ŁĄCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU FESTOOL DOMINO DF 500 (CZĘŚĆ V)

W piątym artykule, którego tematem jest unikalny system Festool Domino, zajmiemy się łączeniem elementów okrągłych. W tym celu wykonamy połączenie pod kątem 45° dwóch odcinków poręczy.

 

Do wykonania połączenia użyliśmy dwóch wcześniej przygotowanych odcinków poręczy oraz frezarki Festool Domino DF 500 z prowadnicą do elementów okrągłych (fot. 1.), frezu palcowo-spiralnego (fot. 2.), jak również odkurzacza Festool serii CTM (fot. 3.) w celu odpylania pola obróbki i zapewnienia czystego środowiska pracy. Należy tu wspomnieć, że prowadnica do elementów okrągłych służy do ich dokładnego pozycjonowania (fot. 4.) względem frezu maszyny (ustawia je centralnie) i umożliwia frezowanie w wybranym miejscu. Średnica pozycjonowanych elementów musi

zawierać się w zakresie 35–60 mm. Omawiana prowadnica może być montowana zarówno we frezarce Festool Domino DF 500, jak i Festool Domino DF 700.

Operację połączenia elementów poręczy rozpoczynamy więc od montażu tej prowadnicy w używanej przez nas frezarce Festool Domino DF 500 (fot. 5., 6. i 7.). W celu dokładnego umiejscowienia elementów obrabianych prowadnicę dokładnie ustawiamy (fot. 9.) względem frezarki z pomocą śrub pozycjonujących (fot. 8.). Podczas frezowania element musi dokładnie przylegać całą powierzchnią czołową do krawędzi stolika maszyny, tak jak pokazuje to fot. 10. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony i pozycja elementu jest nieprawidłowa (fot. 11.), połączenie za pomocą łączników Domino będzie niedokładne lub w skrajnym przypadku może dojść do przebicia frezem elementu obrabianego, co oznacza jego zniszczenie.

FR_01_domino7

Fot. 1. Frezarka Festool Domino DF 500 z prowadnicą do elementów okrągłych oraz elementy łączone i łączniki Domino

 

Frezujemy więc prostopadle do czoła elementu poręczy i dlatego kolejną czynnością jest ustawienie pozycji kątowej stolika frezarki. Jego kąt powinien być dopełnieniem do kąta prostego (90°) skosu płaszczyzny czołowej obrabianego elementu. Jeżeli skos ten wynosi 22,5°, to stolik ustawiamy na 67,5° (fot. 12.). Jeśli mamy zamontowaną i ustawioną we frezarce Festool Domino DF 500 prowadnicę do elementów okrągłych i dokonaliśmy prawidłowej regulacji kąta jej stolika, frezujemy gniazda pod łączniki Domino (fot. 13. i 14.). Następnie przystępujemy do połączenia elementów poręczy. Najpierw wklejamy łącznik Domino do jednego z elementów (fot. 15. i 16.), a następnie łączymy je ze sobą (fot. 17.). Czynność ta kończy montaż okrągłych elementów poręczy pod kątem 45° (fot. 18.). W następnym odcinku „Festool radzi” zajmiemy się tematem frezowania wręgów i wpustów z użyciem pilarki Festool HK 85, która jako jedyna na rynku ma taką funkcję..

pins, Sławomir Trojan
FR_02_domino7

Fot. 2. Frez palcowo-spiralny Festool użyty do frezowania

FR_03_domino7

Fot. 3. Jeden z modeli (CTM 26 E AC) odkurzaczy Festool należący do serii CTM

 

FR_04_domino7

Fot. 4. Prowadnica do elementów okrągłych umożliwia dokładne ich pozycjonowanie

 

FR_05_domino7

Fot. 5.

 

FR_06_domino7

Fot. 6.

FR_07_domino7

Fot. 5., 6. i 7. Montaż prowadnicy do elementów okrągłych w stoliku frezarki Festool Domino DF 500

FR_08_domino7

Fot. 8. Śruby służące do dokładnego pozycjonowania elementów obrabianych

 

FR_09_domino7

 

FR_10_domino7

Fot. 10. Prawidłowa pozycja elementu obrabianego względem frezarki

 

FR_11_domino7

Fot. 11. Nieprawidłowa pozycja elementu obrabianego względem frezarki

 

FR_12_domino7

Fot. 12. Prawidłowo ustawiony kąt stolika frezarki Festool Domino DF 500

 

FR_13_domino7

Fot. 13. Frezowanie łączonych elementów poręczy zaciętych pod kątem 22,5°

 

FR_14_domino7

Fot. 14. Prawidłowo wykonane gniazda w łączonych elementach poręczy zaciętych pod kątem 22,5°

 

FR_15_domino7

Fot. 15.

 

FR_16_domino7

Fot. 16.

 

FR_17_domino7

Fot. 15., 16. i 17. Montaż elementów poręczy za pomocą łączników Domino

 

FR_18_domino7

Fot. 18. Połączone elementy poręczy

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar