ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE FESTOOL (CZĘŚĆ V). PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ODKURZACZY FESTOOL

W części V i ostatniej naszego cyklu, którego tematem są mobilne odkurzacze przemysłowe Festool, opowiemy o ich projektowaniu, testowaniu i produkcji. Tymi zadaniami zajmuje się spółka TTS Cleantec należąca do Festool, dysponująca własną fabryką znajdującą się w Illertissen (Niemcy).

Inżynierowie z Festool już w latach 90. XX w. zauważyli, że profesjonalni użytkownicy elektronarzędzi potrzebują innych odkurzaczy przemysłowych, niż te, które dostarczały im wtedy firmy wytwarzające je z myślą o sprzątaniu warsztatów, zakładów czy biur. Dlatego Festool postanowił sam projektować i produkować te

urządzenia zgodnie z wymaganiami profesjonalnych użytkowników elektronarzędzi. Oznacza to pełną odpowiedzialność za ich konstrukcję, działanie i jakość wykonania. Bardzo ważnym aspektem działu rozwoju spółki TTS Cleantec jest stały kontakt z użytkownikami elektronarzędzi i odkurzaczy przemysłowych, w tym także Festool. Dzięki niemu produkowany w Illertissen sprzęt jest ulepszany oraz powstają nowe rozwiązania, które są w nim stosowane.

Projektowanie i testowanie odkurzaczy Festool

Zajmuje się tym dział rozwoju w zakładzie produkcyjnym w Illertissen. Opracowuje zarówno nowe odkurzacze, jak i stosowane w nich innowacyjne rozwiązania oraz ulepsza produkowane modele. Ważną częścią jego pracy są testy prototypów oraz wytwarzanego sprzętu. Podczas nich urządzenia te poddawane są trudnym próbom, podczas których mierzy się ich parametry elektryczne i mechaniczne z użyciem specjalnej aparatury pomiarowej, komputerów i oprogramowania. Sprawdzany jest też stan podzespołów oraz ich wytrzymałość mechaniczna i termiczna. Celem przeprowadzanych prób testowych jest sprawdzenie efektywności działania odkurzaczy Festool, wytrzymałości, bezpieczeństwa oraz zdolności ich do pracy w bardzo różnych warunkach klimatycznych.

Wśród wielorakich testów, jakim poddawane są odkurzacze Festool, jednym z bardzo istotnych jest tzw. próba wodna. Polega ona na polewaniu ich strumieniami wody w celu sprawdzenia bezpieczeństwa pracy i odporności sprzętu na przebicia elektryczne oraz zdolności do działania w środowisku wilgotnym. Jak wiadomo, odkurzacze Festool wykorzystywane są nie tylko do usuwania zanieczyszczeń suchych, lecz także mokrych. W zakładzie w Illertisen sprawdza się też ich działanie w skrajnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych: od -40°C do +90°C i w wilgotności do 100%. Podczas tych testów symulowane są wszystkie warunki klimatyczne występujące na naszym globie.
W dziale rozwoju odkurzaczy Festool znajduje się też specjalne stanowisko testowe sprawdzające ich trwałość. Pracują one na nim bez żadnych przerw aż do momentu awarii powodującej ich zatrzymanie. Podczas tego testu symulowane są różne sytuacje robocze występujące podczas rzeczywistej eksploatacji sprzętu oraz zadawane odpowiednie obciążenia. Kolejną ważną próbą, której poddawane są odkurzacze Festool, jest sprawdzenie ich działania w środowisku zapylonym i odporności na niszczące działanie pyłów. Do tego wykorzystuje się różne rodzaje i wielkości pyłów, które występują podczas pracy maszyn w przemyśle, rzemiośle oraz budownictwie. W czasie tych testów mierzy się m.in. skuteczność działania systemu automatycznego oczyszczania filtra (AC – AutoClean).

Dział rozwoju TTS Cleantec sprawdza też wytrzymałość i trwałość poszczególnych części odkurzaczy Festool oraz ich akcesoriów. Np. na specjalnych bieżniach testuje się ich kółka. Służą do tego dwie trasy testowe: (1) nierównej drogi i (2) progów. Podczas pierwszej z prób kółka toczone są po wielokilometrowej nierównej drodze, zaś w trakcie drugiej muszą pokonać 5000 progów pod obciążeniem 16 kg i z prędkością 2,5 km/h. Sprawdzana jest też trwałość węży odkurzaczy w próbach na zaginanie, wyciąganie czy przecieranie.
W dziale rozwoju inżynierowie dokonują też bardzo dokładnych pomiarów temperatury pracy silnika i turbiny, związanych z tym wielkości elektrycznych, jak też charakteryzujących odkurzacze wynikowych parametrów ich działania: wartości

przepływu powietrza i wytwarzanego podciśnienia. Jest też specjalne odizolowane akustycznie pomieszczenie, w którym mierzy się głośność pracy i sprawdza skuteczność zastosowanego wyciszenia. Warto tu wspomnieć, że pomiary te służą też do „strojenia” sprzętu, aby wytwarzane przez niego dźwięki miały nie tylko odpowiednią głośność, ale także były przyjemne dla ludzkiego ucha. Okazało się bowiem, że jeśli odkurzacz nadmiernie wyciszymy, to jego użytkownicy doznają wrażenia braku jego mocy i nie chcą pracować takim sprzętem.

Warto tu wspomnieć, że dział rozwoju wykonuje też dokładne pomiary podzespołów z użyciem komputerowych maszyn współrzędnościowych. Zajmuje się też profilowaniem połączeń gwintowych elementów z tworzyw sztucznych, z których w przeważającej większości składają się odkurzacze. Jakość połączeń gwintowych elementów z tworzyw sztucznych jest na ogół mało zauważalnym szczegółem. Jest on jednak bardzo istotny, gdyż warunkuje prawidłową pracę i trwałość sprzętu.
Należy tu też wspomnieć, że proces projektowania odkurzaczy w TTS Cleantec jest w gruncie rzeczy odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe, tak jak zresztą wszystkie produkty wytwarzane przez Festool. Dlatego w jego początkowej fazie określa się specyfikację i cechy użytkowe nowego odkurzacza na podstawie badań preferencji użytkowników tego typu sprzętu oraz elektronarzędzi. Następnie prowadzi się prace projektowe z użyciem najnowocześniejszego oprogramowania inżynierskiego CAD/CAM, wykonuje prototypy, testuje je i wprowadza do nich kolejne poprawki. W końcowej fazie projektowania wybrani profesjonalni użytkownicy testują tak udoskonalone prototypy. Po takich próbach bada się je ponownie, wprowadza konieczne poprawki oraz zaproponowane przez użytkowników i dokonuje ostatecznych testów sprawdzających. Gdy zakończą się pomyślnie, nowy odkurzacz wprowadza się na rynek i wdraża do produkcji.

Organizacja produkcji odkurzaczy Festool w Illertissen

Spółka TTS Cleantec zgodnie z zasadami Kanban wytwarza te modele odkurzaczy, na które jest aktualne zapotrzebowanie. Dlatego podczas planowania produkcji, najpierw sprawdzane są stany ilościowe magazynu głównego Festool w Wendlingen oraz bieżące zapotrzebowanie spółek TTS. Jeżeli magazynowy poziom ilościowy danego modelu odkurzacza spada poniżej pewnego ustalonego progu minimalnego, fabryka w Illertissen rozpoczyna jego produkcję. Pozwala to szybko uzupełnić stany magazynowe do założonego maksimum. TTS Cleantec wytwarza więc urządzenia te według systemu pull sterowanego rzeczywistym popytem. Dzięki temu dany model odkurzacza produkowany jest tylko wtedy, jeśli takie samo urządzenie zostało sprzedane.
Popyt na dany model odkurzacza uruchamia więc cały proces logistyczno-produkcyjny, począwszy od wytwórców podzespołów i części, a skończywszy na wysyłce gotowych odkurzaczy do magazynu głównego czy odbiorców. Najpierw zamówione u dostawców części trafiają są do magazynu buforowego, w którym przechowuje się je w wieloilościowych opakowaniach zbiorczych. Z niego są one dostarczane do magazynu zwanego supermarketem, zlokalizowanego w nowoczesnej hali obok linii produkcyjnych. Z niego właśnie pobiera się odpowiednie części i podzespoły bezpośrednio na produkcję.

Taka organizacja wytwarzania do minimum ogranicza jego koszty i pozwala efektywnie operować posiadanym kapitałem. W TTS Cleantec pracuje ona jak przysłowiowy szwajcarski zegarek i dzięki temu wszystkie zlecenia produkcyjne realizowane są w ciągu jednego dnia. Pamiętajmy, że wymaga to nie tylko koordynacji wewnątrz firmy, ale także bardzo ścisłej współpracy z zewnętrznymi dostawcami części i podzespołów, firmami spedycyjno-logistycznymi oraz odpowiedniego oprogramowania klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, a także sprzętu monitorującego przepływy materiałowe

typu czytniki kodów kreskowych, skanery, kamery przemysłowe, terminale itd. Jest to więc wysoce skomplikowane przedsięwzięcie w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Zważmy choćby to, że liczba podzespołów i części jest bardzo duża (ok. 10.000), co wynika nie tylko z dużej liczby produkowanych modeli odkurzaczy, ale także z licznych ich wariantów różniących się wyposażeniem technicznym wymaganym przez przepisy BHP danego kraju, rodzajem zasilania itd. Niektóre z podzespołów dostarczane są just-in-time bezpośrednio na linię produkcyjną z powodu ograniczonego miejsca na ich składowanie czy zbyt dużych jego kosztów. Warto tu nadmienić, że 98% części odkurzaczy Festool wytwarzanych jest w Niemczech. Powodem tego niewątpliwie jest wielka dbałość TTS Cleantec o najwyższą jakość produktów.

Fabryka odkurzaczy Festool w Illertissen

Montaż odkurzaczy Festool w zakładzie w Illertissen ma organizację wyspową, czyli niewielkich linii produkcyjnych. Na wyspę składa się ok. dziewięciu pojedynczych stanowisk montażowych. Pracują w niej kilkuosobowe zintegrowane grupy pracowników, które dokonują całkowitego złożenia odkurzacza z części, kompletacji wyposażenia, jego pierwszego uruchomienia, sprawdzenia jakości wykonania i bezpieczeństwa elektrycznego oraz zapakowania. Linie wyposażone są w podręczne magazynki części, a także w specjalne urządzenia montażowe, m.in. wkrętarki pneumatyczne klasy przemysłowej, jak też w czujniki optyczne kontrolujące prawidłowy dobór wyposażenia czy też sygnalizujące błędy, a także w sprzęt do testowania prawidłowości działania oraz bezpieczeństwa elektrycznego. Zlecenia produkcyjne, czyli dzienny plan pracy, wyświetlane są na komputerach, które informują także o stanie ich realizacji. Wyposażenie techniczne linii produkcyjnych nie tylko ułatwia pracownikom wykonanie operacji montażowych, nadzoruje prawidłowość wykonywanej pracy, ale też pozwala uzyskać wysoką jej jakość i wydajność oraz umożliwia sprawdzenie prawidłowości montażu (kontrola jakości) oraz komunikuje systemowi ERP w czasie rzeczywistym stopień wykonania zleceń i informuje, które z nich są w danym momencie realizowane.


Praca w zakładzie w Illertissen zaczyna się od narad pracowników wysp montażowych, na których kierownictwo przekazuje uwagi techniczne i dotyczące produkowanych modeli odkurzaczy. Podczas nich pracownicy zgłaszają też swoje spostrzeżenia, m.in. dotyczące pracy urządzeń montażowych, problemów technicznych z montażem czy jakością podzespołów. Wadliwe części odkładane są do specjalnych pojemników. Jeśli np. zostanie przez pracowników działu kontroli jakości potwierdzone ich złe wykonanie, odbywa się spotkanie z dostawcą w celu eliminacji stwierdzonych wad. Jeśli problem się powtarza, zmienia się poddostawcę. Montażyści korzystają też z współpracującego z siecią komputerową świetlnego systemu powiadomień o problemach technicznych, logistycznych czy z jakością podzespołów lub montażu. Do menadżerów produkcji takie powiadomienia docierają za pośrednictwem komputerów. Mają oni wtedy obowiązek natychmiastowej reakcji oraz jak najszybszego rozwiązania zasygnalizowanych problemów. Można więc powiedzieć, że kontrola jakości w TTS Cleantec opiera się na stałym monitorowaniu pracy w różnych jej fazach i aspektach przez samych montażystów, jak też na ścisłej ich współpracy z działem kontroli jakości oraz menadżerami produktu. Zakład TTS Cleantec w Illertissen jest certyfikowany i pracuje według normy zarządzania jakością ISO 9001. Podlega więc stałym audytom sprawdzającym rzeczywistą zgodność zarządzania jakością z tą normą.

Reasumując, zanim odkurzacz Festool trafi do rąk użytkowników

jest wszechstronnie sprawdzony zarówno podczas procesu jego projektowania, jak i wytwarzania. Niemiecka firma nie pozwala sobie na wypuszczanie niedoskonałych produktów i zaprzeczenie swojej misji. Znakiem rozpoznawczym Festool jest bowiem najwyższa jakość, czyli doskonałość i perfekcja w każdymcalu.

pins
ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments