Małe przewodowe szlifierki kątowe (część IIc). Konstrukcja

Małe szlifierki wyposaża się w dwa rodzaje włączników: (1) przyciskowy montowany na górze lub z boku obudowy albo (2) tzw. przełącznik świadomego uruchamiania, który musi być wciśnięty, aby maszyna działała.

Pierwszy rodzaj włącznika pozwala na zablokowanie pozycji włączenia, np. w przypadku długotrwałej pracy stacjonarnej, tj. specjalnym stojaku. Konstrukcja obu rodzajów włączników uwzględnia normowane wymogi norm bezpieczeństwa działania i obsługi tych elektronarzędzi.
Małe szlifierki kątowe wyposażone są w takie elektroniczne układy, jak: regulacja prędkości obrotowej, stabilizacja obrotów pod zmiennym obciążeniem, antyprzeciążeniowy, ograniczający prąd rozruchu, wyłącznik przeciwodrzutowy (tzw. KickBack Stop, sprzęgło elektroniczne) i układ restart protection. Regulacji prędkości obrotowej w

szlifierkach dokonuje się za pomocą specjalnego pokrętła znajdującego się w tylnej części maszyny. Szlifierki przeznaczone do cięższych prac wyposaża się w elektroniczny układ stabilizujący obroty pod zmiennym obciążeniem, często nazywa go się Constant-Electronic. Oprócz tego układu elektronarzędzia o większej mocy, zwykle powyżej 1000 watów, mają także elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Układ ten wykorzystuje sensor kontrolujący temperaturę uzwojeń i jeśli zostanie przekroczona jej bezpieczna wartość, wyłącza elektronarzędzie. Ogranicznik prądu rozruchu, czyli tzw. miękki lub łagodny start (soft start), jest stosowany tylko w małych szlifierkach kątowych o większej mocy, tj. od ok. 1000 watów. Jego działanie polega na ograniczeniu wartości prądu rozruchowego (przeważnie do 16 A) i ochronie silnika elektronarzędzia przed spaleniem oraz sieci elektrycznej przed nadmiernym przeciążeniem.

W układzie napędowym szlifierek spotkamy również elektroniczne sprzęgło (KickBack Stop), które wyłącza narzędzie w chwili zakleszczenia się tarczy przez odcięcie zasilania. Rozwiązanie to wykorzystuje mikroprocesor, który zatrzymuje narzędzie w momencie wykrycia przez czujnik przyspieszenia nagłego zmniejszenia obrotów i w ten sposób eliminuje ryzyko „odbicia” szlifierki od obrabianego materiału czy rozerwania ściernicy. Z kolei system Restart Protection zapobiega samoistnemu włączeniu się maszyny po nagłym zaniku napięcia w sieci zasilającej. Warto tu też wspomnieć o rozwiązaniach mechanicznych, takich jak sprzęgło przeciążeniowe, szybki hamulec tarczy czy sprężynowy amortyzator wrzeciona, które podnoszą bezpieczeństwo pracy szlifierkami. Oczywiście, liczba stosowanych w danej szlifierce wspomagających układów elektronicznych i mechanicznych jest różna, zależna od modelu oraz producenta. Nie wszyscy wytwórcy wyposażają swoje maszyny w wymienione tu rozwiązania, gdyż np. niektóre z nich są chronione patentami.

Tak jak w przypadku każdego elektronarzędzia, wszystkie części małej szlifierki kątowej integruje ze sobą obudowa (korpus), czyniąc z niej funkcjonalną całość. Korpusy są dwuczęściowe: tj. składają się z (1) obudowy silnika wykonanej z tworzywa sztucznego, która w większości modeli dostępnych na rynku pełni funkcję rękojeści głównej, i (2) obudowy przekładni z odlewu aluminiowego. Dzięki takiej konstrukcji omawiane elektronarzędzia odznaczają się dużą trwałością i dokładnością pracy mechanizmów. Niektóre małe szlifierki kątowe mają tzw. rękojeść główną znajdującą się w tyle ich korpusu (za silnikiem). Rozwiązanie to ułatwia trzymanie maszyny o większej mocy, której silnik ma dość dużą średnicę. Obecnie produkuje się silniki dużej mocy (nawet 2000 W) o małej średnicy, co pozwala stosować jednolite obudowy plastikowe o małym obwodzie bez rękojeści głównej, które można trzymać wygodnie dłonią.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar