KORZYŚCI ze STOSOWANIA SEPARATORA PYŁU CT-VA FESTOOL z TECHNOLOGIĄ CYKLONOWĄ

W niniejszym odcinku „Festool radzi” omawiamy praktyczne korzyści ze stosowania separatora CT-VA Festool w pracach budowlanych, podczas których dochodzi do powstawania dużych ilości pyłu. Aby określić stopień tych korzyści, przeprowadziliśmy próby porównawcze z użyciem separatora, frezując bloczki gazobetonowe i szlifując wylewki betonowe oraz gładzie gipsowe.

Fot. 1. Separator pyłu CT Festool

Separator pyłu CT-VA Festool (fot. 1.) to bardzo proste w konstrukcji urządzenie będące wyposażeniem odkurzaczy przemysłowych wytwarzanych przez niemieckiego producenta. Składa się z podstawy w formie Systainera, zwanej

wanienką na pojemnik, którą montuje się na odkurzaczach Festool przez mocowanie SYS-DOCK (fot. 2.).

Fot. 2. Podstawa w formie Systainera, zwana wanienką, mocowana na odkurzaczach Festool

Festool nie zaleca stosowania separatora CT-VA z odkurzaczami CT 17, CTL SYS, CT MINI i CT MIDI. Gdy zamocowaliśmy podstawę na odkurzaczu (w naszym wypadku to Festool CTM 36 E AC HD), montujemy na niej pojemnik o pojemności 20 l wraz z właściwym separatorem pyłu (fot. 3.).

 

Fot. 3. Montaż zbiornika z separatorem pyłu

 

Następnie podłączamy do niego węże ssące (fot. 4. i 5.). Jeden z nich służy do połączenia separatora z odkurzaczem, a drugi do podłączenia narzędzia. Mamy teraz testowane urządzenie gotowe do pracy (fot. 5.).

 

Fot. 4. Prawidłowo zamocowane węże w separatorze pyłu

 

Fot. 5. Separator CT Festool gotowy do pracy

 

Konstrukcyjnie rzecz ujmując, separator to okrągłe, specjalnie wyprofilowane, od góry zamknięte naczynie (fot. 6.) z odpowiednio rozmieszczonymi kanałami wlotowym i wylotowym oraz dolnym otworem. Separator działa na zasadzie cyklonu, czyli nadaje ruch spiralny cząstkom pyłu i urobku zasysanym wraz z powietrzem przez odkurzacz. Podczas tego ruchu siła odśrodkowa powoduje przemieszczenie się większych (cięższych) cząstek pyłu oraz urobku i w rezultacie ich zderzenie z okrągłą ścianą separatora. Efektem tego zderzenia jest wyhamowanie ich ruchu i opadanie na dno zbiornika. Natomiast bardzo lekkie i tym samym najdrobniejsze cząstki, na które z powodu swojej niewielkiej masy siła odśrodkowa działa w niewielkim stopniu, zasysane są wraz z powietrzem do odkurzacza.

 

Fot. 6. Wnętrze separatora pyłu

 

Żeby separator mógł działać, musimy prawidłowo zamocować w nim węże ssące. Festool ułatwił tę czynność obsługową, oznaczając otwory montażowe ikonami odkurzacza i węża. Otwór oznaczony ikoną odkurzacza służy do podłączenia do niego separatora, zaś z ikoną węża – do zamocowania węża służącego do połączenia separatora z elektronarzędziem lub z zestawem sprzątającym.
Efekty pracy separatora CT-VA Festool sprawdziliśmy, frezując bloczek z gazobetonu (fot. 7.) oraz szlifując wylewkę betonową (fot. 8.) oraz gładź gipsową (fot. 9.). Użyliśmy do tego frezarki do renowacji Festool RG 80, szlifierki Festool RG 130 oraz Festool Planex LHS 225 podłączonych za pośrednictwem separatora do odkurzacza Festool CTM 36 E AC HD. Aby ocenić ilość odseparowanego urobku, do pracy wykorzystaliśmy nowy filtr i worek odkurzacza oraz pusty pojemnik separatora (fot. 10.). Łączny czas operacji frezowania i szlifowania testowych materiałów wyniósł 20 min.

 

Fot. 7. Frezowanie

[sam_pro id="3_4" codes="true"][sam_pro id="3_3" codes="true"]
bloczka z gazobetonu

 

Fot. 8. Szlifowanie wylewki betonowej

 

Fot. 9. Szlifowanie gładzi gipsowej

Fot. 10. Nowy filtr i worek odkurzacza oraz pusty pojemnik separatora

Podczas niego zebraliśmy urobek o masie 16,1 kg. Przy tym waga odseparowanego urobku wyniosła 15,3 kg, czyli 95% jego całkowitej masy. Proporcję tę doskonale pokazuje fot. 11., na której widać w 3/4 zapełniony pojemnik separatora i małą ilość urobku w worku odkurzacza. Separator CT-VA Festool nie tylko skutecznie rozdziela urobek, ale także wydłuża żywotność filtra odkurzacza oraz eliminuje jego zatykanie się. Dzięki temu zapewnia stałą i wydajną pracę odkurzacza, gdyż w jej trakcie siła ssania z czasem nie ulega zmniejszeniu.

 

Fot. 11. W 3/4 zapełniony pojemnik separatora i mała ilość urobku w worku odkurzacza

 

Fot. 12. pokazuje niezatkany, w pełni przepustowy filtr odkurzacza po wykonanym teście separatora CT-VA Festool. Urządzenie to może być wykorzystywane do usuwania pyłów klas „L” i „M” oraz stosowane nie tylko do obróbki materiałów budowlanych, ale także drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych itd. Mogą więc z jego zalet skorzystać stolarze oraz ekipy zajmujące się wykańczaniem wnętrz i ich remontami.

 

Fot. 12. W pełni przepustowy filtr odkurzacza po wykonanym teście separatora CT-VA Festool

 

W następnym odcinku „Festool radzi” zajmiemy się zastosowaniami mobilnego warsztatu Festool MW 1000.

ST (Festool), pins
ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar