PRECYZYJNE CIĘCIE i FREZOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

W niniejszym odcinku „Festool radzi” pokażemy, jak w łatwy i prosty sposób wykonać narożniki z płyt gipsowo-kartonowych po uprzednim ich formatowaniu i frezowaniu.

Jak wiadomo, dokładna obróbka płyt gipsowo-kartonowych (g-k) nie jest łatwa ze względu na kruchość tego materiału i powstające podczas niej duże ilości pyłu. Sporą trudność fachowcom sprawia też kątowe łączenie płyt g-k w narożnikach ścian czy otworów okiennych i drzwiowych, jak też na sufitach podwieszanych czy podczas okrywania nimi filarów, słupów, belek, wykonywania suchej zabudowy itd. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie kątowników, jednakże ich dokładny montaż jest bardzo trudny i obarczony dużym ryzykiem błędu, który skutkuje nieprostopadłością

krawędzi czy ich odchyleniem od pionu. To zaś jest nieakceptowalne ze względów estetycznych. Dlatego Festool zaproponował własne rozwiązanie problemu dokładnego wykonywania narożników z płyt g-k. Ułatwia ono pracę i do tego zapewnia wysoką precyzję obróbki. Istota jego polega na precyzyjnym formatowaniu i frezowaniu płyt g-k. Do wykonania ich formatowania (fot. 1.) Festool proponuje zastosowanie jednej z dwóch swoich pilarek zagłębiarek TSC 55 lub TS 55 R, wyposażonych w tarcze uniwersalną lub diamentową (nowość) oraz w szyny prowadzące o odpowiedniej długości, zaś do frezowania (fot. 2.) – wykorzystanie frezarek górnowrzecionowych Festool z systemem prowadzenia po szynach, wspomnianych szyn prowadzących, frezów stożkowych 90° (numer katalogowy 491001) lub 45° (491000).

 

Fot_01_FR_plyt_g-k

Fot. 1. Do cięcia płyt g-k stosuje się pilarkę zagłębiarkę Festool TSC 55 lub TS 55 R, tarcze uniwersalną lub diamentową Festool i szynę prowadzącą Festool

Fot. 2. Do frezowania wykorzystuje się frezarki górnowrzecionowe Festool z systemem prowadzenia po szynach, szyny prowadzące i frezy stożkowe 45° lub 90°.

Fot. 2. Do frezowania wykorzystuje się frezarki górnowrzecionowe Festool z systemem prowadzenia po szynach, szyny prowadzące i frezy stożkowe 45° lub 90°.

 

Zaproponowane przez Festool rozwiązanie zaprezentujemy, wykonując pokrycie płytą g-k narożnika drewnianego. Zanim przystąpimy do formatowania płyty g-k, powinniśmy wymierzyć element pokrywany nią (fot. 3.). Następnie zgodnie z otrzymanymi wynikami pomiarów trasujemy linie formatowania płyty g-k. Przed przystąpieniem do cięcia należy pamiętać o skasowaniu luzów zagłębiarki na szynie oraz o ustawieniu odpowiedniej głębokości cięcia (w naszym przypadku to 15 mm) i prędkości obrotowej, która wynosi 2000 min-1 (pierwsze ustawienie pokrętła regulującego obroty pilarki). Gdy mamy wyregulowaną maszynę (w naszym przypadku jest to Festool TS 55 R EBQ, fot. 1.), tniemy nią płytę g-k wzdłuż wytrasowanych linii (fot. 4.). Kolejną operacją jest frezowanie wpustu „V” w płycie g-k. Umożliwia ono dokładne jej zagięcie na narożniku elementu okrywanego. Operację tę wykonujemy frezarką Festool OF 1010 EBQ (fot. 2.). Najpierw ustawiamy maszynę na szynie prowadzącej za pośrednictwem adaptera i drążków mocujących (fot. 5.). Potem, odpowiednio opuszczając oraz blokując korpus urządzenia, opieramy frez na obrabianej płycie g-k, stosując przy tym stopkę (fot. 6.) zabezpieczającą frezarkę przed przechylaniem się podczas pracy. Następnie dokładnie regulujemy głębokość frezowania. Jej wartość jest bardzo istotna, bo nie możemy ani przefrezować, ani niedofrezować płyty g-k. W przypadku standardowych płyt g-k o grubości 12,5 mm głębokość frezowania powinna wynosić 12 mm. Ustawiamy więc we frezarce ogranicznik głębokości frezowania na 12 mm, posługując się przy tym precyzerem o dokładności 0,1 mm (fot. 7.). Mając prawidłowo wyregulowaną maszynę, frezujemy w płycie g-k (fot. 8.) wpust „V” o kącie 90°. (fot. 9.). Nadmieniamy, że stosując frez 491000 możemy też uzyskać kąt 45°. Wyfrezowany przez nas wpust umożliwia łatwe i dokładne liniowo prostopadłe (90°) zagięcie płyty g-k (fot. 10., 11. i 12.). Dzięki temu bezproblemowo pokrywamy płytą g-k nasz element drewniany mający prostopadłe ścianki (fot. 13. i

14.).

 

Fot. 3. Pomiar pokrywanego płytą elementu drewnianego

Fot. 3. Pomiar pokrywanego płytą elementu drewnianego

 

 

Fot. 4. Formatowanie płyty g-k pilarką Festool TS 55 R EBQ

Fot. 4. Formatowanie płyty g-k pilarką Festool TS 55 R EBQ

 

 

Fot. 5. Ustawianie frezarki na szynie prowadzącej

Fot. 5. Ustawianie frezarki na szynie prowadzącej

 

 

Fot. 7. Ustawienie głębokości frezowania

Fot. 6. Stopka podpierająca frezarkę na szynie

 

 

Fot. 7. Ustawienie głębokości frezowania

Fot. 7. Ustawienie głębokości frezowania

 

 

Fot. 8. Frezowanie płyty g-k

Fot. 8. Frezowanie płyty g-k

 

 

Fot. 9. Wykonany wpust „V” w płycie g-k

Fot. 9. Wykonany wpust „V” w płycie g-k

 

 

 

Fot_10_FR_plyt_g-k

Fot_11_FR_plyt_g-k

Fot. 10., 11. i 12. Zaginanie płyty g-k

Fot. 10., 11. i 12. Zaginanie płyty g-k

 

 

Fot. 13. Pokrywanie elementu drewnianego płytą g-k

Fot. 13. Pokrywanie elementu drewnianego płytą g-k

 

 

Fot. 14. Element drewniany okryty płytą g-k

Fot. 14. Element drewniany okryty płytą g-k

 

 

Fot. 15. 5-krotne frezowanie płyty g-k

Fot. 15. 5-krotne frezowanie płyty g-k

 

 

Fot. 16. Odcinanie boków nożem montażowym

Fot. 16. Odcinanie boków nożem montażowym

 

 

Fot_17_FR_plyt_g-k

Fot. 17 i 18. Niewielki element okryty płytą g-k

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
1100w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fot_18_FR_plyt_g-k-300x200.jpg 300w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fot_18_FR_plyt_g-k-1024x682.jpg 1024w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2018/03/Fot_18_FR_plyt_g-k-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> Fot. 17 i 18. Niewielki element okryty płytą g-k

 

 

Warto tu wspomnieć, że do okrywania niewielkich elementów możemy wykorzystać jedną płytę g-k. Frezujemy ją wtedy 5-krotnie (fot. 15.), zaś jej boki odcinamy nożem montażowym tak jak na fot. 16. Formatowanie i kształtowanie zewnętrznych boków płyty możemy też wykonać frezarką po uprzednim zwiększeniu głębokości frezowania o 0,5-1 mm. Następnie w prosty sposób okrywamy niewielki element płytą g-k, tak jak na fot. 17. i 18. W kolejnym odcinku Festool Radzi zajmiemy się systemem połączeń palcowych, kołkowych i na jaskółczy ogon.

ST (Festool), pins