Frezarki górnowrzecionowe (rozdz. IV). Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji (część F)

Omawiając kierunki frezowania, należy tu wspomnieć o frezowaniu w drewnie rowków z użyciem prowadnicy równoległej.

Podczas takiej obróbki jedna z krawędzi skrawana jest przeciwbieżnie, a druga współbieżnie. Jednakże dla uzyskania dobrych rezultatów w pracy zaleca się pracować przeciwbieżnie w stosunku do zewnętrznej krawędzi. W celu utrzymania kierunku frezowania należy przyciskać prowadnicę do rantu obrabianego elementu.

Podczas frezowania powinniśmy wykorzystywać różne akcesoria, które je ułatwiają lub zwiększają dokładność obróbki. Do podstawowych akcesoriów zalicza się: prowadnicę równoległą, cyrkiel do frezowania po okręgu, tuleje kopiujące, przystawki z szablonami do wykonywania wczepów i otworów pod kołki drewniane, szyny prowadzące do frezowania po prostej,

zestawy do kopiowania kształtów przedmiotów z szablonami. Warto zwrócić uwagę, że każdy producent ma swoje akcesoria, co oznacza, że nie pasują one do frezarek konkurencyjnych firm. Warto tu też wspomnieć o dodatkowych akcesoriach pośredniczących, które w większym lub mniejszym stopniu ułatwiają montaż akcesoriów głównych, np. tulei kopiujących.


Ponieważ frezarki górnowrzecionowe pracują w środowisku zapylonym, dla prawidłowej ich eksploatacji bardzo istotne jest także wykonywanie okresowych przeglądów oraz czyszczenie z kurzu i pyłów ich wnętrza. Powinny to wykonywać przeszkolone osoby lub specjalizowane serwisy. Czynności te zwiększają trwałość tych elektronarzędzi, a także zapewniają im sprawność techniczną. W przypadku awarii maszyny należy ją oddać do naprawy do specjalistycznego serwisu, najlepiej autoryzowanego przez producenta. Wykonywanie samodzielne naprawy jest nieopłacalne, w skrajnym wypadku może doprowadzić do zupełnego zniszczenia frezarki.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar