Małe przewodowe szlifierki kątowe (część I). Pola zastosowań

Małe przewodowe szlifierki kątowe to po wiertarkach udarowych najczęściej używane elektronarzędzia. Tak dużą popularność zawdzięczają możności wykorzystania ich do wielu różnych prac i obróbki dużej gamy materiałów: od metali przez tworzywa sztuczne po beton i kamień.

Małe przewodowe szlifierki kątowe to grupa narzędzi przystosowana do pracy ściernicami tarczowymi o średnicy zewnętrznej 100, 115, 125 i 150 mm. Przypomnijmy, że produkuje się również duże szlifierki kątowe, które są przeznaczone do wykonywania ciężkich i bardzo ciężkich cięć oraz zadań szlifierskich. W tych maszynach wykorzystuje się ściernice tarczowe o średnicy 180 i 230 mm. Można wyróżnić osobną

grupę tzw. średnich szlifierek kątowych na tarcze 150 mm, ale nie ma sensu poświęcać im osobnego artykułu, gdyż konstrukcyjnie w zasadzie nie różnią się od małych szlifierek. Jest to obecnie zanikająca grupa maszyn, gdyż ich parametry, tj. głównie moc 1700–2000 W, mają małe szlifierki.

Małe szlifierki kątowe mają trzy podstawowe grupy użytkowników: przemysł, profesjonalistów i majsterkowiczów. Dlatego dzieli się je na trzy główne klasy: profesjonalne przemysłowe (do bardzo ciężkich prac, tzw. haevy duty), profesjonalne rzemieślnicze oraz amatorskie. Szlifierki klasy profesjonalnej odznaczają się dużą odpornością na przeciążenia i zdolnością do wykonywania cięższych prac szlifierskich. W artykule zajmiemy się tylko małymi szlifierkami kątowymi klasy profesjonalnej przemysłowej i profesjonalnej.

Maszyn tych używa się do wykonywania bardzo wielu rodzajów operacji obróbczych. Dlatego poniżej podamy tylko najważniejsze z nich. Naszym zdaniem należą do nich:

 • usuwanie rdzy i farb z powierzchni metalowych korundowymi tarczami szlifierskimi,
 • czyszczenie odlewów korundowymi tarczami szlifierskimi,
 • usuwanie gratu korundowymi tarczami szlifierskimi,
 • wyrównywanie nierówności, spoin, zaokrąglanie krawędzi korundowymi tarczami szlifierskimi,
 • cięcie profili, rur, prętów, grubych blach metalowych korundowymi tarczami szlifierskimi,
 • czyszczenie powierzchni metalowych z korozji za pomocą ściernic listkowych,
 • czyszczenie odlewów za pomocą ściernic listkowych,
 • wygładzanie spoin za pomocą ściernic listkowych,
 • usuwanie gratu za pomocą ściernic listkowych,
 • szlifowanie krawędzi za pomocą ściernic listkowych,
 • przygotowanie powierzchni pod lakierowanie za pomocą ściernic listkowych,
 • wyrównywanie nierówności, spoin, zaokrąglanie za pomocą ściernic listkowych,
 • szlifowanie średnio dokładne i wykańczające za pomocą ściernic listkowych,
 • zgrubne i wykańczające szlifowanie powierzchni drewnianych za pomocą ściernic listkowych,
 • zgrubne i wykańczające szlifowanie powierzchni drewnianych za pomocą papierów i płócien ściernych,
 • usuwanie farb i lakierów z cienkich blach za pomocą papierów i płócien ściernych,
 • szlifowanie średnio dokładne i wykańczające powierzchni blach pod lakierowanie za pomocą papierów i płócien ściernych,
 • usuwanie rdzy z powierzchni stalowych za pomocą szczotek technicznych,
 • usuwanie nalotów tlenków z metali nieżelaznych za pomocą szczotek technicznych,
 • usuwanie zgorzelin za pomocą szczotek technicznych,
 • usuwanie farb i lakierów z powierzchni metalowych za pomocą szczotek technicznych,
 • usuwanie zabrudzeń trudnych do oczyszczenia za pomocą szczotek technicznych,
 • wyrównywanie spoin za pomocą szczotek technicznych,
 • wygładzanie powierzchni za pomocą szczotek technicznych,
 • przygotowanie powierzchni pod malowanie, np. nadawanie im szorstkości w celu zwiększenia przylegania farby lub lakieru za pomocą szczotek technicznych,
 • cięcie na sucho tarczami diamentowymi gazobetonu, różnych rodzajów betonu, kostki brukowej, materiałów ogniotrwałych, cegieł, kamienia, granitu, piaskowca, lastryka, płytek ceramicznych, kafli, dachówek, itp.
 • obróbka szlifierska kamienia, betonu za pomocą garnkowych tarcz diamentowych.


Można więc powiedzieć, że małe szlifierki kątowe to elektronarzędzia przeznaczone do zgrubnej, średnio dokładnej oraz wykańczającej obróbki szlifierskiej metali, w tym stali nierdzewnej (INOX), oraz tworzyw sztucznych, a także do cięcia tych materiałów. Osobną grupę zastosowań stanowi szlifowanie i cięcie abrazyjnych materiałów budowlanych: betonu, kamienia, ceramiki, cegieł itd. Elektronarzędzia te nie nadają się do obróbki drewna, gdyż są za agresywne. Można nimi jedynie zdzierać elementy drewniane za

pomocą specjalnego osprzętu, np. tarcz z nasypem z węglików. Jest to jednak zastosowanie peryferyjne, ale dla uzupełnienia naszego opracowania należy o nim wspomnieć. W małych szlifierkach kątowych używa się głównie spojonych ściernic tarczowych do cięcia i szlifowania z ziarnem korundowym lub ceramicznym, ściernic listkowych, krążków fibrowych, szczotek technicznych, tarcz diamentowych do cięcia, garnkowych tarcz diamentowych do szlifowania. Produkuje się do nich także specjalne ściernice, np. tarcze garnkowe z nasypem z węglików spiekanych, które mogą być zastosowane także do obróbki drewna, zdzierania farb ze ścian, itp.

Omawiane maszyny wykorzystuje się w wielu dziedzinach gospodarki. Pracują nimi zakłady zajmujące się obróbką metali, produkcją, remontami i serwisowaniem maszyn, statków, pojazdów kolejowych, kontenerów, wytwarzaniem i montażem konstrukcji stalowych (od mostów po hale), ogrodzeń, bram, a także firmy budowlane stawiające nowe obiekty oraz przeprowadzające remonty, firmy instalatorskie itp.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar