PORADNIK ŚLUSARZA – nowy podręcznik na rynku wydawniczym

Z dużą przyjemnością pragniemy poinformować, że na rynku księgarskim ukazała się książka „Poradnik ślusarza”. Tradycyjne i nowoczesne technologie”. autorstwa naszego redakcyjnego kolegi dr. Jana Krzosa. Wydało ją Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Przypomnijmy, kol. dr Jan Krzos jest naszym wieloletnim współpracownikiem i w „Gazecie Narzędziowej” zamieścił wiele artykułów m.in. nt. nowoczesnych technologii i narzędzi do obróbki metali, narzędzi ściernych i materiałoznawstwa. Jego książka to efekt kilku lat pracy.

Zawartość poradnika

Książka liczy 330 stron i składa się z czterech części. Część pierwsza, wprowadzająca, zawiera informacje ogólnotechniczne, istotne dla mechaników wszystkich specjalności. Opisuje materiały konstrukcyjne, podstawy rysunku technicznego i zawiera krótką charakterystykę przyrządów

pomiarowych oraz zasady tolerancji i pasowań części maszyn. W drugiej części omówiono podstawowe operacje ślusarskie w tradycyjnym ujęciu. W dużym zakresie zostały też uwzględnione nowoczesne technologie. Część trzecia dotyczy szczególnych przypadków prac i nowych narzędzi, z którymi ślusarz może się spotkać w swojej praktyce. Ostatnia, czwarta część książki podaje wiadomości uzupełniające, które poszerzają wiedzę o niezbędne informacje, przydatne przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac. Dużym walorem książki jest jej strona ilustracyjna zawierająca około 300 zdjęć i rysunków oraz prawie 50 tabel.


„Poradnik ślusarza” jest skierowany głównie do ślusarz y, mechaników monterów, pracowników działów remontowych, mechaników i blacharzy samochodowych a także hydraulików. Informacje praktyczne zawarte w książce będą przydatne również kadrze inżynieryjno-technicznej zakładów przemysłowych, metaloznawcom oraz praktykom zajmującym się obróbką powierzchni. Książka może być wykorzystywana przez nauczycieli teorii i praktyki i stanowić pomoc dydaktyczną dla uczniów szkół branżowych oraz techników o profilu mechanicznym.

O autorze

W uzupełnieniu powyższych informacji dodajmy, że dr inż. Jan Krzos jest nauczycielem teorii i praktyki w zawodach mechanicznych z ponad 40-letnią praktyką w szkolnictwie zawodowym i w branży narzędziowej. Jest autorem około 200 artykułów z dziedziny narzędzi i nowoczesnych technologii. Wiele opracowań opublikował w czasopismach zagranicznych.

Recenzja poradnika

W swojej recenzji „Poradnika ślusarza” prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny z Politechniki Koszalińskiej napisał: „Recenzowana książka napisana jest w bardzo jasny i przystępny sposób bez nadużywania trudnych terminów specjalistycznych. Przystępna forma publikacji wynika nie tylko z jasnego języka, którym posługuje się autor, ale również z wielu barwnych i czytelnych ilustracji prezentujących opisywane zagadnienia oraz przytaczanych ciekawostek z historii rozwoju techniki ślusarskiej. Komunikatywność zamieszczonych opisów szczególnie docenić powinni młodzi adepci ślusarstwa ze szkół branżowych oraz studenci kierunków technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn czy transportu. Książka zawiera bardzo szeroki zakres treści związanych ze ślusarstwem od charakterystyki podstawowych operacji takich jak trasowanie i cięcie począwszy a na opisie szczególnych przypadków prac ślusarskich (jak np. zastosowaniach pilarki szablastej) skończywszy. Stanowi zatem kompendium wiedzy teoretycznej i wskazówek szczególnie cennych dla praktyków chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie stosowania urządzeń i narzędzi do realizacji operacji ślusarskich. Autor zadbał o przedstawienie możliwie pełnego spektrum zagadnień dotyczących ślusarstwa, które uzupełnił wieloma przydatnymi informacjami podstawowymi z zakresu materiałoznawstwa, charakterystyki wyrobów hutniczych, cech struktury geometrycznej powierzchni czy też korozji metali i sposobów jej zapobiegania. Cechą wyróżniającą recenzowaną książkę na tle innych publikacji o zbliżonej tematyce jest zamieszczenie w niej opisów wielu najnowszych rozwiązań z zakresu ślusarstwa, takich jak np. charakterystyka wiercenia tarciowego (termowiercenia), nitowania bezotworowego czy też opis zastosowań włóknin ściernych. Autor przy jej opracowaniu czerpał nie tylko z szerokiej wiedzy wynikającej ze swojej działalności naukowej (doktor nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn) ale jednocześnie z wieloletniej praktyki w zakresie ślusarstwa. To właśnie praktyczne nastawienie czyni z tej książki wartościowy poradnik dla młodych adeptów tego rzemiosła oraz doświadczonych ślusarz y, którzy odnajdą w niej informacje o najnowszych rozwiązaniach w tym obszarze.”
Redakcja „Gazety Narzędziowej” i portalnarzędzi.pl gratuluje naszemu redakcyjnemu koledze sukcesu wydawniczego i życzy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej.

Sławomir Pinkas, redaktor naczelny „Gazety Narzędziowej”

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments