Grupy ENERGA zainwestuje 800 mln zł

Grupa ENERGA pozyskała kolejne atrakcyjne źródło finansowania inwestycji w sieci dystrybucyjne. 800 mln zł od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOiR) pomogą spółce ENERGA-OPERATOR m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią wdrażanych już w Grupie nowoczesnych inteligentnych rozwiązań sieciowych.

 

Wsparcie, jakiego udziela EBOiR należącej do Grupy ENERGA spółce ENERGA-OPERATOR, to ważny krok w modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Inwestycje sfinansowane środkami uzyskanymi dzięki długoterminowej pożyczce w głównej mierze przyczynić się mają do zwiększenia wydajności sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez ENERGA-OPERATOR SA. Spółka jest krajowym liderem we wdrażaniu inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Jako

pierwsza w Polsce prowadzi na szeroką skalę program instalacji „inteligentnych liczników” (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (Smart Grid). Połowa kwoty przyznanej Grupie ENERGA, tj. 400 mln zł (97,5 mln euro), pochodzić będzie od EBOiR, pozostałą część pożyczki ENERGA uzyska ze środków uzyskanych od konsorcjum PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego. Całkowity koszt programu inwestycyjnego w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, realizowanego w latach 2012-2015, wynosi ok. 5,2 mld zł.

To ważna transakcja dla Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju, Grupa ENERGA to nasz istotny partner – powiedziała Nandita Parshad, dyrektor Dapartamentu Energetyki w EBOiR. – Kolejne finansowanie udzielone Grupie ENERGA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju odbieramy jako wyraz zaufania i pozytywnej oceny realizowanej przez nas strategii inwestycyjnej, która główne założenia opierają się o zasadę umiarkowanego poziomu zadłużenia oraz niskiego ryzyka – mówi Mirosław Bieliński, prezes zarządu ENERGA SA.

Grupa ENERGA inwestuje głównie w rozwój sieci dystrybucyjnej oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Program inwestycyjny Grupy realizowany jest poprzez dywersyfikację źródeł finansowania. Grupa korzysta już ze wsparcia udzielonego przez międzynarodowe instytucje finansowe (Europejski Bank Inwestycyjny, EBOiR, Nordycki Bank Inwestycyjny) i polskie banki komercyjne. Zaufanie polskich instytucji finansowych do Grupy ENERGA potwierdziła także emisja obligacji w wysokości 1 mld zł (we wrześniu 2012 r.). Podobnie odebrana została pierwsza emisja euroobligacji o wartości 500 mln euro z okresem zapadalności na 7 lat, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów (siedmiokrotnie przekroczyło podaż). Euroobligacje zostały sprzedane z rekordowo niskim oprocentowaniem na poziomie 3,25 proc., które jest najniższe wśród spółek działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar