OBSŁUGA I ZASTOSOWANIA AKUMULATOROWEJ PILARKI DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH FESTOOL ISC 240

Współczesne materiały izolacyjne wymagają do obróbki specjalnych narzędzi. Doskonałym przykładem takiego narzędzia jest innowacyjna pilarka Festool ISC 240. Umożliwia ona cięcie i docinanie większości materiałów izolacyjnych stosowanych we współczesnym budownictwie.

 

Pilarka ISC 240 (fot. 1.) to niejedyne urządzenie, które Festool oferuje do obróbki materiałów izolacyjnych. Oprócz niego mamy pilarki mieczowe Festool UNIVERS SSU 200 EB i IS330 EB oraz pilarkę tarczową HK 85 EB (fot. 2.). Elektronarzędziami tymi możemy ciąć jedynie twarde materiały izolacyjne, takie jak płyty pilśniowe, poliuretanowe, polistyrenowe oraz wykonane z twardych włókien drzewnych. Pilarka ISC 240 uzupełnia więc paletę zastosowań tych urządzeń, przeznaczona jest bowiem zarówno do cięcia

miękkich, jak i do twardych materiałów izolacyjnych. Jest dostępna w czterech kompletacjach: Basic, Plus (fot. 3.), Compact (fot. 4.) i Set (fot. 5.). W prezentowanym urządzeniu Festool zastosował nowoczesny napęd: bezszczotkowy silnik EC-TEC współpracujący z przekładnią zamieniającą ruch obrotowy na posuwisto-zwrotny o skoku 26 mm i częstotliwości 3000/min. W pilarce ISC 240 elementami wykonawczymi, czyli biorącymi bezpośredni udział w cięciu, są dwa rodzaje brzeszczotów (fot. 6.): z uzębieniem rozwartym i ostrzem falistym. Narzędzia te mają długość wynoszącą 240 lub 350 mm. Mocuje się je w specjalnych prowadnicach o długościach odpowiednio 240 albo 350 mm. Razem z prowadnicami tworzą one tzw. zespoły tnące (fot. 7.). Mamy ich dwa rodzaje, stosownie do typu brzeszczotu. Pierwszy rodzaj to zespoły do brzeszczotów z zębami rozwartymi (pierwsze dwa pokazane na fot. 7.), a drugi – do brzeszczotów z ostrzem falistym (trzeci i czwarty na fot. 7.).

Pierwszego rodzaju zespoły służą do cięcia twardych materiałów izolacyjnych, zaś drugiego – do miękkich. W konstrukcji drugiego rodzaju zespołów zastosowano brzeszczot stały obok ruchomego (tj. napędzanego przez pilarkę). Aby ciąć efektywnie miękkie materiały izolacyjne, pozycję tych narzędzi należy wyregulować tak, żeby brzeszczot ruchomy był wysunięty o 0,6 mm przed stały. Służy do tego mimośrodowy mechanizm pozycjonujący, który reguluje się wkrętakiem (fot. 8.).

Fot. 1. Pilarka ISC 240 w konfiguracji do cięcia twardych materiałów izolacyjnych

Zespół tnący w pilarce można zamontować w prosty i szybki sposób. W tym celu najpierw luzujemy śrubę motylkową docisku (fot. 9.) i otwieramy go. Potem zespół tnący z osłoniętym ostrzem ustawiamy w pozycji pokazanej na fot. 10. i zamykamy blokadę brzeszczotu (fot. 11.), zakładamy docisk i dokręcamy go śrubą (fot. 12.), co kończy montaż zespołu tnącego (fot. 13.). W przypadku cięcia miękkich materiałów izolacyjnych na podłodze wykorzystujemy do tego sanie, które są w wyposażeniu każdej kompletacji pilarki ISC 240, i szynę prowadzącą o odpowiedniej długości. Do większości aplikacji wystarczająca jest szyna o długości 1400 mm znajdująca się w kompletacji Set. W saniach mocujemy zespół tnący uprzednio zamontowany w pilarce. W tym celu wsuwamy go w otwór mocujący sań (fot. 14.) i zamykamy blokadę uchwytu (fot. 15.). Jeśli chcemy ciąć z użyciem szyny prowadzącej, to należy sanie ustawić na niej tak, aby ich wpust pokrywał się z wypustem szyny (fot. 16.).

Fot. 2. Pilarki Festool do twardych materiałów izolacyjnych (od lewej): UNIVERS SSU 200 EB, HK 85 EB i IS 330 EB

Do cięcia twardych materiałów izolacyjnych możemy wykorzystać stół przystawkowy, który znajduje się w każdej kompletacji pilarki ISC 240. W celu jego montażu najpierw w urządzeniu lekko luzujemy śrubę docisku zespołu tnącego z brzeszczotem o uzębieniu rozwartym (fot. 17.). Następnie nakładamy stół przystawkowy na zespół, tak jak pokazuje fot. 18., i zapinamy go na zastrzaski w pilarce (fot. 19.). Potem dokręcamy śrubę blokującą docisk zespołu tnącego (fot. 20.), co kończy czynność montażu stołu przystawkowego (fot.

21.). Wykorzystując ten stół, możemy także dokładnie ciąć z użyciem szyny prowadzącej. Wykonano w nim bowiem wpusty służące do ustawienia go na szynie (fot. 22.).
Festool nie tylko zadbał o bogaty asortyment osprzętu ułatwiającego i precyzującego pracę, ale także o rozwiązania zwiększające jej bezpieczeństwo. Pilarka ISC 240 posiada bowiem włącznik (fot. 23.), który do jej uruchomienia wymaga dwukrotnego naciśnięcia, co eliminuje ryzyko przypadkowego włączenia. Przy tym, co ważne, urządzenie się wyłącza jednym naciśnięciem. Niemiecki producent zadbał także o wyposażenie zespołów tnących w osłony brzeszczotów chroniące użytkowników przed skaleczeniem rąk (fot. 7.) i zaleca jego obsługę w rękawicach ochronnych.

Fot. 3. Kompletacja ISC 240 PLUS

Pilarką ISC 240 możemy także pracować bezpyłowo, w tym celu w jej króćcu (fot. 24.) należy zamontować wąż odkurzacza przemysłowego. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem do tego są odkurzacze przemysłowe Festool z modułem Bluetooth umożliwiającym zdalne ich uruchamianie. W tym celu pilarkę ISC 240 należy zasilać litowo-jonowymi akumulatorami Festool z funkcją Bluetooth, które są w wyposażeniu kompletacji Plus, Compact i Set. Do dyspozycji mamy więc systemowe baterie Li-Ion 18 V o pojemnościach 3.1 i 5.2 Ah wchodzące w skład wymienionych kompletacji pilarki ISC 240 oraz opcjonalny akumulator 6.2 Ah.

Fot. 4. Kompletacja ISC 240 Compact

Jak wiadomo, zastosowanie odkurzacza przemysłowego nie tylko zapewnia czyste powietrze w miejscu pracy, ale także chroni maszynę przed wnikaniem do niej szkodliwego pyłu. Aby zwiększyć stopień ochrony pilarki przed kurzem, zastosowano w niej wymienne siatki filtrujące powietrze wchodzące do urządzenia (fot. 25.). Dzięki nim możemy pracować w trudnych warunkach budowlanych bez obawy o skrócenie żywotności pilarki. W następnym odcinku „Festool radzi” pokażemy praktyczne zastosowania pilarki Festool ISC 240.

 

ST (Festool), pins

Fot. 5. Kompletacja ISC 240 Set

 

Fot. 6. Brzeszczoty stosowane w pilarce Festool ISC 240

 

Fot. 7. Zespoły tnące pilarki Festool ISC 240: pierwsze dwa służą do cięcia twardych materiałów izolacyjnych, zaś 3. i 4. przeznaczone są do miękkich

 

Fot. 8. Regulacja pozycji brzeszczotów w zespole do cięcia miękkich materiałów izolacyjnych

 

Fot. 9. Luzowanie śruby motylkowej docisku

 

Fot. 10.

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
Prawidłowe ustawienie zespołu tnącego w mocowaniu

 

Fot. 11. Zamknięta blokada brzeszczotu

 

Fot. 12. Założenie docisku i zamocowanie go śrubą

 

Fot. 13. Prawidłowo zamocowany zespół tnący w pilarce ISC 240

 

 

Fot. 14. i 15. Montaż zespołu tnącego w saniach

 

Fot. 16. Prawidłowe ustawienie sań na szynie prowadzącej

 

Fot. 17. Luzowanie śruby docisku zespołu tnącego

 

Fot. 18. Zakładanie stołu przystawkowego

 

Fot. 19. Zapięcie stołu przystawkowego w pilarce

 

Fot. 20. Dokręcenie śruby docisku zespołu tnącego

 

Fot. 21. Prawidłowo zamocowany stół przystawkowy w pilarce ISC 240

 

Fot. 22. Stół przystawkowy przystosowany jest do współpracy z szynami prowadzącymi Festool

 

Fot. 23. Włącznik bezpiecznego uruchamiania pilarki ISC 240

 

Fot. 24. Króciec z podłączonym wężem odkurzacza Festool CTL 26 E

 

Fot. 25. Siatki filtrujące powietrze i zabezpieczające pilarkę ISC 240 przed wnikanie pyłu

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar