Prostowniki YATO

Nieuchronnie zbliża się zima, a wraz z nią coraz bardziej prawdopodobne kłopoty z uruchomieniem samochodu. Głównym powodem tych problemów często okazuje się akumulator. Już teraz warto sprawdzić jego stan i zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia niezbędne do dbania o jego stan techniczny. W artykule przyjrzymy się ofercie firmy YATO, która proponuje różnorodne prostowniki, testery i przewody rozruchowe.

 

 

 

Prostownik jest urządzeniem elektrycznym, które umożliwia naładowanie akumulatora. Zasilany z sieci elektroenergetycznej, przekształca prąd i napięcie na takie wartości, które pozawalają w sposób bezpieczny uzupełnić pojemność akumulatora. Gdy będziemy

systematycznie doładowywać akumulator, znacznie wydłużymy okres jego eksploatacji. Zimą, przy niskich temperaturach panujących na zewnątrz, warunki pracy akumulatorów znacznie się pogarszają. Przy temperaturze oscylującej około 0ºC pojemność akumulatora może obniżyć się aż o 20%. Przy temperaturach -20ºC pojemność nawet nowego akumulatora może się obniżyć do 50%. Stąd konieczność ciągłego doglądania stanu technicznego akumulatorów zimą i w miarę potrzeby uzupełniania ich pojemności.

Prostowniki YT-8300 i YT-8301
Nowoczesne prostowniki to zaawansowane technicznie urządzenia potrafiące doładowywać różnego rodzaju akumulatory. Prostowniki oferowane przez firmę YATO o symbolach: „YT-8300” i „YT-8301” mają taką funkcję. Możemy nimi doładowywać akumulatory trzech rodzajów: tradycyjne kwasowo-ołowiowe (tzw. mokre), akumulatory ołowiowo-żelowe, w których elektrolit występuje w postaci żelu, oraz akumulatory AGM, w których elektrolit jest unieruchomiony za pomocą maty z włókien szklanych. Prostowniki, których praca jest sterowana mikroprocesorem, mają zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz zapobiegające przeładowaniu akumulatora.
Obsługa prostowników jest intuicyjna. Zacisk prostownika oznaczony „+” należy podłączyć do zacisku akumulatora oznaczonego „+”, a zacisk prostownika oznaczony „-” podłączamy do zacisku akumulatora oznaczonego „-”. W momencie włączenia wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego w prostowniku zaświeci się dioda „POWER”. Następnie przyciskiem „STEP 1” należy wybrać znamionowe napięcie ładowanego akumulatora. Mamy do wyboru dwie wartości – 6 V lub 12 V. W przypadku ładowania akumulatora samochodowego będzie to 12 V. Świecąca się obok wybranej wartości dioda jednoznacznie nas poinformuje o tym, jaką wartość napięcia wybraliśmy. Kolejnym przyciskiem „STEP 2” wybieramy rodzaj ładowanego akumulatora: „GEL” oznacza akumulator ołowiowo żelowy, „AGM” – typu AGM, a „WET” – kwasowo-ołowiowy. Podczas doładowywania akumulatorów „mokrych” (kwasowo-ołowiowych) przed podłączeniem prostownika należy zawsze sprawdzić poziom elektrolitu, a w razie konieczności uzupełnić go destylowaną wodą. Kolejny przycisk – „STEP 3” – pozwala wybrać odpowiedni prąd ładowania. Będzie on oczywiście zależał od pojemności ładowanego akumulatora. W instrukcji obsługi poszczególnych prostowników znajdują się orientacyjne wskazówki. Po ustawieniu wszystkich parametrów pracy zaświeci się dioda oznaczająca stan gotowości prostownika do pracy: „READY”. Ostatnim krokiem jest naciśniecie przycisku „GO”. Kolejna dioda opisana jako „CHARGE” informuje o tym, że rozpoczął się proces ładowania. Gdyby z jakiegoś powodu ładowanie nie mogło się odbyć, użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez zaświecenie się diody oznaczonej jako „FAULT”. Na przedniej ściance prostownika znajdują się jeszcze kolejne diody opisane jako: „20%”, „50%”, „70%”, „90%” i „FULL” informujące o kolejnych etapach ładowania akumulatora. Prąd ładowania jest dobierany automatycznie, a jego wartość jest optymalna dla danego momentu przebiegu procesu. Przy pełnym naładowaniu akumulatora prostownik wyłącza ładowanie i automatycznie przechodzi w stan podtrzymania. Dzięki takiej konstrukcji eliminowane jest szkodliwe zjawisko gazowania elektrolitu. W efekcie żywotność akumulatora zostaje wydłużona.
Prostownikami YT-8300 i YT-8301 możemy ładować akumulatory o pojemności do 200 Ah. Prostowniki różnią się między sobą wyglądem i prądem ładowania. Prostownik YT-8300 może ładować prądem 1 A lub 4 A, a prostownik YT-8301 prądem 8 A, ale również i w tym urządzeniu istnieje wybór trybu pracy: „SLOW” lub „FAST”.

Prostownik YT-83016
Ma nieco inną budowę. Został zbudowany z wykorzystaniem technologii wysokich częstotliwości. Jest wyposażony w różne wymienne złącza. Są to: tradycyjne zaciski krokodylowe, zaciski oczkowe

oraz wtyczkę do samochodowej zapalniczki. Ta wtyczka służy do ładowania akumulatora przez gniazdo samochodowej instalacji elektrycznej lub podtrzymania zasilania w samochodowej instalacji elektrycznej po wymontowaniu akumulatora.
W tym prostowniku odpowiedni tryb pracy wybiera się przełącznikiem „MODE”. Po wybraniu symbolu motocykla będziemy ładowali akumulatory o pojemności mniejszej niż 40 Ah przy napięciu znamionowym 14,4 V i prądzie znamionowym 2 A. Po wybraniu symbolu samochodu możemy ładować akumulatory o pojemności mniejszej niż 160 Ah przy napięciu znamionowym 14,4 V i prądzie 8 A. Z kolei tryb zobrazowany symbolem płatka śniegu jest zalecany do ładowania akumulatorów w niskich temperaturach (poniżej +5ºC) oraz do ładowania wielu akumulatorów AGM. Napięcie znamionowe w tym trybie wynosi 14,7 V, a prąd znamionowy 8 A. Wybór symbolu klucza umożliwia przeprowadzenie procesu odsiarczania akumulatorów. Tryb ten zostanie włączony, gdy prostownik wykryje, że napięcie znamionowe akumulatora jest niższe niż 10,5 V. Rozpocznie się wówczas próba odsiarczania akumulatora. Napięcie na zaciskach akumulatora zostanie automatycznie podniesione do 17 V. Odsiarczanie może potrwać od 0,5 do 2 godz. Jeżeli po tym czasie proces odsiarczania się nie powiedzie, zostanie on przerwany, a w prostowniku zaświeci się dioda oznaczająca uszkodzenie baterii (symbol wykrzyknika).
Symbol gniazda elektrycznej instalacji samochodowej oznacza tryb pracy przy podłączonym gnieździe samochodowej instalacji elektrycznej. Prostownik pracuje przy napięciu znamionowym 13,5 V i prądzie 5 A. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 72 W.

Prostowniki YT-8302 i YT-8303
Mogą być też użyte do ładowania jednego z trzech rodzajów akumulatorów o pojemności 6-200 Ah. Od prostowników wcześniej omówionych różnią się one możliwością użycia większych prądów ładowania. W przypadku prostownika YT-8302 można wybrać prąd o wartości 2, 6 lub 12 A, a przypadku prostownika YT-8303 – 2, 6, 10 lub 15 A.
W prostowniku YT-8303 przycisk „BATERY TYPE” pozwala na wybór rodzaju ładowanego akumulatora. Po wyborze zapali się odpowiednia dioda: „GEL”, „AGM” lub „WET”. Przycisk „2/6/12 A SELECT” (w YT-8302) lub „2/6/10/15 A SELECT” (w YT-8303) pozwala na wybór żądanego przez nas prądu ładowania. Wybrana wartość prądu będzie wyświetlana w amperach na wyświetlaczu prostownika. Naciśnięcie przycisku „BATTERY VOLTAGE” w trybie gotowości urządzenia do pracy lub podczas ładowania pokaże na wyświetlaczu aktualne napięcie akumulatora.
Prostownik jest także wyposażony w gniazdo stałoprądowe 12 V. Jest ono umieszczone z tyłu obudowy. Umożliwia zasilanie urządzeń prądem stałym o natężeniu nie większym niż 12 A. Moc podłączanego do tego gniazda urządzenia może mieć wartość maksymalnie 140 W.
Wyświetlacz LED jest w stanie informować użytkownika o ewentualnych usterkach w czasie pracy za pomocą licznych kodów. Np. kod „F02” informuje o odwróconej polaryzacji, a kod „F04” – o tym, że wybrano niewłaściwy prąd ładowania.

Prostowniki YT-8304 i YT-8305
Są przeznaczone do ładowania akumulatorów o większych pojemnościach: YT-8304 dla akumulatorów o pojemnościach 120-240 Ah, a YT-8305 – 170-350 Ah. Pozwalają również wybrać właściwe napięcie znamionowe ładowanego akumulatora (przełącznik „12V/24V”).
Przełącznik „MIN/BOOST” pozwala na wybór szybkości ładowania. Ustawienie na „MIN” skutkuje mniejszym prądem podawanym do zacisków prostownika i jest zalecane dla akumulatorów głęboko rozładowanych (np.

przechowywanych przez długi okres bez ładowania). Ustawienie to należy stosować jako zwykłe ustawienie prostownika podczas pracy. Ustawienie „BOOST” skutkuje dużym prądem ładowania i należy je stosować tylko w celu doładowania akumulatora, który nie wykazuje oznak głębokiego rozładowania. Należy upewnić się przy tym, że większy prąd ładowania nie uszkodzi akumulatora. W przypadku gdyby temperatura ładowanego akumulatora nadmiernie wzrosła, należy niezwłocznie przełącznik ustawić w pozycję „MIN”. W przypadku stosowania prądu w trybie „BOOST” przez zbyt długi czas zadziała bezpiecznik termiczny prostownika i odłączy prąd ładowania na czas potrzebny do ochłodzenia prostownika. Po ochłodzeniu prostownik ponownie samoczynnie wznowi proces ładowania. Podczas procesu ładowania mamy możliwość ciągłego podglądu wartości prądu podawane na zaciski akumulatora na wskaźniku zamieszczonym w obudowie prostownika.

Prostowniki YT-83051 i YT-83052
Również i te prostowniki służą do obsługi akumulatorów o pokaźnych pojemnościach: YT-83051 jest przeznaczony dla baterii o pojemności 10-300 Ah, a YT-83052 – dla 50-600 Ah. W przypadku tych urządzeń mamy też możliwość wyboru napięcia znamionowego akumulatora (12 lub 24 V). Prostowniki te służą tylko do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych („mokrych”) oraz AGM. Wybór prądu ładowania następuje przez odpowiednie przekręcenie pokrętła. W prostowniku YT-83051 dla akumulatorów 12 V można wybrać prąd o wartości 2, 6, 15 A, a dla akumulatorów 24 V – 7,5 A. Odpowiednio dla prostownika YT-83052 wartości te kształtują się następująco: dla 12 V – 10 i 30 A, a dla 24 V – 8 lub 15 A. Prostowniki te też mają możliwość wyświetlania na ekranie LED komunikatów informujących obsługującego o ewentualnych problemach pojawiających się przy ładowaniu.
W tych urządzeniach pojawiają się dodatkowe funkcje, które we wcześniej omawianych prostownikach nie występowały. Mogą one np. spełniać funkcję urządzeń rozruchowych. Dotyczy to tylko akumulatorów 12 V. Również dla akumulatorów 12 V możemy przeprowadzić test akumulatora. Po podłączeniu przewodów, i naciśnięciu przycisku „BATERY TEST” na wyświetlaczu zostanie pokazane napięcie akumulatora. Po usłyszeniu sygnału należy odczytać tę wartość, a następnie przyporządkować jej przybliżony poziom naładowania akumulatora (wyrażony w %) z tabeli zamieszczonej w instrukcji obsługi.
Kolejną dodatkową funkcją jest możliwość przeprowadzenia testu alternatora. To badanie możemy przeprowadzić dla silników z instalacją zarówno 12, jak i 24 V. Po odpowiednim podłączeniu przewodów naciskamy przycisk „ALTERNATOR TEST” i uruchamiamy silnik. W czasie testu należy utrzymywać prędkość silnika na poziomie 2000 obrotów na minutę przez okres 1 minuty. Prostownik zapamięta najwyższą wartość napięcia ładowania alternatora. Bedzie ją wyświetlał na ekranie przez 1 minutę. Po odczytaniu tej wartości należy ją porównać z wynikami przedstawionymi w tabeli. Dowiemy się wówczas, czy alternator daje zbyt niskie, prawidłowe, czy za wysokie napięcie ładowania.

Testery YT-8310 i YT-8311
YATO ma również w swojej ofercie urządzenia przeznaczone do testowania stanu technicznego akumulatora i rozrusznika. Służą do tego specjalne testery. Pozwalają na sprawdzenie stanu naładowania akumulatora. Dzięki nim możemy też stwierdzić, jak bardzo akumulator jest wyeksploatowany. Wiele mówiący jest również test sprawdzający wydajność akumulatora pod obciążeniem. Tester podczas pracy nie wymaga źródła zasilania. Podczas sprawdzania stanu akumulatora należy odpowiednio podłączyć przewody do zacisków testera. W testerze YT-8310, mającym analogowy wskaźnik

napięcia, odczytujemy wartości na trójkolorowym wskaźniku. Jeżeli wskazówka znajduje się w obrębie zielonego pola, oznacza to, że napięcie akumulatora jest dobre. Pole żółte oznacza częściowo rozładowany akumulator, który należy naładować przed przeprowadzeniem testu pod obciążeniem. Pole czerwone oznacza akumulator nadmiernie rozładowany lub uszkodzony. Dokładniejszą informację o stanie akumulatora można uzyskać podczas jego testu pod obciążeniem. Należy pamiętać, by po każdym badaniu odczekać 5 minut przed przeprowadzeniem następnego testu, pozwalając testerowi ostygnąć. Tester YT-8311 ma cyfrowy wskaźnik napięcia. Wyniki odczytu pojawiają się na wskaźniku LED. Zielona dioda LED opisana „OK” oznacza, że napięcie akumulatora jest dobre. Żółta dioda LED – „WEAK” – oznacza częściowo rozładowany akumulator, który należy naładować przed przeprowadzeniem testu pod obciążeniem. Czerwona dioda LED opisana jako „BAD” oznacza akumulator nadmiernie rozładowany lub wręcz uszkodzony. I to urządzenie pozwala na testowanie akumulatora pod obciążeniem. Inne rodzaje testów możliwe do wykonania tymi urządzeniami to: test ładowania akumulatora i test rozrusznika.

Przewody rozruchowe YT-83150, YT-83151, YT-83152 i YT-83153
Przewody służą do awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą akumulatora innego pojazdu. Długość przewodu wynosi 2,5 m. Są one wykonane z miedzi w izolacji gumowej. W zależności od symbolu przeznaczone są na różne obciążenia nominalne, które odpowiednio wynoszą: 120 A, 200 A, 400 A i 600 A dla YT-83153.
Obciążeń nominalnych nie wolno przekraczać, gdyż przewody rozruchowe mogą ulec zniszczeniu. Oba pojazdy powinny mieć akumulatory o takim samym napięciu znamionowym. Czas próby nie powinien przekraczać 15 sekund. Po tym czasie należy odczekać jedną minutę przed podjęciem następnej próby.
Jak wynika z tego pobieżnego przeglądu, firma YATO przygotowała szeroką ofertę urządzeń do obsługi i konserwacji różnorodnych akumulatorów. Z pewnością znajdziemy tu urządzenie dla każdego rodzaju pojazdu poruszającego się po drogach, polach czy wodzie.

Produkty dostępne w sklepie internetowym toya24.pl.

 

 

 


ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar