INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA GRUPY FISCHER

Oferta grupy fischer to nie tylko kołki i systemy mocowań, ale i biznes dla branży automotive, strategiczne doradztwo procesowe dla biznesu, systemy elektroniczne, jak i klocki konstrukcyjne.

Deklaracja „innovative solutions” odzwierciedla dążenie pracowników Grupy fischer, aby dostarczać klientom najlepsze rozwiązania i najlepsze produkty. Wszechstronne zaangażowanie w dziedzinie edukacji, zdrowia i spraw społecznych wyznacza wzorzec standardów w zakresie osobistego rozwoju pracowników i dla przyszłych pokoleń. Choć przedsiębiorstwo prawie 75 proc. swoich obrotów uzyskuje poza granicami Niemiec, to właśnie silne zakorzenienie rodziny fischer i wielu pracowników w ojczystym Szwarzwaldzie stanowi podstawę dla międzynarodowego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań. Inspirować ludzi, tworzyć przestrzeń dla samodzielnego myślenia

i działania w przedsiębiorstwie i wyposażać ich na tę drogę w wartości i narzędzia – to kluczowe czynniki, które zapewniają sukces tego rodzinnego przedsiębiorstwa, położonego w Waldachtal-Tumlingen w Północnym Szwarcwaldzie, w odległości około 70 km na południowy zachód od Stuttgartu. Właścicielem, prezesem zarządu holdingu i przewodniczącym zespołu doradczego tego założonego w 1948 r. przedsiębiorstwa jest prof. Klaus Fischer. Prezesem zarządu Grupy fischer jest Marc-Sven Mengis.


Już w 1987 r. wspólnie z pracownikami opracowane zostały wartości przedsiębiorstwa, które zebrano w filozofię firmy fischer. Definiuje ona cel strategiczny przedsiębiorstwa i wartości Grupy fischer, które do dzisiaj pozostają niezmienne dla wszystkich pracowników firmy: innowacyjność, odpowiedzialność i rzetelność. Grupa działa na skalę globalną, w sposób ukierunkowany na osiąganie wyników oraz dostarczanie korzyści klientom i użytkownikom. Przy tym na pierwszym planie znajduje się unikanie marnotrawstwa
i podnoszenie poziomu wartości dodanej. W oparciu o te wartości i zgodnie z japońską filozofią KAIZEN, oznaczającą wprowadzanie ciągłych zmian w celu udoskonalania, stworzony został System Procesowy fischer. – Podstawę owocnej przyszłości stanowi otwartość na nowości, gotowość na zmiany i szybkość – mówi prof. Klaus Fischer. – Pracownicy wiedzą przecież sami najlepiej, co na ich stanowisku pracy działa, a co nie. To oni posuwają nasze przedsiębiorstwo naprzód, rozważając każdego dnia, co dzisiaj możemy zrobić lepiej niż wczoraj. W ten sposób kształtują oczekiwane od nich ciągłe udoskonalanie.

Edukacja i inicjatywy oświatowe

– Wykwalifikowani pracownicy są niezbędni, aby również w przyszłości utrzymać konkurencyjność naszej firmy – mówi prof. Klaus Fischer. – Ten kierunek rozpoczyna się o wiele wcześniej niż cykl szkolenia i kształcenia wewnątrzzakładowego. Dlatego Grupa fischer wspiera talenty młodych ludzi w ramach licznych projektów i inicjatyw oświatowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich.
fischer od zawsze przywiązuje olbrzymią wagę do gruntownego wykształcenia młodych ludzi. Poprzez utrzymujący się od lat ponadprzeciętny wskaźnik kształcenia pracowników oraz obecność ponad 100 stażystów i studentów, kształcących się w ramach dualnego systemu kształcenia zawodowego. fischer podkreśla ogromną rolę, jaką edukacja odgrywa w przedsiębiorstwie. Stażyści i osoby studiujące w ramach dualnego systemu kształcenia zawodowego są od samego początku intensywnie wspierani i uczą się działać w ramach własnej odpowiedzialności, realizując rozmaite projekty. W ten sposób mogą w różnych sytuacjach w sposób kompetentny korzystać ze swojej wiedzy. Edukacja w przedsiębiorstwie fischer od kilku dekad stawiana jest za przykład i była wielokrotnie wyróżniana. Obok kształcenia wysokiej klasy specjalistów w ponad 20 dziedzinach pracownicy zdobywają kompetencje społeczne i metodyczne podczas seminariów, pobytów zagranicznych i w ramach osobiście realizowanych projektów.

Podnoszenie kwalifikacji

Grupa fischer w różnorodny sposób wspiera intensywnie i rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników. W trakcie „Management Talent Pool” uczestnicy przygotowywani są do kariery kierowniczej, natomiast „Expert Talent Pool” wspiera pracowników, którzy pragną wkroczyć na ścieżkę kariery specjalistów w danej dziedzinie. Niedawno wdrożony w przedsiębiorstwie „Junior Talent Pool” oferuje absolwentom (kształcenie zawodowe, studia w systemie dualnym) o wciąż niewielkim doświadczeniu zawodowym szeroko zakrojone rozszerzanie kwalifikacji zawodowych.

W ten sposób stają się świadomi tego, jaka droga kariery (kierownicza czy specjalistyczna) byłaby dla nich w przyszłości właściwa.

Centrum Edukacyjne im. Klausa Fischera

W czerwcu 2015 r. Centrum Edukacyjne im. Klausa Fischera świętowało pięciolecie swojego istnienia. Należąca do przedsiębiorstwa placówka edukacyjna od 2010 r. daje pracownikom firmy fischer w ich czasie wolnym możliwość kształcenia się w rozmaitych dziedzinach, podobnie jak odbywa się to na uniwersytecie ludowym – niezależnie od szkoleń zawodowych i związanych z ich sferą zadań w pracy. Przy tym na pierwszym planie znajdują się osobiste zainteresowania. Oferta obejmuje seminaria i wykłady ogólnokształcące, a także kursy językowe i szkolenia z zakresu obsługi komputera. W minionych latach z ponad 560 takich wydarzeń skorzystało ponad 8500 uczestników. Uczestnictwo w zajęciach jest dla pracowników nieodpłatne.

Do dzisiaj cechą charakterystyczną firmy jest jej innowacyjność, która przejawia się nie tylko w tworzeniu nowych produktów, lecz także w otwieraniu się na nowe branże. Dziś firma jest reprezentowana na rynku w czterech sferach działalności: fischer Systemy Mocowania, fischer automotive systems, fischertechnik oraz fischer Consulting i LNT Automation. W grupie działają 46 spółki krajowe. Zakłady produkcyjne grupy są zlokalizowane w Argentynie, Brazylii, Chinach, Niemczech, Włoszech, Czechach i USA. W 2017 r. 5000 pracowników firmy na całym świecie (koniec 2017 r.) wypracowało skonsolidowany obrót w wysokości 812 mln euro. Grupa fischer reprezentowana jest w 100 krajach na całym świecie przez własne spółki krajowe lub przez partnerów dystrybucyjnych i wypracowuje około 75 proc. swoich obrotów poza granicami Niemiec.

opr. HB

 

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar