Przygotowanie powierzchni z zastosowaniem systemu IAS 2 (część III)

W niniejszym odcinku „Festool radzi” zajmiemy się kontynuacją tematyki przygotowania powierzchni w lakiernictwie pojazdowym z zastosowaniem szlifierek o napędzie pneumatycznym pracujących w systemie IAS 2 . Tym razem omówimy wyposażenie stanowiska szlifowania wyposażonego w wysięgnik odsysający ASA.

 

 

W przypadku zapotrzebowania na większą powierzchnię strefy szlifowania przy użyciu szlifierek z napędem elektrycznym, bądź pneumatycznym możemy zastosować systemowe rozwiązanie oparte na wysięgnikach odsysających ASA. Wysięgniki te występują w trzech wariantach długości: ASA 2500, ASA 5000 oraz ASA 6000. W zależności od zakresu wykorzystania stanowiska

możemy zastosować rozwiązanie podstawowe oparte na odsysaniu pyłów powstających podczas szlifowania przy użyciu odkurzaczy mobilnych serii CT, ewentualnie przy intensywnej eksploatacji rozwiązanie dla odciągów centralnych TURBO. W tych dwóch przypadkach konstrukcja wysięgników różni się nieco i jest dostosowana do specyfiki prowadzenia przewodów odsysających. W zależności od długości zastosowanego wysięgnika możemy wykorzystywać różne powierzchnie przez nie obsługiwane. Stosując węże przyłączeniowe o długości 3,5 m w przypadku wysięgnika ASA 2500 możemy obsłużyć powierzchnię stanowiska do 9 m2, ASA 5000 do 58 m2, a ASA 6000 nawet do 84 m2. Na potrzeby niniejszego odcinka „Festool radzi” omówimy wyposażenie systemowe stanowiska wykorzystującego wysięgnik ASA 2500 z jednostką odsysającą w postaci odkurzacza mobilnego CTM 36 LE (fot. 1.). Wysięgnik wyposażony został w zblokowany moduł zasilania/odsysania EAA w wersji EW/DW (fot. 2.), co oznacza że mogą z nim współpracować zarówno elektronarzędzia jak również narzędzia o napędzie pneumatycznym. Dla wygody korzystania z automatyki załączania odkurzacza przy uruchamianiu używanej szlifierki należy wymienić moduł zasilania w sprężone powietrze zamontowany fabrycznie w odkurzaczu CTM 36 LE na moduł sterujący wysięgnika EAA CT 26/36 (fot. 3.). Czynność zamiany modułów powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie obsługi tego typu urządzeń, np. rzeczoznawca Festool lub autoryzowany serwis. Do zamontowanego modułu podłączamy przewód sterujący automatyką załączania odkurzacza zwracając uwagę na położenie styków wtyczki względem gniazda (fot. 4.). Do wlotu zbiornika odkurzacza podłączamy końcówkę węża odsysającego instalacji wysięgnika ASA (fot. 5.). Teraz możemy podłączyć przewód zasilający odkurzacza do sieci elektrycznej i pokrętło włącznika ustawić w pozycji AUTO (fot. 6.). Uzbrojenie modułu zasilania w elementy zintegrowanego systemu zasilania i odsysania IAS 2 polega na: podłączeniu przyłącza IAS 2 do dyszy odsysającej modułu (fot. 7.), podłączeniu przewodu zasilającego przyłącze w sprężone powietrze do gniazda modułu (fot. 8.) oraz podłączeniu węża IAS 2 do przyłącza IAS 2 (fot. 9.) a wybranej szlifierki do drugiego końca węża. Teraz możemy podłączyć zasilanie wysięgnika w sprężone powietrze do instalacji (fot. 10.). Pokrętło rodzaju pracy znajdujące się na panelu sterowania zblokowanego modułu zasilania/odsysania ustawiamy w pozycji AUTO (fot. 11.). Na obudowie modułu zasilania zamontowano uchwyty na materiały ścierne (fot. 12.) z klapką zabezpieczającą przed ich przypadkowym odpadnięciem. W ten sposób przygotowaliśmy stanowisko szlifowania wyposażone w elementy systemu IAS 2 (fot. 13 i 14.) pozwalające na ergonomiczne i bezpieczne dla szlifowanych elementów prowadzenie prac (fot. 15.).

 

Fot. 1. Wysięgnik odsysający ASA 2500 wyposażony w moduł zasilania/odsysania EAA w wersji EW/DW.

 

 

Fot. 2. Zblokowany moduł zasilania / odsysania EAA od strony jednostki zasilającej w sprężone powietrze.

 

Fot. 3. Moduł zasilania w sprężone powietrze należy wymienić na moduł sterujący wysięgnika EAA CT 26/36.

 

Fot. 4. Do modułu wysięgnika podłączamy przewód sterujący automatycznym załączaniem odkurzacza.

 

Fot. 5. Końcówkę węża odsysającego instalacji ASA umieszczamy w otworze wlotu do zbiornika odkurzacza.

style="text-align: justify;"> 

Fot. 6. Po podłączeniu odkurzacza do sieci elektrycznej i przekręcenie włącznika w pozycję AUTO odkurzacz jest gotowy do pracy.

 

Fot. 7. Przyłącze IAS 2 podłączamy do dyszy odsysającej modułu.

 

Fot. 8. Końcówkę węża przyłącza IAS 2 wtykamy w gniazdo modułu zasilające sprężonym powietrzem.

 

Fot. 9. Wąż IAS 2 podłączamy do przyłącza.

 

Fot. 10. Podłączamy zasilanie sprężonym powietrzem.

 

Fot. 11. Pokrętło rodzaju pracy jednostki zasilającej ustawiamy w pozycji AUTO.

 

 

Fot. 12. Moduł EAA przygotowany do pracy doposażony w podręczne materiały ścierne.

 

Fot. 13. Moduł EAA ze szlifierką systemu IAS 2  przygotowaną do pracy.

 

Fot. 14. Wysięgnik ASA 2500 z wyposażeniem systemowym przygotowany do pracy.

 

Fot. 15. Wykorzystanie wysięgnika ASA z wyposażeniem systemowym IAS 2 na stanowisku szlifowania.

 

Zestawienie podstawowego wyposażenia:

 

Wyszczególnienie

Typ

Nr katalog.

Uwagi

1.

Wysięgnik odsysający     ASA 2500

ASA 2500 CT/SR-EU

583 866

 

2.

Zblokowany moduł     zasilania / odsysania

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU

583 821

 

3.

Odkurzacz mobilny

CTM 36 LE

584 002

 

4.

Moduł wysięgnika zasilającego

EAA CT 26/36

496 143

 

5.

Przyłącze IAS 2

IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

454 757

 

6.

Wąż IAS 2

IAS 2-3500 AS

487 901

 

7.

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/11

691 136

 

8.

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/7

691 133

 

9.

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/3

691 135