JAK PRZYGOTOWAĆ SPAWARKI DO PRACY? (CZĘŚĆ I)

Obecnie na rynku można spotkać spawarki produkcji wielu różnych firm. Żeby działały długo i niezawodnie, należy użytkować je w sposób racjonalny i uwzględniający podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy.

Instalując dowolna spawarkę w jakimś pomieszczeniu, należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby było dobrze wentylowane. Poza tym musi ono spełniać wszystkie pozostałe warunki techniczne zapewniające bezpieczną pracę. Spawarki nigdy nie wolno umieszczać na mokrym podłożu. Butlę do gazu należy zawsze stawiać na przeznaczonej do tego specjalnej półce znajdującej się z tyłu urządzenia, nie

zapominając o jej zabezpieczeniu specjalnym łańcuchem przed przewróceniem. Przed uruchomieniem spawarki należy sprawdzić jej stan techniczny, w tym również stan przewodów spawalniczych. Z miejsca spawania należy bezwzględnie usunąć wszelkie łatwopalne materiały. Zlekceważenie tego zalecenia jest jedną z poważniejszych przyczyn pożarów wybuchających podczas prac spawalniczych. Spawacz musi używać przy spawaniu odpowiedniej odzieży ochronnej, w tym maski lub przyłbicy, fartucha, butów roboczych i specjalnych rękawic. Do spawarki można instalować tylko drut spawalniczy zgodny z zaleceniem producenta. Przy tym należy zwrócić uwagę na ciężar szpuli i średnicę drutu.

Przed podłączeniem spawarki do sieci elektrycznej …

Należy upewnić się, czy zapewnia ona niezbędne parametry pracy. Chodzi tu przede wszystkim o liczbę faz, częstotliwość, wielkość napięcia itp. Parametry te muszą odpowiadać tym, jakie wymaga producent spawarki. Są one podane na jej tabliczce znamionowej. Sieć elektryczna musi zapewniać zapotrzebowanie na moc spawarki w normalnych warunkach obciążenia. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wielkość bezpiecznika i upewnić się, że parametry sieciowych przewodów zasilających są odpowiednie. W przypadku spawarek profesjonalnych wysokiej mocy podłączenie powinien zawsze wykonywać wykwalifikowany elektryk. Przy podłączaniu spawarek należy też zadbać o ich właściwe uziemienie.

Po stwierdzeniu, że spawarka i instalacja jest uziemiona i zerowana, należy sprawdzić, czy masowy przewód jest tak zakończony, aby można go było łatwo przyczepić do spawanej konstrukcji. W praktyce spotyka się zarówno zaciski śrubowe, jak i kleszczowe. Drugi koniec przewodu masowego należy połączyć z odpowiednim miejscem na spawarce. Podłączając spawarkę do sieci, należy zawsze upewnić się, czy włącznik główny urządzenia jest wyłączony. Instalując przewody spawalnicze trzeba też sprawdzić, czy prowadzący drut spawalniczy pancerz odpowiada średnicy i gatunkowi zastosowanego drutu elektrodowego. W celu ułatwienia identyfikacji producenci pancerzy prowadzących stosują dla swoich produktów specjalny kolorowy kod. I tak dla drutów elektrodowych o średnicy do 0,8 mm jest to kolor niebieski, dla drutu o średnicy z zakresu 1,0 do 1,2 mm – czerwony, a dla drutów o średnicy 1,6 mm – żółty. W przypadku spawania stali stopowych i aluminium stosuje się pancerze teflonowe. Z kolei przy spawaniu stali niskowęglowej, niskostopowej, a także miedzi i brązów używa się metalowych pancerzy w kształcie spirali. Uchwyt spawalniczy musi być w każdym przypadku wyposażony w końcówkę prądową odpowiednią zarówno do średnicy, jak i gatunku drutu. Odpowiednio dobrany przewód spawalniczy mocuje się za pomocą nakrętki do gniazda znajdującego się na przednim panelu spawarki. O kolejnych zasadach bezpieczeństwa pracy spawarkami napiszemy w drugiej częściartykułu.

TJ

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments