E.ON przystępuje do masowych pomiarów we współpracy z firmą Ericsson

Ericsson będzie obsługiwał ponad 600 tys. inteligentnych punktów pomiarowych, gdyż E.ON zamierza zwiększyć ilość gromadzonych danych aż o 3000%. Zaś rozwiązania inteligentne umożliwią efektywniejsze zarządzanie sieciami energetycznymi i ułatwią integrację źródeł energii odnawialnej. Jest to kolejny krok w kierunku urzeczywistnienia wizji Networked Society, czyli społeczeństwa sieciowego, w ramach której wielkie zbiory danych i przetwarzanie w chmurze będą kształtować przyszłość branż takich jak energetyka, logistyka dostaw i informatyka.

 

Firma E.ON Elnät Sverige AB (E.ON), wchodząca w skład jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych na świecie, powierzyła spółce Ericsson dostarczenie rozwiązania hostingowego wraz z usługami

doradztwa i integracji systemów. Ma to umożliwić wykorzystanie dla potrzeb klientów wielkich zbiorów danych i rozwiązań do obsługi inteligentnej sieci energetycznej. Rozwiązanie opracowane przez firmę Ericsson będzie gromadzić dane z liczników energii i dostarczać je do wewnętrznego środowiska informatycznego E.ON. Dane będą eksportowane codziennie, a nie co miesiąc, co spowoduje wzrost ich ilości o 3000%. Ericsson będzie też świadczyć na rzecz E.ON związane z tym usługi terenowe. Umowa została zawarta na 5 lat i dotyczy ponad 600 tys. punktów pomiarowych zlokalizowanych w północnej części Sztokholmu, w Malmö i Örebro, a także w Norrköping i Skåne.

Oferowane jako usługa rozwiązanie Ericsson Smart Metering pomaga zwiększyć efektywność dostawcom takim jak E.ON. Rozwiązanie stanowi połączenie usług zarządzanych (managed services), doradztwa i integracji systemów. Obejmuje odczyty liczników i sterowanie nimi, zarządzanie licznikami i ich monitorowanie, zarządzanie umową o poziom usług (SLA), pracownikami, zasobami i procesami biznesowymi, a także usługi terenowe i obsługę centrum operacyjnego.

Rozwiązanie stanowi ważny krok w kierunku wykonywania w czasie rzeczywistym wielkich ilości pomiarów, co pozwoli dostarczać klientom E.ON dokładne i aktualne dane na temat zużycia energii. Rozwój inteligentnych sieci energetycznych należy do priorytetów w wielu krajach, w tym także w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Dąży się do utworzenia takiej sieci, która będzie zarządzać ogromną ilością danych w odstępach dobowych. Zapewni to nowe możliwości efektywnego zarządzania siecią energetyczną i zużyciem energii, a także bezproblemowego przyjmowania przez infrastrukturę lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej.

Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wymagają od zakładów energetycznych, czyli od operatorów systemów dystrybucyjnych, wdrażania inteligentnych rozwiązań pomiarowych. Rozwiązania te mają umożliwić stopniowe przechodzenie na inteligentne sieci energetyczne oraz zapewnić efektywniejsze wykorzystanie energii.

– Jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie czasu klienci indywidualni dysponujący pełniejszymi danymi będą efektywniej wykorzystywać energię, a to spowoduje lepszą ochronę środowiska przez społeczeństwo – stwierdził Per-Olof Lindholm, dyrektor zarządzający w E.ON Elnät Sverige. Zaś Robert Puskaric, prezes firmy Ericsson na region Europy Północnej i Azji Środkowej, obejmujący także Skandynawię, tak skomentował inwestycję E.ON: – Wizja Networked Society, czyli społeczeństwa sieciowego, stopniowo urzeczywistnia się i niedługo już na świecie do sieci będzie podłączonych ponad 50 mld urządzeń. Jesteśmy przekonani, że znaczna część komunikacji maszyna – maszyna będzie związana z inteligentnymi sieciami energetycznymi i licznikami. Dzięki naszej globalnej obecności i doświadczeniom zebranym na całym świecie, a także dzięki doskonałości operacyjnej i przestrzeganiu standardów możemy pomóc firmie E.ON i jej klientom w osiągnięciu znacznych korzyści.

Firma Ericsson dostarcza obecnie klientom z Estonii i Włoch rozwiązania i usługi na potrzeby inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystując cenne doświadczenia z zakresu usług zarządzanych (managed services) do obsługi tych sieci w terenie. W regionie Skandynawii Szwecja jest liderem w dziedzinie rozwoju inteligentnych liczników i sieci energetycznych.

ZOBACZ TAKŻE

Dodaj komentarz

avatar