Małe przewodowe szlifierki kątowe (część IVc). Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji

Dobór odpowiedniego typu profesjonalnej tarczy diamentowej w przypadku małych szlifierek kątowych uzależniony jest od warunków cięcia: właściwości i struktury materiału, jego ilości, oczekiwanej wydajności cięcia oraz od mocy maszyny.

Tak wiele zróżnicowanych uwarunkowań czyni ustalenie optymalnej charakterystyki tarczy diamentowej zadaniem dość trudnym, szczególnie gdy trzeba dobrać takie narzędzie do wysoko wydajnego cięcia materiału o określonych właściwościach. Należy więc oprzeć się na informacji technicznej podawanej przez producentów tych narzędzi, a także wykonać odpowiednie próby pracą. Warto je przeprowadzić choćby tylko z powodu niejednorodności obrabianych materiałów.
Małe szlifierki kątowe mają prędkość obrotową dostosowaną do

tarcz diamentowych o średnicy 100, 115 i 125 mm (w zależności od rodzaju maszyny). Przyjmuje się, że prędkość obwodowa tarczy powinna wynosić od 60 do 80 m/s. Aby zachować te prędkości, należy w przypadku stosowania narzędzi diamentowych wykorzystywać maszyny najsilniejsze, bo one mają najmniejszy spadek obrotów podczas dużego ich obciążenia, lub wyposażone w układ Constant-Electronic, który stabilizuje obroty pod obciążeniem na poziomie mniejszym o ok. 5-8% od prędkości na biegu luzem.

Tak jak w przypadku wszystkich narzędzi przeznaczonych do cięcia, wielkość posuwu maszyny podczas obróbki tarczami diamentowymi na sucho ma duży wpływ na skuteczność pracy. Dlatego posuw należy wykonywać z dużym wyczuciem i wywierać tylko miarowy nacisk utrzymujący optymalną równomierną prędkość cięcia. Pamiętać przy tym trzeba, że im mniejsza będzie siła wymuszająca posuw, tym bardziej skuteczne będzie samoostrzenie części roboczej tarczy. W trakcie cięcia nie wolno jej dociskać i wychylać od płaszczyzny obróbki, tj. przeważnie od pionu. Przy próbie użycia większej siły docisku niż konieczna, w celu szybszej penetracji materiału, nastąpi przeciążenie maszyny i generowane są większe ilości ciepła. W takim przypadku temperatura powierzchni roboczej narzędzia wzrasta dynamicznie, co znacznie przyspiesza zużycie wieńca diamentowego. Należy więc przerwać cięcie i ochłodzić tarczę na biegu jałowym. Nie wolno dopuścić do przegrzania narzędzia i przypalenia segmentów diamentowych, bo to prowadzi albo do całkowitego uszkodzenia uniemożliwiającego pracę, albo do znacznego skrócenia żywotności. Podczas cięcia na sucho niebezpieczeństwo przegrzania tarczy diamentowej sygnalizowane jest iskrami obiegającymi jej krawędzie. W takim wypadku natychmiast należy przerwać pracę i schłodzić tarczę szybkimi obrotami na biegu jałowym. Jeśli po tym zabiegu tarcza dalej iskrzy, segmenty należy podostrzyć za pomocą specjalnej sztabki.

Trzeba zachować także optymalną powierzchnię styku części roboczej narzędzia z materiałem podczas pracy. Długość odcinka wieńca tarczy, który jest zagłębiony w materiale, zależy od głębokości cięcia. Brak jest tu szczegółowych zaleceń. Decyduje doświadczenie i wyczucie zawodowe operatora szlifierki. Mała skuteczność i szybkość cięcia może wskazywać, że narzędzie diamentowe nazbyt szeroko wchodzi w materiał. W wypadku kiedy materiał do przecięcia jest zbyt gruby lub za twardy dla danej tarczy, należy zmienić ją na odpowiednie do tej operacji narzędzie. Należy głęboko nacinać, a obrabiany przedmiot przeciąć możliwie w jednej operacji, oscylując tarczą.

Podczas cięcia materiałów stosunkowo cienkich nie należy dopuszczać do tzw. luźnej obróbki ich podłoża. Na przykład, cięcie płyty betonowej należy wykonywać na odpowiednio ustawionych podkładkach, aby nie dopuścić do stykania się tarczy z ziemią oraz do upadku części ucinanej. Podłoże abrazyjne bardzo szybko niszczy narzędzia diamentowe. Podczas cięcia materiałów abrazyjnych na sucho należy stosować specjalną osłonę na tarczę z odprowadzeniem pyłów do odkurzacza, a także założyć okulary ochronne. Eliminuje się w ten sposób zapylenie powietrza w otoczeniu oraz w przestrzeni cięcia, tym samym zmniejsza się także zużycie tarczy. Warto tu także wykorzystać prowadnicę tarczy z osłoną ochronną i adapterem do odkurzacza w celu odpylania pola pracy. Umożliwia ona ustawianie odpowiedniej głębokości cięcia i stosunkowo czystą bezpyłową pracę.
Jest także konieczna dla dokładnego cięcia, szczególnie głębokiego. Jej zaletą jest to, że utrzymuje prostopadłość pracy tarczy, której zachowanie jest trudne podczas ręcznego prowadzenia maszyny.


W przypadku intensywnego użycia szlifierki kątowej powinniśmy ją od czasu do czasu schłodzić przez pracę na biegu luzem albo zastosować przerwy w pracy. Wykorzystując te maszyny, powinniśmy koniecznie zachowywać zasady bezpieczeństwa pracy określone odpowiednimi przepisami BHP.

Dla prawidłowej eksploatacji niezmiernie ważne jest także wykonywanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie z kurzu i pyłów wnętrza maszyn. Powinny to wykonywać przeszkolone osoby lub specjalizowane serwisy. Wykonanie tych czynności zwiększa trwałość elektronarzędzi, a także zapewnia im sprawność techniczną, która jest konieczna do wydajnego ich wykorzystywania. W przypadku awarii maszyny należy ją oddać do naprawy do specjalistycznego serwisu, najlepiej autoryzowanego przez producenta. Wykonywanie samodzielne naprawy jest nieopłacalne, w skrajnym wypadku może doprowadzić do zupełnego zniszczenia maszyny.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar