Przygotowanie powierzchni z zastosowaniem systemu IAS 2 (część II)

W niniejszym odcinku „Festool radzi” zajmiemy się kontynuacją tematyki przygotowania powierzchni w lakiernictwie pojazdowym z zastosowaniem szlifierek o napędzie pneumatycznym pracujących w systemie IAS 2.

 

Prawidłowa eksploatacja systemu IAS 2 wymaga podłączenia szlifierek do odpowiednio przygotowanego zestawu odkurzacza z osprzętem z nim współpracującym. Sprężone powietrze zasilające szlifierki o napędzie pneumatycznym powinno być odpowiednio przygotowane. W tym celu do tylnej ścianki zbiornika odkurzacza za pomocą czterech wkrętów należy zamocować jednostkę zasilającą VE-CT 26/36 (fot. 1.). Jej zadaniem jest ostateczne oczyszczenie sprężonego powietrza z kondensatu pary

wodnej i cząstek stałych, kontrola regulacji ciśnienia powietrza oraz jego naolejenie, tak aby zapewnić systematyczne smarowanie silnika pneumatycznego szlifierki podłączonej do zestawu. Do jednostki zasilającej podłączamy sprężone powietrze za pomocą przewodu wyposażonego w typową szybkozłączkę (fot. 2.). Przyłącze IAS 2 podłączamy, wprowadzając stożek przyłączeniowy w otwór wlotowy zbiornika odkurzacza (fot. 3.). Przewód doprowadzający sprężone powietrze do przyłącza podłączamy do gniazda współpracującego z czujnikiem przepływu (fot. 4.). Dzięki temu odkurzacz, pracując w trybie AUTO, może być włączany automatycznie po uruchomieniu szlifierki pracującej w zestawie. Do przyłącza podłączamy wąż IAS 2 (fot. 5. i 6.), a do niego szlifierkę, którą zamierzamy pracować (fot. 7.). W ten sposób skompletowany zestaw IAS 2 z jedną szlifierką jest gotowy do pracy (fot. 8.). Jeśli potrzebujemy pracować jednocześnie dwoma szlifierkami, to do omówionego powyżej zestawu dołączamy przyłącze podwójne IAS 2. W tym celu do otworu wlotowego odkurzacza podłączamy trójnik D 50 SV-AS/D 50 V (fot. 9.), a do gniazda współpracującego z czujnikiem przepływu – rozdzielacz do podłączenia zasilania w sprężone powietrze dwóch przyłączy IAS 2 (fot. 10.). Analogicznie, tak jak przy pracy jedną szlifierką, będzie działała funkcja automatycznego załączania odkurzacza. Tym razem po uruchomieniu którejkolwiek z podłączonych szlifierek. Należy tylko pamiętać o ustawieniu włącznika odkurzacza w pozycji AUTO (fot. 11.). Zestaw uzbrojony w dwa przyłącza IAS 2 (fot. 12.), po podłączeniu do nich węży systemowych (fot. 13.) z wybranymi do pracy szlifierkami, daje możliwość pracy dwóch szlifierzy z jednym odkurzaczem. W ten sposób możemy wykorzystywać wyposażenie stanowiska szlifowania w zależności od aktualnych potrzeb. W przypadku zapotrzebowania na większą powierzchnię strefy szlifowania możemy zastosować systemowe rozwiązanie oparte na ramionach ASA. Opis takiego wariantu organizacji stanowiska szlifowania znajdziecie Państwo w trzeciej części tego tematu.

Fot. 1. Mocowanie jednostki zasilającej do obudowy odkurzacza.

 

Fot. 2. Podłączenie zasilania sprężonym powietrzem.

 

Fot. 3. Przyłącze IAS 2 umieszczamy w otworze wlotu do zbiornika odkurzacza.

 

Fot. 4. Przewód doprowadzający sprężone powietrze do przyłącza IAS 2 podłączamy do gniazda współpracującego z czujnikiem przepływu.

 

Fot. 5. Wąż IAS 2 podłączamy do przyłącza.

 

Fot. 6. Wąż IAS 2 podłączony do zestawu.

 

Fot. 7. Szlifierkę podłączamy do węża.

 

Fot. 8. Zestaw IAS 2 z jedną szlifierką gotowy do pracy

 

Fot. 9. Trójnik umożliwiający podłączenie do odkurzacza dwóch przyłączy.

 

Fot. 10. Trójnik rozdzielający podłączenie sprężonego powietrza.

 

Fot. 11. Pokrętło włącznika odkurzacza ustawiamy w pozycji AUTO.

 

src="https://portalnarz.serwery.pl/img/uploads/Fot_12_01.JPG" alt="" width="500" height="750"/>

Fot. 12. Zestaw uzbrojony w dwa przyłącza.

 

Fot. 13. Kompletny zestaw gotowy do pracy dwoma szlifierkami systemu IAS 2.

 

Zestawienie podstawowego wyposażenia

 

Wyszczególnienie

Typ

Nr katalog.

1

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 185/7

692 096

2

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/11

691 136

3

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/7

691 133

4

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 150/3

691 135

5

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 125/7

691 127

6

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

LEX 2 125/3

691 128

7

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna

LRS 400

692 099

8

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna

LRS 93 M

692 049

9

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna

LRS 93 G

692 050

10

Odkurzacz mobilny

CTM 36 LE

584 002

11

Jednostka zasilająca

VE-CT 26/36

495 886

12

Przyłącze IAS 2

IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

454 757

13

Podwójne przyłącze IAS 2

IAS 2-DA-CT

496 929

14

Wąż IAS 2

IAS 2-3500 AS

487 901

15

Wąż IAS 2

IAS 2-5000 AS

488176