Husqvarna Group w 2023 r. zachowała swoją rentowność

Husqvarna Group postawiła sobie 3 cele finansowe: wzrost sprzedaży organicznej o 5%, marży operacyjnej o 13% i efektywności kapitałowej do 20%. W 2023 r. zrealizowała tylko 3. cel osiągając efektywność kapitałową na poziomie 36,9%.

W 2023 r. Husqvarna Group kontynuowała realizację własnej strategii biznesowej, wzmacniając swoje pozycje w kluczowych dla niej segmentach rynku i osiągając wyższą marżę operacyjną, tj. 9,3%, oraz dobrą płynność finansową. Sprzedaż netto spadła o -1% do 53.261 mln SEK (54.037 w 2022 r.). Zmiany kursów walutowych przyczyniły się do spadku o -5%, zaś sprzedaż organiczna obniżyła się o -5%. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 3.880 mln

SEK (3.043 w 2022 r.), a marża operacyjna wyniosła 7,3% (5,6% w 2022 r.). W efekcie korekty pozycji wpływających na porównywalność danych księgowych dochód operacyjny wyniósł 4.970 mln SEK (4.853 w 2022 r.), a marża operacyjna – 9,3% (9,0% w 2022 r.). Te wyniki firma osiągnęła pomimo trudnych warunków na rynku spowodowanym obniżeniem popytu w IV kwartale 2024 r. Sprzedaż netto Grupy w IV kwartale spadła organicznie o 15%, a dochód operacyjny, z wyłączeniem pozycji wpływających na porównywalność, wyniósł 168 mln SEK.

Wyniki Husqvarna Forest & Garden Division w 2023 r.

W Husqvarna Forest & Garden Division sprzedaż profesjonalnych kosiarek automatycznych i produktów zasilanych akumulatorowo Pavel Hajman, CEO Husqvarna Group, ocenił jako wysoką. Przy tym przychody ze sprzedaży produktów z napędem spalinowym znacznie spadły, co spowodowane było niższym popytem i wycofywaniem się Husqvarna Forest & Garden Division z części tego segmentu rynku z przyczyn środowiskowych. Dywizja Gardena odnotowała dobry wzrost w Europie, do czego przyczyniły się produkty przeznaczone do nawadniania. Jednakże sprzedaż jej marki Orbit Irrigation w Ameryce Północnej obniżyła się. W efekcie Dywizja Gardena odnotowała w 2023 r. spadek sprzedaży o 5% do 12.964 mln SEK (1,14 mld EUR). Efekty walutowe przyczyniły się do spadku o 5%, przy tym sprzedaż organiczna obniżyła się o 10%. Wpływ trudnej sytuacji rynkowej na kondycję Gardeny złagodziły wzrost cen, dobra kontrola kosztów i niższe koszty logistyki. W IV kwartale 2023 r. obroty Gardeny spadły o 10 procent do 1326 mln SEK (117 mln EUR). Sprzedaż organiczna spadła o 4%, a efekty walutowe wpłynęły na spadek sprzedaży o 6%. Należy tu odnotować, że w IV kwartale obroty produktami do nawadniania w Europie wzrosły, zaś obniżyły się w Ameryce Północnej (marka Orbit Irrigation).

Niezmieniona dywidenda dla akcjonariuszy

Należy tu wspomnieć, że Dywizja Husqvarna Construction osiągnęła dobre wyniki na rynkach wschodzących, jednak w IV kwartale słabiej rozwijała się w Europie i Ameryce Północnej. Husqvarna Group dzięki poprawie marży operacyjnej w 2023 r. we wszystkich jej działach i programowi oszczędności kosztów, który przyniósł 380 mln SEK, a także dzięki wzrostowi cen i niższym kosztom logistyki, zaproponowała akcjonariuszą dywidendę w wysokości z 2022 r. która wynosi 3,00 SEK na akcję.

Transformacja środowiskowa

Jak zapowiedział Pavel Hajman, Husqvarna Group w dalszym ciągu będzie się koncentrować na rozwoju w obszarach kosiarek automatycznych, produktów zasilanych bateryjnie, nawadniania i rozwiązań dla rynku profesjonalnego. W ciągu 2023 r zrealizowała swoje plany operacyjne, zwiększając sprzedaż zrobotyzowanych kosiarek do 8,1 mld SEK (6,3 w 2022 r.), jak też udział rozwiązań zelektryfikowanych do ok. 42% (34% w 2022 r.) w sprzedaży produktów zmechanizowanych. Zaś liczba podłączonych sieciowo urządzeń wzrosła do 4,5 mln (3,6 w 2022 r.). Do tych osiągnięć przyczyniły się mocna koncentracja na innowacjach, która także wzmocniła pozycję Grupy na rynku. Wymienione segmenty produktów mają wysoki potencjał wzrostu w przyszłości i obecnie stanowią większą część sprzedaży netto Husqvarna Group.
Zwiększenie zakresu

elektryfikacji sprzętu jest głównym motorem konsekwentnego zmniejszania śladu węglowego. Do tej pory Husqvarna Group zmniejszyła emisję CO₂ (zakres 1, 2 i 3) o -44% w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Obecnie przekroczyła cel redukcji o 35% do 2025 roku. – Nasze zaangażowanie w redukcję emisji CO₂ jest kontynuowane, w tym badania nad produktami wykorzystującymi paliwa alternatywne – powiedział Pavel Hajman, CEO Husqvarna Group. – Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim kolegom i partnerom za ich ciężką pracę, wyjątkowe zaangażowanie i wkład w 2023 r. Dążymy do budowania silniejszej Grupy, jednocześnie radząc sobie z trwającą niepewnością rynkową. Wdrożyliśmy programy oszczędności kosztów i zarządzania zapasami oraz jesteśmy przygotowani na wyzwania w 2024 r. Wspiera nas silna linia produktów obejmująca wiele ekscytujących innowacyjnych urządzeń – konkludował Pavel Hajman.

opr. HB (mat. Husqvarna Group, DIY International)

ZOBACZ TAKŻE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments