OBSŁUGA I ZASTOSOWANIA AKUMULATOROWEJ PILARKI DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH FESTOOL ISC 240 (CZĘŚĆ II)

Pilarka Festool ISC 240 umożliwia cięcie większości materiałów izolacyjnych stosowanych we współczesnym budownictwie. W niniejszym odcinku „Festool radzi” szczegółowo opowiemy o jej zastosowaniach.

 

Jak poinformowaliśmy w pierwszym artykule o pilarce Festool ISC 240 („Gazeta Narzędziowa” 2/2019, s. 15–16), możemy nią ciąć zarówno miękkie, jak i twarde materiały izolacyjne. Najpierw omówimy cięcie materiałów miękkich, takich jak wełna mineralna czy włókna naturalne. W tym celu w pilarce Festool ISC 240 należy zamontować segment tnący z brzeszczotami z ostrzem falistym (fot. 1. i 2.). Ponieważ miękkie materiały izolacyjne mają duże gabaryty, najwygodniej je obrabiać, rozwijając rolkę na podłodze czy stropie. Do ich cięcia możemy

w takim wypadku użyć sań prowadzących pilarkę Festool ISC 240
(fot. 3.), które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę. Jak wiadomo, materiały izolacyjne muszą być dokładnie zwymiarowane, aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, przez które budynki tracą ciepło. Dlatego podczas ich docinania wykorzystamy przykładnicę kątową i szynę prowadzącą, które precyzują obróbkę. W tym celu łączymy te akcesoria ze sobą, tak jak pokazują fot. 4., 5. i 6. Warto tu zauważyć, że umożliwiają one nie tylko cięcie prostopadłe, ale także dzięki skali kątowej (fot. 7.) pozwalają na wykonywanie dokładnych cięć skośnych. Wykorzystując omawiane akcesoria systemowe, najpierw układamy na nich obrabianą wełnę, a następnie szerokość cięcia ustalamy ruchomym ogranicznikiem (fot. 8.). Potem pilarkę Festool ISC 240 z saniami ustawiamy na szynie prowadzącej, tak jak pokazuje fot. 9., i wykonujemy prostopadłe cięcie wełny (fot. 10.). Jeśli chcemy ciąć skośnie (fot. 11.), ustawiamy żądaną wartość skosu na przykładnicy kątowej, wykorzystując do tego skalę pokazaną na fot. 7. W przedstawiony tutaj sposób możemy także ciąć lekko sprasowane włókna naturalne, np. drzewne (fot. 12.), które obecnie stają się coraz bardziej popularne. Tak jak w przypadku wełny mineralnej, wykorzystujemy do tego ogranicznik cięcia (fot. 13.) oraz przykładnicę kątową połączoną z szyną prowadzącą (fot. 12.). Włókna naturalne, jeśli ułożone są na stole roboczym, możemy także ciąć z wolnej ręki (fot. 14.). W przypadku obróbki twardych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna skalna, różne rodzaje styropianów i poliuretanów, w pilarce Festool ISC 240 (fot. 17.) montujemy zespół tnący z brzeszczotem mającym uzębienie rozwarte (fot. 15.) oraz stół przystawkowy (fot. 16.). Tak uzbrojoną pilarką Festool ISC 240 możemy np. ciąć z wolnej ręki wełnę skalną (fot. 18.), jak też docinać dokładnie płyty poliuretanowe (fot. 19., 20., 21. i 22.). Gdy musimy ciąć twarde materiały izolacyjne na długich odcinkach, wtedy używamy szyn prowadzących Festool, z którymi współpracuje stół przystawkowy (fot. 23.). W ten sposób możemy uzyskać bardzo dużą dokładność wymiarową wycinanych elementów np. z wełny skalnej (fot. 24.), styropianu (fot. 26.) czy płyty poliuretanowej (fot. 27.).
Jak widać, pilarka Festool ISC 240 to bardzo uniwersalne urządzenie, którym wykonamy bardzo dokładnie i łatwo obróbkę większości materiałów izolacyjnych: twardych i miękkich. Niewątpliwie ekonomizuje ona tego typu prace i podnosi jakość montażu różnego typu materiałów stosowanych obecnie do izolacji budynków. W następnym odcinku „Festool radzi” omówimy akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne Festool VECTURO OSC 18.

ST (Festool), pins

Fot. 1. Montaż segmentu tnącego z brzeszczotem o ostrzu falistym

 

Fot. 2. Pilarka Festool ISC 240 z zamontowanym segmentem tnącym do obróbki miękkich materiałów izolacyjnych

 

Fot. 3. Pilarka Festool ISC 240 z zamontowanym segmentem tnącym do obróbki miękkich materiałów izolacyjnych i saniami do cięcia

 

360w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" />

Fot. 4., 5. i 6. Montaż przykładnicy kątowej i szyny prowadzącej

 

Fot. 7. Skala kątowa przykładnicy umożliwiająca dokładne cięcia skośne

 

Fot. 8. Ustawienie szerokości cięcia za pomocą jego ogranicznika

 

Fot. 9. Prawidłowe ustawienie sań na szynie prowadzącej Festool

 

Fot. 10. Cięcie prostopadłe wełny mineralnej

 

Fot. 11. Cięcie kątowe wełny mineralnej

 

Fot. 12. Cięcie prostopadłe włókien drzewnych

 

Fot. 13. Ogranicznik cięcia możemy także zastosować do obróbki włókien naturalnych

 

Fot. 14. Cięcie włókien drzewnych z wolnej ręki

 

Fot. 15. Montaż zespołu tnącego z brzeszczotem o uzębieniu rozwartym

 

Fot. 16. Montaż stołu przystawkowego

 

Fot. 17. Pilarka Festool ISC 240 z zamontowanym stołem przystawkowym i zespołem tnącym z brzeszczotem o uzębieniu rozwartym

 

Fot. 18. Cięcie z wolnej ręki wełny skalnej

 

 

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2019/04/Fot_22_FESTOOL_ISC240-CZ2-300x200.jpg 300w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2019/04/Fot_22_FESTOOL_ISC240-CZ2-1024x682.jpg 1024w, https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2019/04/Fot_22_FESTOOL_ISC240-CZ2-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" /> Fot. 19., 20., 21. i 22. Dokładne cięcie płyty poliuretanowej

 

Fot. 23. Stół przystawkowy umożliwia wykorzystanie do cięcia prostoliniowego szyn prowadzących Festool

 

Fot. 24. Cięcie wełny skalnej z użyciem szyny prowadzącej

 

Fot. 25. Cięcie styropianu z użyciem szyny prowadzącej

 

Fot. 26. Cięcie płyty poliuretanowej z użyciem szynyprowadzącej