzanie
• działanie zgodnie z mierzalnymi celami i śledzenie postępów w ich realizacji,
• prowadzenie dialogu z otoczeniem, czyli pracownikami, klientami, partnerami, akcjonariuszami i społecznościami lokalnymi,
• edukacja przy pomocy różnorodnych narzędzi i skuteczne dotarcie do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych,
• rzetelna komunikacja na temat pozytywnego wpływu, w oparciu o etykę i zgodność.

Te priorytety dotyczą przyszłości Leroy Merlin Polska i angażują do działania nie tylko osoby pracujące w firmie, ale także te, które kupują produkty i usługi dostępne w sklepach stacjonarnych czy w sklepie internetowym oraz partnerów biznesowych i społecznych.

W ESG chodzi właśnie o przyszłość biznesu i pozytywny wpływ na otoczenie wewnętrzne i zewnętrze – pracowników, klientów, dostawców, a także środowisko i społeczności lokalne. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest konieczna po to, żebyśmy za 5, 10 czy 15 lat mieli co, komu i z kim sprzedawać. Dziękuję szerokiej grupie osób z naszej firmy za zaangażowanie i efektywną współpracę przy tworzeniu tego materiału – praca zespołowa, inspirowanie się nawzajem i wprowadzanie pozytywnych rozwiązań to klucz do pozytywnych zmian naszego otoczenia, tego bliższego i dalszego – konkluduje Jacek Hutyra.

HB (opr. mat. Leroy Merlin Polska)

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments