FREZOWANIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW Z DREWNA

W niniejszym odcinku „Festool radzi” zajmiemy się frezowaniem krawędzi elementów z drewna litego. Do wykonania prac użyjemy przykładowych modeli frezarek z trzech grup konstrukcyjnych. Będą to: frezarka górnowrzecionowa, frezarka do krawędzi oraz frezarka modułowa.

Podczas obróbki elementów z drewna litego często zachodzi potrzeba frezowania ich krawędzi. Wynika ona z zaleceń technologicznych (np. zaokrąglenie krawędzi elementów przygotowywanych do lakierowania) albo dekoracyjnych (np. nadanie krawędziom elementów odpowiedniego wyglądu). Do wykonywania tego typu prac można używać różnych modeli frezarek. W naszych przykładach użyjemy trzech frezarek oraz odpowiednich frezów z łożyskami (fot. 1.). Pierwszym przykładem będzie frezowanie dekoracyjne krawędzi półki.

Operację tą wykonujemy przy użyciu frezarki górnowrzecionowej OF 1010 EBQ oraz frezu dającego wzór ćwierćwałka wklęsłego (fot. 2.). Frez wyposażony jest w łożysko kulkowe oporowe, które możemy prowadzić zarówno po krawędziach prostych (fot. 3.) jak i krzywoliniowych. Drugą krawędź półki obrobimy przy użyciu frezarki modułowej MFK 700 EQ (fot. 4.) stosując frez dający wzór ćwierćwałka wypukłego (fot. 5.). W efekcie krawędź półki z jednej strony jest wklęsła a z drugiej wypukła (fot. 6.) co daje ciekawy efekt dekoracyjny. Do kolejnej operacji zastosujemy frez do obróbki krawędzi pod kątem 45° ((fot. 7.) pierwszy z prawej). Frez ten wyposażony jest w dwa wymienne ostrza w postaci płytek z węglików spiekanych (HW). Płytka posiada cztery krawędzie skrawające, które można wykorzystywać kolejno. Dzięki łożysku oporowemu prowadzenie po materiale jest pewne (fot. 8.) i daje efekt precyzyjnego fazowania krawędzi (fot. 9.). Przykładem praktycznego zastosowania takiej operacji może być wykonanie nogi stołu z krawędziami zfazowanymi pod kątem 45° (fot. 10.). Innym przykładem frezowania krawędzi jest potrzeba uzyskania estetycznego wyglądu połączenia elementów ramy. Jeśli krawędzie pozostawimy „na ostro” to po złożeniu elementów w narożu możemy zauważyć niedokładności pasowania (fot. 11.). Po wykonaniu zaokrąglenia krawędzi (fot. 12.) efekt dekoracyjny takiego połączenia jest znacznie lepszy (fot. 13.). W przypadku łączenia elementów drewnianej konstrukcji szkieletowej frezowanie krawędzi jest również polecane. Do tej operacji zastosujemy frezarkę do krawędzi OFK 500 Q z frezem do zaokrągleń (fot. 14.). Po ofrezowaniu krawędzi elementów konstrukcji (fot. 15.) możemy je łączyć zarówno prostopadle (fot. 16.) jak też równolegle (fot. 17.) bez widocznych niedokładności montażowych.

 

Fot. 1. Frezarki i odpowiednie frezy, które wykorzystamy do pracy.

Fot. 2. Frezarka OF 1010 EBQ w trakcie frezowania krawędzi elementu płytowego.

Fot. 3. Krawędź elementu obrabiana frezem do ćwierćwałków wklęsłych.

Fot. 4. Frezarka MFK 700 EQ i odpowiednie frezy.

Fot. 5. Krawędź elementu obrabiana frezem do ćwierćwałków wypukłych.

Fot. 6. Element płytowy z dekoracyjnie wyfrezowanymi krawędziami.

Fot. 7. Do kolejnej operacji zastosujemy frez do fazowania 45° z wymiennymi płytkami (pierwszy z prawej).

Fot. 8. Frezarka OF 1010 EBQ w trakcie fazowania krawędzi.

Fot. 9. Krawędź elementu obrabiana frezem do fazowania 45°. 

Fot. 10. Kantówka ze zfazowanymi czterema krawędziami.

Fot. 11. Elementy ramy z krawędziami bez fazowania.

Fot. 12. Frezowanie zaokrąglające krawędzie.

Fot. 13. Elementy ramy z krawędziami zaokrąglonymi.

class="Narzedzia" style="text-align: center;">

Fot. 14. Frezarka OFK 500 Q i frez do zaokrągleń.

Fot. 15. Frezowanie zaokrąglające krawędzie.

Fot. 16. Połączenie prostopadłe kantówek z zaokrąglonymi krawędziami.

Fot. 17. Połączenie równoległe kantówek z zaokrąglonymi krawędziami.

aktualizacja 04.09.2018