JAK PRZYGOTOWAĆ SPAWARKI DO PRACY? (CZĘŚĆ III)

Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze dokładnie zapoznać się z instrukcja obsługi spawarki. Tylko dokładna znajomość warunków pracy pozwoli na długotrwałe i bezawaryjne jej używanie.

Istotną informacją m.in. wpływającą na trwałość spawarek jest możliwy cykl pracy. Jest on określany na podstawie procentowego podziału okresu 10 minut. Cykl pracy 40% oznacza, że po 4 minutach pracy należy przeprowadzić 6-minutową przerwę w celu osiągnięcia dostatecznego ostygnięcia urządzenia. Jeśli w instrukcji jest określony 100% cykl pracy, oznacza to, że to spawarka pracować w trybie ciągłym.

Można ją obciążać znamionowym prądem spawania bez konieczności dokonywania przerw w pracy. Taka charakterystyka pracy cechuje bardziej zaawansowane spawarki, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych.

W niektórych spawarkach istnieje, w zależności od potrzeby, możliwość wyboru rodzaju spawania. Może to być spawanie ciągłe, stosowane w większości prac spawalniczych, lub punktowe, wykorzystywane do szczepiania punktowego blach. W przypadku spawania ciągłego ustala się odpowiedni przepływ gazu ochronnego, wymagany prąd spawania i odpowiednią prędkość podawania drutu elektrodowego. W przypadku spawania punktowego istnieje dodatkowo możliwość ustalenia specjalnym pokrętłem długości trwania spawania punktu.

Należy pamiętać, że tylko odpowiednio obsługiwane i konserwowane spawarki będa odpowiednio długo eksploatowane. Dlatego należy codziennie dbać o to, aby uchwyt masowy i dysza gazowa były czyszczone. Wskazane jest stosowanie specjalnych środków przeciwrozpryskowych. Co pewien czas należy sprawdzać pewność połączenia przewodu masowego. Należy także na bieżąco kontrolować stan kabli spawalniczych i przewodu zasilającego. W czasie pracy trzeba zadbać o swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia, aby nie utrudniać pracy chłodzącemu wentylatorowi. W miarę pojawiania się usterek należy je na bieżąco usuwać. Co pewien czas powinniśmy oczyścić wnętrze spawarki za pomocą sprężonego powietrza.

opr. pins
ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments