Odnowiony Zarząd Grupy PSB Handel S.A.

28 maja 2024 r. w Kielcach odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy PSB Handel S.A., do której należy PSB Mrówka. Podczas spotkania podsumowano realizację strategii spółki, poinformowano o jej wynikach finansowych w 2023 r. i przeprowadzono wybory uzupełniające do zarządu.

Podczas ZWZA akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2024 r., udzielili absolutorium obecnemu zarządowi i w wyborach uzupełniających wybrali Grzegorza Filipiaka na nowego jego członka. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy, czym potwierdzili stabilną i mocną pozycję finansową Grupy PSB Handel S.A.
Grzegorz Filipiak dotychczas związany był z firmą MARKA, będącą od wielu lat partnerem Grupy PSB, w której pełnił funkcję

dyrektora handlowego. Posiada długoletnie doświadczenie w branży budowlanej – pracował m.in. w firmie Wiśniowski, GF Consulting, Oknoplast. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył kluczowe kompetencje w takich obszarach jak: planowanie strategiczne, negocjacje handlowe, zarządzanie zespołem, budowanie relacji z klientami i pracownikami, a także marketing B2B i B2C.

Od lewej: Piotr Kozina – dyrektor zarządu, Anna Kaminska – członek zarządu, Grzegorz Filipiak – członek zarządu

W związku z wyborem nowego członka zarządu nastąpiła zmiana schematu organizacyjnego spółki. Podział zakresu odpowiedzialności nowego trzyosobowego Zarządu uwzględnia kompetencje i umiejętności poszczególnych członków, co ma zapewnić skuteczne zarządzanie różnymi obszarami działalności firmy.
Piotr Kozina, dyrektor zarządu, nadzoruje całą działalność spółki. Jego odpowiedzialność obejmuje zarządzanie w kluczowych obszarach, takich jak: finanse i księgowość, administracja, kwestie kadrowe, kontroling operacyjny oraz aspekty techniczne. Anna Kaminska, członek zarządu, odpowiedzialna jest za zarządzanie sprzedażą kanału nowoczesnego (PSB Mrówka), wsparciem sprzedaży, działem IT, marketingiem, e-commerce oraz za rozwój i analizy biznesowe. Z kolei Grzegorz Filipiak, członek zarządu, będzie odpowiedzialny za sprzedaż kanału tradycyjnego (składy i placówki PSB Profi), logistykę i centra logistyczne (w Wełczu i Wąbrzeźnie) i za obszar operacyjny oraz markę własną. Jak łatwo zauważyć, decyzje podjęte podczas tego ZWZA podkreślają dobrą kondycję finansową Grupy PSB Handel S.A. oraz zaufanie, jakim akcjonariusze darzą zarząd spółki.

Marzena Mysior-Syczuk (senior public relations specialist Grupa PSB Handel S.A.)

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments