ŁĄCZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU FESTOOL DOMINO DF 500 (CZĘŚĆ IV)

W czwartym artykule, którego tematem jest unikalny system Festool Domino, zajmiemy się połączeniami elementów skośnych. W tym celu wykonamy szufladę oklejoną fornirem i połączymy dwie ramy sosnowe.

 

Do wykonania szuflady użyliśmy wcześniej przygotowanych elementów (czterech boków z wpustem i dna) oraz frezarki Festool Domino DF 500 (fot. 1.). Pracę rozpoczynamy od ustawienia kąta frezowania, który wynosi tyle, ile stopni ma skos elementu. W naszym przypadku jest to 45° (fot. 2.). Nadmieniamy, że frezarka Festool Domino DF 500 umożliwia ustawienie kąta frezowania w zakresie 0–90° i szybkie nastawy kątów o wartościach 22,5°, 45° i 67,5° dzięki systemowi zapadek. Wybrany skos frezowania blokuje

się dźwignią zaciskową. Ponieważ obrabiamy cienki element, głębokość frezowania powinna być tak dobrana, żeby uniknąć „przebicia” materiału. Dlatego radzimy użyć freza o niewielkiej średnicy, np. 4 lub 5 mm, i w miarę możliwości ustawić jak najmniejszą wysokość stolika frezarki. To nam pozwoli frezować odpowiednio wysoko w stosunku do podstawy elementu. Gdy dokonaliśmy niezbędnych regulacji frezarki Festool Domino DF 500, przystępujemy do frezowania boków szuflady (fot. 3.). Gdy wykonaliśmy wszystkie niezbędne gniazda, mocujemy łączniki Domino (fot. 4.) oraz następnie składamy szufladę (fot. 5. i 6.).

FR_01_domino6

Fot. 1. Frezarka Festool Domino DF 500 i elementy szuflady

 

FR_02_domino6

Fot. 2. Kąt frezowania ustawiliśmy na 45°

 

FR_03_domino6

Fot. 3. Frezowanie boków szuflady

 

FR_04_domino6

Fot. 4. Mocowanie łączników Domino

 

W przypadku frezowania skośnego grubych elementów (fot. 7.), takich jak nasza przykładowa rama sosnowa, należy zamontować podparcie kątowe (fot. 8. i 9.) i ustawić wysokość stolika. Zależy ona od szerokości przekroju i liczby rzędów gniazd. W naszym przypadku do pewnego połączenia elementów ramy wystarczy jeden rząd trzech gniazd o wysokości 8 mm. Dlatego użyjemy frezu o średnicy 8 mm i wysokość stolika ustawimy na 40 mm, zaś głębokość frezowania na – 20 mm, czyli na połowę długości stosowanego łącznika Domino. Po niezbędnych czynnościach regulacyjnych przystępujemy do frezowania gniazd w elementach ramy sosnowej (fot. 10. i 11.). Następnie mocujemy w nich łączniki Domino (fot. 12.) i montujemy ramę (fot. 13. i 14.). W kolejnym odcinku Festool Radzi zajmiemy się połączeniami elementów okrągłych za pomocą systemu Festool Domino.

FR_05_domino6

Fot. 5. Montaż szuflady

FR_06_domino6

Fot. 6. Złożona szuflada

 

FR_07_domino6

Fot. 7. Sosnowe elementy ramy

 

FR_08_domino6

Fot. 8. Montaż podparcia kątowego

 

FR_09_domino6

Fot. 9. Frezarka Festool Domino DF 500 z zamontowanym podparciem kątowym

 

FR_10_domino6

Fot. 10. Frezowanie gniazd w elementach ramy sosnowej

 

FR_11_domino6

Fot. 11. Wyfrezowane gniazda w elementach ramy

 

FR_12_domino6

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
https://portalnarzedzi.pl/wp-content/uploads/2016/11/FR_12_domino6-360x240.jpg 360w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> Fot. 12. Mocowanie łączników Domino w elementach ramy sosnowej

 

FR_13_domino6Fot. 13. Składanie ramy

 

FR_14_domino6

Fot. 14. Rama po złożeniu za pomocą systemu Festool Domino

 pins, Sławomir Trojan