OBRÓBKA STALI WĘGLOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ASORTYMENTU PRODUKTÓW FIRMY METABO (CZĘŚĆ I)

Systematyczny rozwój przemysłu metalowego, budowy maszyn i budownictwa wymusza stosowanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań do obróbki stali. Firma Metabo ma takie rozwiązania w postaci maszyn, odpowiedniego wyposażenia i szerokiej gamy materiałów eksploatacyjnych. W niniejszym cyklu porad omawiamy zagadnienia związane z obróbką najczęściej spotykanych stali węglowych.

Polska Norma PN-EN 10020:2003 definiuje stal jako materiał zawierający wagowo więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego pierwiastka. Stal czarna węglowa to stop żelaza z węglem obrobiony plastycznie i termicznie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,1% jako granicznej wartość

jego rozpuszczalności w żelazie. Ze stali czarnej produkuje się takie wyroby jak: blachy (gładkie, ryflowane, perforowane), rury cienko- i grubościenne do różnych zastosowań, profile stalowe, pręty walcowane i ciągnione o różnych przekrojach (okrągłe, kwadratowe, sześciokątne), płaskowniki itp. W procesie produkcyjnym przetwarzanie stali polega na: cięciu, łączeniu (spawanie, zgrzewanie, nitowanie, skręcanie, klejenie), szlifowaniu, wierceniu, frezowaniu itp. Do wielu operacji wykorzystywane są stacjonarne urządzenia, często zaprojektowane jako całe linie produkcyjne. Jest jednak szereg operacji wykonywanych w dalszym ciągu ręcznie przez pracowników posługujących się narzędziami ręcznymi bądź wyposażonymi w napędy elektryczne, pneumatyczne albo hydrauliczne. Dlatego w szerokiej gamie swoich produktów firma Metabo oferuje wiertarki konstrukcyjne (również ze stopą magnetyczną), szlifierki kątowe, szlifierki proste, przecinarki do metalu, pilarki taśmowe do metalu, piły szablaste, wyrzynarki, multinarzędzia, wiertarko-wkrętarki, zakrętaki i klucze udarowe, szlifierki stołowe, frezarki krawędziowe do metalu, nitownice, akumulatorowe pistolety do nakładania klejów i mas. Urządzenia te odpowiednio dobrane do specyfiki projektowanego stanowiska pracy mogą być stosowane zarówno w firmach produkcyjnych, jak i w zaawansowanym rzemiośle. Branże, które chętnie korzystają z szerokiej oferty Metabo do obróbki stali, to przede wszystkim: budowa maszyn, okrętów i pojazdów (również specjalnych), konstrukcje mostowe, budownictwo przemysłowe (w tym działy specjalne, jak np. budowa platform wiertniczych itp.), energetyka zawodowa (w tym energetyka wiatrowa), budowa instalacji przesyłowych (rurociągi), budownictwo kolejowe wraz z infrastrukturą, firmy zajmujące się remontami, modernizacją i utrzymaniem ruchu itp. W kolejnych wydaniach „Gazety Narzędziowej” przedstawimy asortyment maszyn, polecanego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. Zaakcentujemy zasady doboru produktów do różnorakich prac oraz rozwiązania ekwiwalentne i specjalistyczne. W najbliższym numerze zajmiemy się zagadnieniami związanymi z zakresem obróbki zgrubnej stali węglowej.

Tomasz Żurkowski

 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar