Odizolowanie kabli okrągłych oraz płaskich

W kolejnym odcinku naszego cyklu artykułów poświęconych obróbce kabli zajmiemy się odizolowaniem przewodów okrągłych i płaskich z miedzi i aluminium.

 

 

 

 

 

 

Jak wiadomo, do odizolowania przewodów okrągłych stosuje się wiele różnych specjalnych narzędzi. W artykule zajmiemy się tylko dwoma ich rodzajami. Opiszemy je na przykładzie najprostszych przyrządów do ściągania izolacji Knipex 16 64 125 SB (fot. 1.) i 16 90 130 SB (fot. 2). Najpierw zajmiemy się odizolowaniem przewodów płaskich. Służy do tego przyrząd Knipex 16 64

125 SB, którym możemy usunąć izolację zewnętrzną z kabli płaskich o szerokości 12 mm, jak odizolować poszczególne przewody składowe o przekrojach 0,8-2,5 mm2.

Fot.1. Knipex 16 64 125 SB

 

Fot.2. Knipex 16 90 130 SB

W celu usunięcia zewnętrznej izolacji rozkładamy przyrząd i wkładamy w niego obrabiany kabel (fot. 3. i 4.). Warto zwrócić uwagę, że narzędzie to umożliwia ściąganie izolacji zewnętrznej na długich i krótkich odcinkach (fot. 5. i 6.). Sama operacja odbywa się przez zaciśnięcie przewodu w środku przyrządu, co powoduje odcięcie izolacji specjalnymi płasko ułożonymi ostrzami (fot. 7.). Następnie przez pociągnięcie szczękami dokonujemy zsunięcia izolacji z kabla. Przyrząd Knipex 16 64 125 SB umożliwia też usunięcie izolacji z poszczególnych okrągłych przewodów składowych (tzw. żył) kabla płaskiego. W tym celu wyposażono go w ostrza boczne (fot. 8.), którymi można odizolować przewody o przekroju 0,8-2,5 mm2. Odizolowanie nimi polega na włożeniu pojedynczego przewodu w jedno z ostrzy, zaciśnięciu przyrządu i następnie przez jego pociągnięcie dokonujemy zsunięcia izolacji (fot. 9., 10. i 11.). Przyrządem Knipex 16 64 125 SB możemy także odizolowywać kable okrągłe (fot. 13. i 14.), gdyż wyposażono go w specjalne ostrze do rozcinania ich zewnętrznego płaszcza (fot. 12.). Dzięki temu narzędzie odznacza się dużą uniwersalnością.

Pierwsza faza procesu odizolowania kabla płaskiego przyrządem Knipex 16 64 125 SB


Kabel płaski po zdjęciu zewnętrznego płaszcza izolacji przyrządem Knipex 16 64 125 SB


Ostrza przyrządu Knipex 16 64 125 SB służące do usuwania zewnętrznego płaszcza izolacji

 

Ostrza boczne przyrządu Knipex 16 64 125 SB służące do odizolowania przewodów składowych kabla


Proces odizolowania przewodów składowych kabla płaskiego za pomocą przyrządu Knipex 16 64 125 SB


Specjalne ostrze przyrządu Knipex 16 64 125 SB służące do odizolowania zewnętrznego płaszcza izolacji kabli okrągłych


v

Odizolowanie zewnętrznego płaszcza izolacji kabla okrągłego przyrządem Knipex 16 64 125 SB

 

Przyrządem specjalnie przeznaczonym do odizolowania kabli okrągłych o średnicach 8-13 mm (np. 3 x 1,5 mm2 lub 5 x 2,5 mm2) jest Knipex 16 90 130 SB (więcej na www. agentools.pl). Proces ściągania zewnętrznej izolacji przebiega podobnie jak w  opisanym wyżej ściągaczu Knipex 16 64 125 SB – a więc najpierw zaciskamy przewód w środku przyrządu (fot. 15. i 16.), co powoduje odcięcie izolacji specjalnie ułożonymi ostrzami (fot. 17.), a potem przez pociągnięcie szczękami dokonujemy zsunięcia izolacji z kabla. Przyrządem Knipex 16 90 130

SB możemy także ściągać izolację zewnętrzną na długich i krótkich odcinkach (fot. 18. i 19.). W narzędziu zainstalowano dwa oddzielne ostrza (fot. 20.) do odizolowania okrągłych przewodów składowych kabla mających przekroje 1,5 i 2,5 mm2. Odizolowanie nimi polega na włożeniu pojedynczego przewodu w jedno z ostrzy, zaciśnięciu przyrządu i następnie przez jego pociągnięcie dokonujemy zsunięcia izolacji (fot. 21. i 22.). Kolejny odcinek naszego cyklu poświęcimy tematowi zaprasowywania zakończeń przewodów elektrycznych.

Ułożenie kabla w przyrządzie Knipex 16 90 130 SB podczas usuwania płaszcza zewnętrznego izolacji


Ostrza przyrządu Knipex 16 90 130 SB służące do usuwania zewnętrznego płaszcza izolacji


Knipex 16 90 130 SB umożliwia ściąganie izolacji zewnętrznej na długich i krótkich odcinkach


Ostrza przyrządu Knipex 16 90 130 SB służące do odizolowania przewodów składowych kabla


Proces odizolowania przewodów składowych kabla okrągłego za pomocą przyrządu Knipex 16 90 130 SB

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar