JAK PRZYGOTOWAĆ SPAWARKI DO PRACY? (CZĘŚĆ II)

Sposób zakładania drutu elektrodowego to ważny element przygotowania spawarek do pracy. Dlatego nasz 2. artykuł z cyklu „Jak przygotować spawarki do pracy” zaczynamy od tej kwestii.

Szpulę z drutem należy zawsze umieszczać na trzpieniu do mocowania w ten sposób, aby kierunek odwijania drutu był zgodny z kierunkiem wejścia drutu do zespołu podającego. Następnie należy zabezpieczyć szpulę przed spadnięciem przy pomocy nakrętki. Jeśli koniec drutu nawiniętego na szpuli jest zagięty, należy go wyprostować lub odciąć. Tak przygotowaną końcówkę należy opiłować, by ostre krawędzie

nie pokaleczyły pancerza prowadzącego. Po odpowiednim przygotowaniu rolek prowadzących podajnika, koniec drutu należy wsunąć do prowadnicy i następnie do krućca przewodu prowadzącego do uchwytu spawalniczego. Dokręcając rolkę podającą, odpowiednio dociskamy drut w prowadnicach. Z uchwytu spawalniczego należy zdjąć dyszę gazową i końcówkę prądową. Ustawić odpowiednio pokrętło regulacji posuwu drutu i włączyć urządzenie. Podczas wprowadzania drutu elektrodowego należy zadbać o to, aby przewody spawalnicze były w linii prostej. Naciskając przycisk, oczekujemy na pojawienie się drutu w wylocie uchwytu spawalniczego. Gdy wysunie się on na odległość około 20 mm, zwalniamy przycisk, a następnie zakładamy na uchwyt końcówkę prądową i dyszę gazową. Przed spawaniem należy każdorazowo upewnić się, czy zainstalowane rolki prowadzące w zespole napędowym odpowiadają rodzajowi i średnicy zastosowanego drutu spawalniczego. Należy pamiętać, że dla drutów stalowych używa się rolek z rowkiem w kształcie „V”, natomiast dla drutów aluminiowych rolek z rowkami o kształcie „U”. Należy także odpowiednio dobrać siłę docisku rolek. Zbyt mały docisk będzie skutkował ślizganiem się rolki napędowej, natomiast zbyt mocny może nawet spowodować odkształcenie się powierzchni drutu i kłopoty z jego płynnym podawaniem.

W celu pełnego przygotowania urządzenia do pracy, należy jeszcze w sposób odpowiedni podłączyć butlę z gazem ochronnym. Jak już wcześniej wspomniałem, butlę należy umieścić na specjalnie przygotowanej do tego celu półce, a następnie zabezpieczyć ją łańcuchem przed przewróceniem się. Butle na czas transportu są zabezpieczane specjalnymi kołpakami, które po zainstalowaniu butli na spawarce należy zdjąć. W celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń znajdujących się w okolicach zaworu, wskazane jest chwilowe jego odkręcenie. Następnie należy na zaworze zainstalować reduktor. Podczas montowania należy zwrócić uwagę na to, by manometry znajdowały się w pozycji pionowej. Za pomocą odpowiedniego węża spawarkę czy tzw. półautomat spawalniczy łączy się z butlą. Zawór reduktora powinno się odkręcać tylko tuż przed wykonaniem spawania. Każdorazowo po zakończeniu spawania zawór znajdujący się na butli należy zakręcać.

Półautomatyczne spawarki mogą być wyposażone w dwu lub 4-rolkowe podajniki drutu. Spawarki 4-rolkowe umożliwiają zastosowanie dłuższych przewodów spawalniczych, sięgających nawet 5 m.

TJ
ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments