Ręczne pilarki tarczowe (część IV). Charakterystyka techniczna

Gdy wybieramy pilarkę tarczową, powinniśmy bacznie przyjrzeć się jej parametrom technicznym.

Główne parametry techniczne, które charakteryzują te elektronarzędzia, to:

  • moc nominalna (W, tylko w wypadku pilarki sieciowej),
  • moc użyteczna (W, tylko w wypadku pilarki sieciowej),
  • napięcie zasilania (V, tylko w wypadku pilarki akumulatorowej),
  • pojemność i rodzaj baterii (Ah, tylko w wypadku pilarki akumulatorowej),
  • średnica zewnętrzna i wewnętrzna piły tarczowej (mm),
  • prędkość obrotowa na biegu luzem (min-1),
  • zakres kątów cięcia (°),
  • maks. głębokość cięcia przy 90° (mm),
  • maks. głębokość cięcia przy 45° (mm),
  • ciężar (kg).

Moc nominalną pilarek tarczowych, tak jak w przypadku wszystkich elektronarzędzi, podaje się w watach. Parametr ten informuje nas o zużyciu energii elektrycznej przez opisywane tu

urządzenia. Obecnie maszyny te mają moc nominalna o wartości od ok. 500 do 2800 watów. Pilarki o mocy powyżej 2000 watów to duże gabarytowo modele przeznaczone specjalnie do prac ciesielskich. Natomiast moc użyteczna, czyli średnia moc wykorzystywana do pracy, stanowi ok. 50-60% mocy nominalnej elektronarzędzia. Od mocy zależy wydajność cięcia pilarki i jej obciążalność. Jak wiadomo, do prac wymagających większej wydajności i siły stosuje się maszyny mocniejsze oraz bardziej odporne na przeciążenia.

Siłę pilarek akumulatorowych wyraża się wielkością napięcia prądu stałego ich akumulatora. Im większe to napięcie, tym silniejsza jest maszyna. Wartość napięcia informuje także o parametrach zasilania tych maszyn. Obecnie dostępne tarczowe pilarki akumulatorowe mają napięcie zasilania od 14,4 do 36 V. Ponieważ wielkość prądu akumulatora zależy od jego temperatury pracy, jest jasne, że podawane parametry są ściśle skorelowane odpowiednimi warunkami temperaturowymi. Są one podawane dla temperatury pokojowej (ok. 20°C). Uwaga ta dotyczy również wartości pojemności baterii, która w wyniku ich schłodzenia ulegnie zmniejszeniu. Zatem będzie mniejsza niż podana przez producenta narzędzia w katalogu. Obecnie w pilarkach stosuje się akumulatory Li-Ion o pojemności od 1,5 do 5,2 Ah.

Średnica zewnętrzna piły tarczowej informuje użytkowników o wielkości tego typu narzędzi, które mogą być stosowane w danym modelu pilarki. Dlatego jest jednym z najważniejszych parametrów tych maszyn. Nie wolno w nich stosować pił o innej średnicy zewnętrznej niż podaje producent, bo to jest niebezpieczne dla operatora pilarki. Obecnie dostępne tego typu maszyny są na piły o średnicach zewnętrznych od 130 do 640 mm. Urządzenia na piły o średnicy 180-300 mm zalicza się do dużych pilarek ręcznych, zaś maszyny wykorzystujące tarcze o średnicy powyżej 300 mm – do pilarek ciesielskich. Ważnym parametrem jest tzw. średnica wewnętrzna piły tarczowej. Informuje ona o wielkości otworu służącego do mocowania tych narzędzi. Wielkość otworów jest oczywiście zależna od średnicy zewnętrznej piły i znormalizowana, aby można było w pilarkach tarczowych stosować zamiennie narzędzia różnych producentów. Najbardziej typowe średnice wewnętrzne pił tarczowych stosowanych w opisywanych tu maszynach to 12,7, 16, 20 i 30 mm.


Prędkość obrotowa na biegu luzem (min-1) pilarek tarczowych wynosi od 1800 do 5800 min-1. Podane zakresu prędkości obrotowych zapewniają odpowiednie parametry skrawania piłom tarczowym przeznaczonym do najbardziej typowych zastosowań pilarek tarczowych. Warto tu wspomnieć, że niektóre specjalne wykonania mają bardzo małe obroty na biegu luzem wynoszące nawet 210 min-1. Takie pilarki są przeznaczone np. do cięcia płyt spajanych betonem: silikatowych, włóknowych itp.

Pilarkami tarczowymi można wykonywać cięcia nie tylko prostopadłe, a także ukośne. Typowy zakres kątów cięcia wynosi 0-45°. Na rynku dostępne są także maszyny o większym zakresie, np. 0-60°. Kąt cięcia ustawia się za pomocą specjalnej regulacji z podziałką kątową służącą do dokładnego ustawienia skosu cięcia. Głębokość cięcia też jest regulowana i zależy głównie od średnicy zewnętrznej pił stosowanych w opisywanych tu elektronarzędziach. Producenci podają wartości maksymalne głębokości cięcia dla kątów skrajnych, tj. dla prostopadłego (0° lub 90°, podana wartość tego kąta zależy od przyjętej płaszczyzny odniesienia), oraz dla 45° lub 60° (w pionowej płaszczyźnie odniesienia). Głębokości cięcia w przypadku kątów większych od 0° i mniejszych od 45° lub 60° zawierają się

w przedziale podanych wartości dla kątów skrajnych.

Ważnym parametrem jest ciężar maszyn, bowiem stanowi on jeden z czynników określających ergonomiczność urządzenia. W wypadku pilarek tarczowych niski ciężar ułatwia operowanie nimi. Maszyny te ważą od ok. 2,4 do 23,5 kg.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar