Małe przewodowe szlifierki kątowe (część IVb). Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji

W przypadku doboru ściernic nasypowych na prawidłowy przebieg procesu obróbki szlifierką kątową ma wpływ wiele czynników: budowa nasypu ściernego (rodzaj ziarna, ziarnistość, typ nasypu, spoiwa i powłoki aktywnej), rodzaj podłoża ściernicy, siła i sposób docisku narzędzia ściernego, rodzaj materiału szlifowanego, a szczególnie jego stan i struktura powierzchni oraz prędkość szlifowania, ilość ciepła wydzielanego podczas obróbki.

Dlatego w tym wypadku należy wziąć pod uwagę przeznaczenie tych narzędzi określone przez producenta, a w przypadku wysoko wydajnego szlifowania wykańczającego powinniśmy dokonać próby pracą. Do rodzaju szlifowania należy dobrać także rodzaj talerza szlifierskiego. Na przykład, talerze miękkie nadają

się bardziej do szlifowania średnio dokładnego lub wykańczającego. Jeśli chodzi o docisk ściernicy na element obrabiany, jego siłę należy dobierać doświadczalnie, w zależności od rodzaju szlifowania (zgrubne czy wykańczające) oraz materiału.
Jeśli chcemy pracować ściernicami listkowymi, najpierw musimy wybrać pomiędzy dwoma ich wykonaniami: płaskim lub stożkowym. Płaskie ściernice dają optymalną efektywność, gdy pracuje się nimi pod małym kątem ustawienia (0–15°). Stosowane są do obróbki wykończeniowej powierzchni płaskich, np. przy konstrukcjach stalowych. Natomiast stożkowe ściernice listkowe nadają się bardziej do prac pod większym kątem ustawienia (15–25°). Przy obróbce elementów wklęsłych można obrabiać nimi powierzchnie o mniejszych promieniach niż ściernicami płaskimi. Należy wiedzieć, że płaska ściernica listkowa daje – przy identycznej wielkości ziarna – lepszą jakość powierzchni niż ściernica stożkowa. W przypadku tych narzędzi należy stosować małą siłę docisku. Duże siły docisku zwiększają zużycie narzędzi bez zdecydowanego zwiększenia wydajności usuwania materiału. W przypadku ściernic listkowych należy kierować się następującą regułą określającą docisk szlifierki kątowej: małe kąty pracy wymagają większej siły docisku niż kąty większe. Powinniśmy przy tym pamiętać, żeby siłę docisku dostosować do rodzaju obrabianego materiału. Na przykład, materiały o wysokiej wytrzymałości wymagają większej siły docisku.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar