Frezarki górnowrzecionowe (rozdz. IV). Podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji (część B)

Ważnymi parametrami frezów są kąty natarcia, przyłożenia i ostrza. Ich suma równa jest 90°. Określają one przydatność tych narzędzi do danej obróbki.

Duży kąt natarcia umożliwia dobrą penetrację ostrza w materiale i wymaga mniejszej siły posuwu oraz daje lepszą jakość obróbki, kiedy frezujemy w poprzek drewna. Mały kąt natarcia lub ujemny ogranicza tę penetrację. Dlatego wielkość kąta natarcia zależy od oporu materiału obrabianego, czyli de facto od jego rodzaju. We frezach do drewna stosowane są dodatnie kąty natarcia.

Duże kąty przyłożenia czynią narzędzia bardziej agresywnymi, chociaż wtedy występuje znaczne ryzyko pęknięcia ich krawędzi

skrawających, pomimo że tarcie pomiędzy ostrzem i materiałem obrabianym jest niewielkie. Mniejszy kąt przyłożenia daje wzrost siły skrawania, a przy tym i tarcia, co powoduje wydzielanie się większej ilości ciepła. Dlatego kąt ten determinuje jakość frezowania drewna. Im mniejszy kąt przyłożenia, tym większe ryzyko przypalenia obrabianego elementu drewnianego. Duży kąt przyłożenia daje w efekcie także mały kąt ostrza i dlatego staje się ono cieńsze, a więc mniej odporne na działanie sił oporu materiału skrawanego. Z tego właśnie powodu stabilność frezowania i rozpraszanie ciepła są wtedy znacznie zredukowane. Przez zmniejszenie kąta przyłożenia można zwiększyć kąt ostrza, zachowując duży kąt natarcia, i umożliwić aplikację większej siły skrawania, czyli zwiększyć wydajność obróbki. Zgodnie z powyższym kąt ostrza de facto określa trwałość frezu.

Wybór frezu odpowiedniego do frezarki górnowrzecionowej, pomimo jego złożonych parametrów, nie jest jednak tak trudny, jak pozornie może się to niektórym wydawać. Dostępne narzędzia są bowiem przeznaczone do tych elektronarzędzi i ich parametry oraz cechy użytkowe zostały odpowiednio zoptymalizowane przez producentów. Użytkownikowi pozostaje w zasadzie wybór frezu dającego odpowiedni profil krawędzi czy otworu. Jednakże należy kupować frezy markowe o wysokiej jakości, gdyż to decyduje o rezultatach pracy frezarką górnowrzecionową. Narzędzia takie powinny być, oczywiście, bezpieczne w pracy ręcznej, tj. nie mogą skrawać grubszym wiórem niż 1,1 mm, a także powodować odbić, których ryzyko ogranicza się przez nadanie im odpowiedniej geometrii. Pamiętajmy, że elektronarzędzie oraz stosowany w nim frez to jedna funkcjonalna całość. Od jej jakości zależy zarówno jakość oraz wydajność pracy, jak i jej bezpieczeństwo.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar