PROMIENNIKI PODCZERWIENI DESCON

W jaki sposób zapewnić optymalną temperaturę w środowisku pracy zimą? W Polsce nie jest to łatwe zagadnienie, szczególnie w przypadku dużych hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów czy budynków inwentarskich. Problem można spróbować rozwiązać za pomocą promienników podczerwieni marki Descon.

Regulacje prawne obowiązujące w naszym kraju dość precyzyjnie określają warunki, jakie muszą być zapewnione pracownikowi w środowisku pracy. Musi być zagwarantowana określona wilgotność powietrza, wentylacja pomieszczenia, a także zapewniony właściwy zakres temperatur. Jednoznacznie jest też określona minimalna temperatura, którą musi zapewnić pracodawca, uwzględniając

oczywiście rodzaj pracy, podejmowany przez pracownika wysiłek fizyczny itp.
Najczęściej spotykane systemy grzewcze oparte są na tradycyjnym ogrzewaniu konwekcyjnym. Jest więc zazwyczaj źródło ciepła, instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami lub innego rodzaju urządzeniami końcowymi (np. dmuchawy, płyty grzejne), w których krąży ciekłe medium, przeważnie woda. Jest ona podgrzewana bezpośrednio w kotłach lub w węźle ciepłowniczym. Następnie oddaje swoje ciepło w grzejniku do otaczającego go powietrza. Dopiero to ogrzane powietrze dociera do strefy, w której przebywa pracownik. Ten sposób ogrzewania ma liczne mankamenty. Cechuje go przede wszystkim duża bezwładność oraz konieczność ogrzania całej kubatury, a ogrzane powietrze unosi się do góry i często występuje niekorzystna jego stratyfikacja. Wyższe warstwy powietrza są bowiem dużo cieplejsze niż niższe, w których przebywają ludzie. Miejscowe nagrzewnice gazowe czy elektryczne mają też podobne mankamenty. Kolejna metoda ogrzewania polega na ogrzaniu powietrza w wymienniku ciepła, a następnie przetłoczeniu go do pomieszczenia. Jest to również kosztowna technologia, cechująca się dużymi stratami energii, wymagająca dużych przekrojów kanałów powietrznych i wytwarzająca przy okazji hałas.

System ogrzewania promiennikami podczerwieni jest pozbawiony tych licznych mankamentów występujących przy konwencjonalnych metodach ogrzewania. Przede wszystkim cechują go minimalne straty energii, gdyż aż 97% energii elektrycznej jest zamienione bezpośrednio w energię cieplną. Ciepło jest wytwarzane bezgłośnie i pojawia się dokładnie tam, gdzie znajduje się pracownik. Promiennik podczas pracy nie podgrzewa powietrza w pomieszczeniu, lecz wyłącznie powierzchnię, na którą podają emitowane przez niego promienie podczerwone. Oczywiście, gdy ta powierzchnia się ogrzeje, będzie mogła oddawać swoje ciepło do otaczającego ją powietrza na drodze konwekcji. Ogrzewanie powierzchni ciała pracownika (czy też powierzchni mebli, ścian innych przedmiotów w pomieszczeniu) następuje bezpośrednio, gdyż powietrze jest przepuszczalne dla fal podczerwieni, które emituje promiennik. Nie musimy więc czekać na efekt ogrzania powietrza w całej kubaturze pomieszczenia. Przyjemne ciepło odczuwamy mimo otaczającego nas zimnego powietrza natychmiast po włączeniu promiennika. Jest to dokładnie energia tego samego rodzaju jak ta, która dociera do Ziemi ze Słońca. Istnieją różne rodzaje promienników podczerwieni: wodne, gazowe oraz elektryczne, które są najpowszechniej stosowane. Właśnie takie elektryczne promienniki marki Descon należącej do firmy Dedra mieliśmy okazję niedawno przetestować.
Jak już wspominaliśmy, testowane promienniki podczerwieni to Descon DA-IR1500, DA-IR2000R i DA-IR2000RS. Dwa pierwsze mogą być mocowane bezpośrednio do ściany i mają odpowiednio moc grzewczą 1500 i 2000 W. Trzeci promiennik o mocy 2000 W dodatkowo został wyposażony w metalowy statyw, co pozwala na użytkowanie go w postaci urządzenia wolnostojącego. Promienniki przeznaczone do zamontowania na ścianie zostały wyposażone w niezbędne kołki montażowe. Instrukcja montażu nakazuje instalowanie urządzeń z zachowaniem wolnej przestrzeni, co najmniej 50 cm z góry i z boków urządzenia. Z kolei odległość od podłogi musi wynosić co najmniej 180 cm. Nie wolno montować promienników w ten sposób, by ich pole grzewcze obejmowało elektryczne gniazda zasilające.

Podobne dystanse od góry i po bokach należy zachować w przypadku użytkowania promiennika na statywie. Wysokość statywu zapewnia już

odpowiednią odległość elementu grzewczego od podłogi. Montaż statywu jest prosty i można go wykonać bez pomocy żadnych narzędzi. Jest on zbudowany z metalowej okrągłej podstawy oraz rury składającej się z trzech skręcanych ze sobą elementów. W środku rury należy poprowadzić przewód zasilający urządzenie. W ten sposób przewód jest ochroniony przed przypadkowym znalezieniem się w polu promieniowania grzejnika. Promiennik na statywie stoi pewnie i stabilnie. Jeśli jednak zdecydujemy się na użytkowanie promiennika na stałe w określonym miejscu, mamy do dyspozycji 3 klamry, za pomocą których można przymocować podstawę promiennika do podłoża. Uruchomienie promiennika DA-IR1500 następuje przez pociągnięcie za specjalny sznurek włącznika. W przypadku dwóch pozostałych promienników o mocy 2000 watów włączanie może odbywać się pilotem lub bezpośrednio z panelu znajdującego się na ich przedniej ściance.
Zarówno w promiennikach montowanych na ścianie, jak i w tym, który jest instalowany na statywie, głowica urządzenia może być ustawiana pod różnymi kątami. W ten sposób strumień energii cieplnej można optymalnie skierować w taki obszar, na którym nam najbardziej zależy. System grzania jest całkowicie bezobsługowy i może pracować w trybie ciągłym.

Firma Dedra właściciel marki Descon wiele miejsca w instrukcji obsługi poświęcił warunkom bezpiecznej pracy urządzenia. Są więc oczywiste uwagi o tym, by w pobliżu urządzenia nie znajdowały się łatwopalne przedmioty, zasłony, firany, pojemniki ciśnieniowe itp. Promienniki należy chronić też przed dostępem dzieci. Urządzenia mogą pracować w trybie ciągłym, co wcale nie oznacza, że bez nadzoru. Ponieważ promienniki nie są wyposażone w termostat, szczególną uwagę należy zachować w ich użytkowaniu w pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do ich samodzielnego opuszczenia (np. małe dzieci lub osoby niepełnosprawne). Oczywiście, takie zagrożenie nie ma szansy wystąpić w dużych halach, magazynach czy warsztatach.
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim (IP) w testowanych urządzeniach wynosi IP55 (DA-IR1500) lub IP54 (DA-IR2000R i DA-IR2000RS). Oznacza to, że wnętrza urządzeń i ich wrażliwe elementy są zabezpieczone przed dostaniem się do nich pyłu oraz działaniem wody (deszczu), a model DA-IR1500, który jest certyfikowany na IP55 dodatkowo jest odporny na zalanie silnym (0,75 m3/h) strumieniem wody. Można więc testowane promienniki Descon użytkować na zewnątrz budynków: w altanach, na werandach, przed restauracjami czy w zakurzonych halach produkcyjnych lub budynkach inwentarskich.
Promienniki Descon wykonano bardzo estetycznie. Po zainstalowaniu od razu gotowe są do pracy. Po ich włączeniu natychmiast można odczuć przyjemne ciepło na powierzchni ciała. W przypadku promiennika o mocy grzewczej 2000 watów ciepło jest wyraźnie odczuwalne w wycinku koła o promieniu 2 m i kącie rozwarcia około 120–130 stopni. Promiennik na statywie stoi stabilnie, ale jest jednocześnie na tyle lekki, że można go bez trudu przemieszczać w inne miejsce.

Podsumowując, należy stwierdzić, że promienniki podczerwieni oferowane przez Dedrę są ciekawą alternatywą wobec tradycyjnych sposobów ogrzewania. Za ich pomocą uzyskujemy ciepło szybko, bez konieczności budowy kosztownych kotłowni i eksploatacji kłopotliwych instalacji CO. Podczas generowania przez nie ciepła nie są wytwarzane żadne dymy, pyły czy hałas. Uzyskiwany w ten sposób komfort cieplny jest nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny.

Tomasz Jagiełło

 

class='sam-pro-container sam-pro-ad'data-spc=''>