PRZYRZĄD DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH JUFISTO JU-WWS-1004 I JEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

W ofercie marki Jufisto znajduje się przyrząd do połączeń kołkowych JU-WWS-1004, który w znacznym stopniu ułatwia ich wykonywanie. W artykule opowiemy o prawidłowym stosowaniu narzędzia.

Przyrząd do połączeń kołkowych Jufisto JU-WWS-1004 (fot. 1. i 2.) wykonano z mocnego tworzywa sztucznego. Pod względem konstrukcji jest to proste narzędzie. Jego elementami są korpus i ruchoma stopka oporowa. W korpusie mamy cztery bolce pozycjonujące, trzy stalowe tuleje prowadzące do wierteł o średnicach 6, 8 i 10 mm, 3 prowadzenia służące do prawidłowego pozycjonowania otworów na kołki w drugim elemencie łączonym, rękojeść do trzymania i śrubowe mocowanie umożliwiające prawidłowe ustawienie stopki. Każde z prowadzeń służy

do kołków o średnicach odpowiadających danej tulei, czyli 6, 8 i 10 mm. Natomiast w stopce, oprócz specjalnie profilowanego mocowania do korpusu, mamy też 3 podłużne otwory do prawidłowego pozycjonowania otworów na kołki w drugim elemencie łączonym. Ich szerokość również odpowiada średnicy tulei i w konsekwencji mocowanych kołków. Przyrząd Jufisto JU-WWS-1004 umożliwia wykonanie prostopadłych i doczołowych połączeń kołkowych płyt z materiałów drewnopochodnych lub formatek z drewna litego o dowolnej długości i grubości do 30 mm. W zależności od średnicy stosowanych kołków łączone elementy pozycjonuje się tak, jak pokazują fotografie 3. (elementy o grubości maksymalnej 25 mm dla kołków o średnicach 6 mm), 4. (elementy o grubości maksymalnej 25 mm dla kołków o średnicach 8 mm) i 5. (elementy o grubości maksymalnej 30 mm dla kołków o średnicach 10 mm).

 

 

W celu prawidłowego zastosowania przyrządu Jufisto JU-WWS-1004 posłużymy się dwoma formatkami ze sklejki o grubości 20 mm, które połączymy kołkami o średnicy 8 mm. Najpierw wykonamy ich połączenie czołowe. W tym celu demontujemy stopkę w przyrządzie (fot. 3., 4. i 2.), używając do tego wkrętaka. Następnie oznaczamy formatki, np. literami „A” i „B” (fot. 8.), i wyznaczamy punkty wykonania otworów w pierwszej z nich (A). Potem mocujemy ogranicznik głębokości wiercenia na wiertle (fot. 9.), uwzględniając sumę co najmniej połowy długości stosowanych kołków i grubości korpusu przyrządu. W wyznaczonych uprzednio miejscach ustawiamy przyrząd Jufisto JU-WWS-1004 na formatce A (fot. 10.) i wiercimy wiertarko-wkrętarką (najlepiej kompaktową o zasilaniu 10,8 lub 12 V) otwory po kołki (fot. 11., 12. i 13.), korzystając z tulei prowadzącej 8 mm. Gdy to zrobimy, montujemy kołki w wykonanych otworach (fot. 14. i 15.) i zakładamy stopkę na przyrząd Jufisto JU-WWS-1004 (fot. 16.), nie blokując jednakże jej pozycji śrubami. Potem składamy formatki jak na fotografii 17. i montujemy je w imadle. Następnie pozycjonujemy na formatce B przyrząd Jufisto JU-WWS-1004. Wykonujemy to tak, jak pokazano na fotografiach 18. i 19., tj. za pomocą prowadzenia dla kołków 8 mm i podziałki milimetrowej oraz wskaźnika znajdującego się na boku korpusu przyrządu. Aby prawidłowo to zrobić, należy uprzednio dokładnie wymierzyć odległość wykonanych otworów od boków formatki A i wartości te przenieść na element B. Po spozycjonowaniu i dociśnięciu stopki do formatki B ustalamy pozycję stopki śrubami (fot. 20. i 21.), wykorzystując do tego wkrętak. Teraz możemy przystąpić do wiercenia wiertarko-wkrętarką otworów w węższym boku formatki B (fot. 22. i 23.). Następnie łączymy czołowo formatki, tak jak pokazano na fotografiach 24. i 25. W kolejnym odcinku „Okiem fachowca” pokażemy, jak z użyciem przyrządu Jufisto JU-WWS-1004 wykonać prostopadłe połączenie elementów płytowych.

pins

Fot. 1

 

Fot. 1. i 2. Przyrząd do połączeń kołkowych Jufisto JU-WWS-1004

 

Fot. 3. Pozycjonowanie elementów o grubości maksymalnej 25

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
mm dla kołków o średnicach 6 mm

 

Fot. 4. Pozycjonowanie elementów o grubości maksymalnej 25 mm dla kołków o średnicach 8 mm

 

Fot. 5. Pozycjonowanie elementów o grubości maksymalnej 30 mm dla kołków o średnicach 10 mm

 

Fot. 6.

 

Fot. 6. i 7. Demontaż stopki w przyrządzie Jufisto JU-WWS-1004

 

Fot. 8. Oznaczenie formatek

Fot. 9. Mocowanie ogranicznika wiercenia na wiertle

 

Fot. 10. Prawidłowe ustawienie przyrządu JUFISTO JU-WWS-1004 na formatce A

 

Fot. 11.

 

Fot. 12.

 

Fot. 11., 12. i 13. Wykonanie wiertarko-wkrętarką otworów w formatce A z użyciem przyrządu JUFISTO JU-WWS-1004

 

 

Fot. 14.

 

Fot. 14. i 15. Montaż kołków w wykonanych otworach

 

Fot. 16. Montaż stopki w przyrządzie JUFISTO JU-WWS-1004 bez blokowania jej pozycji

 

Fot. 17. Prawidłowo złożone i zamocowane formatki w imadle

 

Fot. 18. Pozycjonowanie przyrządu na formatce B za pomocą prowadzenia dla kołków 8 mm

 

Fot. 19. Jednoczesne pozycjonowanie przyrządu na formatce B za pomocą wskaźnika i

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
podziałki milimetrowej

 

Fot. 20. Ustalenie prawidłowe pozycji stopki i jej zablokowanie śrubami

 

Fot. 21. Prawidłowo ustawiony przyrząd na formatkach

 

Fot. 22. Wiercenie otworów w formatce B

 

Fot. 23. Prawidłowo wywiercone otwory w formatce B

 

Fot. 24. Operacja czołowego łączenia formatek

 

Fot. 25. Prawidłowo połączoneformatki

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar